War in UkraineUp-to-date information on our Facebook page - https://www.facebook.com/Falangeoriental

Nuestros Principios del Nacional-Justisialismo Сristiano >>>

¡Una nación es lo mejor en que se convierte un pueblo!
¡El nacionalismo es la forma más elevada de patriotismo de un pueblo unido en un solo estado!
¡Nacionalismo es imposible sin justicia social!
¡La justicia social es imposible sin un nacionalismo cristiano!
¡Nuestra hermosa herencia y nuestro excelente futuro son las dos bases de nuestro presente constructivo!
¡La dignidad humana, los derechos humanos y la libertad humana solo son posibles en el estado nacional de justicia social!
¡La democracia es la participación de los ciudadanos en su destino común! ¡Y la capacidad de protegerla!
¡Por la libertad, la dignidad y la democracia!
¡Por el honor de la familia, el trabajo bendito y la patria sagrada!
¡Y que Dios, la Virgen María y todos los santos de la Iglesia cristiana nos ayuden en esto!
Jefe Supremo de la Falange Oriental de las Juntas Ofensivas Social Cristianos (FO de las J.O.S.C.)
***
Нация - это то лучшее, чем становится народ!
Национализм - это высшая форма патриотизма народа, объединенного в единое государство!
Невозможен национализм без социальной справедливости!
Социальная справедливость невозможна без христианского национализма!
Наше прекрасное наследие и наше превосходное будущее - две основы нашего конструктивного настоящего!
Человеческое достоинство, права человека и свобода человека возможны только в национальном государстве социальной справедливости!
Демократия - это соучастие граждан в своей общей судьбе! И способность её защищать!
За свободу, достоинство и демократию!
За честь семьи, благословенный труд и священное Отечество!
И да поможет нам в этом Бог, Дева Мария и все святые христианской церкви!
Верховный вождь Восточной Фаланги Хунт Социал-Христианского Наступления (FO of J.O.S.C.)

4 дек. 2022 г.

Сергій Чаплигін: В чому небезпека пост-лібералізму

Минуле століття було століттям трьох панівних ідеологій - лібералізму, комунізму та фашизму.

Безумовно, що вони породили безліч проміжних ідеологічних течій. Але в цілому ці три напрямки розвинулися, завершили свою історичну релевантність та вичерпали себе саме в ХХ столітті: Фашизм загинув першим. Потім комунізм. Лібералізм - зникає останнім.

Що провокує кінець політичної ідеології? Те, що їх породжує. Всі ці три ідеології народилися разом з модерном і абсолютно нормально, що вони зникають тоді, коли модерн поступається місцем постмодерну.

Тому колишньої політичної диспозиції (на жаль чи на щастя) більше не існує.

Якщо в минулому фашизм критикував лібералізм справа, а комунізм зліва, то на сьогоднішньому етапі по відношенню до постлібералізму неможливо визначити, де є право, а де є ліво.

Відповідно сьогодніі є тільки дві позиції - згода або незгода з сучасним станом речей.

Все інше - лише історичний досвід для майбутнього проекту.

Екскурс до історії. Лібералізм.

Того лібералізму - терпимого та гуманістичного вчення XIX століття більше вже не існує. Сьогодні ми маємо з справу з тоталітарною ідеологією пост-лібералізму.

Лібералізм завжди виступав за звільнення особи від конкретних обмежень, лімітів, меж. Така його природа. І як ідеологія боротьби за свободу від тоталітаризму цілком симпатична.

Але після того як лібералізм переміг своїх супротивників - тІ ідеологіЇ, які наполягали на колективній ідентичності (національній чи класовій), він мав дати відповідь, чому слугувала вся ця попередня драматична історія звільнення індивіда?

Виявляється - він на це питання не може дати відповідь, за жодних обставин. Не тому, що він її не знає, а тому що цієї відповіді апріорі не існує.

Бо тепер свободу можна порівняти тільки з самої свободою.

Але лібералізм, в силу своєї природи, продовжує «звільняти» індивіда від всіх інших залишків «колективності».

А коли і їх більше немає? Залишається тільки сам процес, позбавлений будь-якого змісту - звільнення заради звільнення.

Від усього, що ще залишилося - суверенітет, держава, національність, сім'я, стать, економіка, мова, реальність і, врешті-решт, - людяність.

В цьому і полягає його мутація та занепад.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция
Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.