War in UkraineNuestros Principios del Nacional-Justisialismo Сristiano >>>

¡Una nación es lo mejor en que se convierte un pueblo!
¡El nacionalismo es la forma más elevada de patriotismo de un pueblo unido en un solo estado!
¡Nacionalismo es imposible sin justicia social!
¡La justicia social es imposible sin un nacionalismo cristiano!
¡Nuestra hermosa herencia y nuestro excelente futuro son las dos bases de nuestro presente constructivo!
¡La dignidad humana, los derechos humanos y la libertad humana solo son posibles en el estado nacional de justicia social!
¡La democracia es la participación de los ciudadanos en su destino común! ¡Y la capacidad de protegerla!
¡Por la libertad, la dignidad y la democracia!
¡Por el honor de la familia, el trabajo bendito y la patria sagrada!
¡Y que Dios, la Virgen María y todos los santos de la Iglesia cristiana nos ayuden en esto!
Jefe Supremo de la Falange Oriental de las Juntas Ofensivas Social Cristianos (FO de las J.O.S.C.)
***
Нация - это то лучшее, чем становится народ!
Национализм - это высшая форма патриотизма народа, объединенного в единое государство!
Невозможен национализм без социальной справедливости!
Социальная справедливость невозможна без христианского национализма!
Наше прекрасное наследие и наше превосходное будущее - две основы нашего конструктивного настоящего!
Человеческое достоинство, права человека и свобода человека возможны только в национальном государстве социальной справедливости!
Демократия - это соучастие граждан в своей общей судьбе! И способность её защищать!
За свободу, достоинство и демократию!
За честь семьи, благословенный труд и священное Отечество!
И да поможет нам в этом Бог, Дева Мария и все святые христианской церкви!
Верховный вождь Восточной Фаланги Хунт Социал-Христианского Наступления (FO of J.O.S.C.)

27 авг. 2022 г.

Сергій Чаплигін: Wokeism is a Religion

Поєднання в ХХІ столітті елементів марксизму, фрейдизму, критичної теорії та постмодернізму породило нову ідеологію.

У неї немає лідера, центру та кордонів. Свої неомарсксистські погляди її адепти називають просто прогресом і заперечують, що це ідеологія. 

На сьогодні вона вже захопила та продовжує захоплювати владні кабінети міжнародних організацій та національних держав, редакції мас-медія, соціальні мережі, університети,  кіностудії, відділи кадрів компаній… І саме через них нам повідомляється, яка мова прийнятна, а за яку нас буде покарано.

Її мета -  боротьба проти «фало-лого-центричного гетеро-нормативного патріархату».

Її основи:  «комплекс понять, уявлень про реальність, методи пізнання світу та суспільних інститутів, створених білими гетеросексуальними чоловіками для маргіналізації та придушення меншин, ЛГБТ та жінок».

Їй дали багато назв – ЛГБТ-ідеологія, фрейдо-марксизм, гомо-соціалізм, Wokeism…

По суті - це нелінійний, децентралізований, моралізаторський культ епохи Інтернету, інкубований з лівацьких теорій, який розглядає реальність як штучний соціальний конструкт влади, гноблення та колективної ідентичності. 

Деякі американські дослідники вважають її квазі-релігією, яка перебуває в процесі становлення  «Why Wokeism is a Religion»

Для того щоб зрозуміти, що воно собою являє, ми повинні вирушити в минуле і поринути в теоретичний ґрунт, який породив це явище:

1. Карл Маркс. Активізм - суспільні науки мають не вивчати принципи функціонування суспільства, а змінювати суспільство. Теорія конфлікту -  розділені за економічною ознакою суспільні сили перебувають у постійному конфлікті за матеріальні ресурси, владу та можливості для самореалізації. Культурний марксизм  - маси тримаються в підпорядкуванні навіть за допомогою культури, створеної панівним класом .

2. Антоніо Ґрамші. Культурна революція - єдиний спосіб здійснити значні соціальні зміни - повільно і планомірно окупувати (шляхом влаштування туди на роботу) всі громадські інститути: університети, школи, держслужбу, газети, театри («довгий марш» ).

3. Франкфуртська школа. Структурне придушення пролетарських мас суспільними інститутами (сім'я, церква, культура, мораль).

4. Макс Горкгаймер.  Критична теорія - «розгляд культурних феноменів в аспекті, що організовує їхні відносини панування та підпорядкування, пов'язаних з ґендерними, класовими, расовими та іншими відмінностями», причому культурні форми, феномени і процеси розглядаються не як вторинні утворення, «залежні від інституційних форм або від політичної або економічної організації», а як «динамічні сили».

5. Мішель Фуко - реальність, навіть якщо вона існує, неважлива і недоступна. Знання неповні, почуття неточні. Те, що в суспільстві вважається істиною формує той, хто має владу. Істина – соціальний конструкт, продукт суспільної системи. Влада здійснюється через дискурс. Дискурс - те, що можна говорити про якусь подію або явище. Все суспільство, свідомо чи ні, бере участь у створенні та формуванні дискурсу. 

6. Герберт Маркузe - культурне домінування та споживацтво настільки розбещили обивателя, що активізм віднині можливий лише через альянс ліберальної інтелігенції («мозок») та меншин («м'язи»). («Одномірна людина»). Справжня толерантність полягає в агресивному неприйнятті згоди  з будь-якими ідеями, що не відповідають його уявленням про істинну свободу. («Репресивна толерантність»).

7. Жак Дерріда. Якщо формулювання понять – це здійснення влади, то деконструкція – це аналіз висловлювань, текстів чи понять до того часу, поки з'ясується, ким, з метою домінування, воно було сформульовано.

8. Кімберлі Креншоу. Інтерсекційність – усвідомлення всіх меж свого гноблення за унікальними для себе зовнішніми ознаками. Ідентифікатор Black - не як зовнішні ознаки раси, а загальний досвід гноблення (єдине, що у людей  може бути спільного). Ієрархія пригноблення - той з присутніх, хто відчуває найбільшу кількість аспектів пригноблення представляє найближчу до реальності картину світу та має право пріоритету у висловленні своєї думки та командний голос в активістській діяльності. («Досліджуючи кордони»). 

Тому на сьогоднішній день ця ідеологія базується на тому, що:

1. істина принципово недоступна;

2. реальність формується з метою здійснення домінування однієї суспільної групи над іншою;

3. якщо все на світі є здійсненням домінування та влади, то єдиним об'єктивним досвідом, що не піддається деконструкції  є досвід насильства або пригноблення; 

4. відрізнити об'єктивне і реальне від ілюзорного або того, що деконструюється ми можемо по тому чи воно походить від гнобителя чи пригнобленого;

5. Тому єдиним критерієм реальності  є наратив людини, яка пережила досвід гноблення (lived experience );

6. суспільство перебуває у постійному конфлікті за владу, ресурси та можливості між білими чоловіками-гнобителями та пригнобленими; 

7. весь дискурс створений і підтримується білими гетеросексуальними чоловіками з метою гноблення (навіть якщо білі чоловіки це не усвідомлюють або заперечують);

8. єдина доступна людині об'єктивна істина – досвід гноблення. Єдине, що може пов'язувати людей – спільний досвід гноблення

9. найбільш повним знанням про реальність мають найбільш пригноблені представники меншин, особливо кількох одночасно;

10. суспільство  несправедливе та підлягає перебудові шляхом деконструкції традиційних інститутів білих гетеросексуальних чоловіків, що є інструментами гноблення: сім'я, держава, наука,культура, освіта.

Тактика деконструкції суспільства визначається як DIE (equity, diversity і inclusion).

1. Diversity – процес досягнення результату через вимоги надати права та  роботу одному представнику ЛГБТ, трансгендеру, феміністці. Потім організація та проведення «тренінгів з чутливості» для навернення  «не пробуджених» (unwoke) на«пробуджених» (woke). Закінчується все  вимогою встановлення повного паритету.

2. Inclusion – неприпустимість існування травматичного досвіду, який би нагадував про пригноблення. До цього відносяться тригер-попередження, «культура скасування» (cancel culture), цензура, деплатформінг (deplatforming) , а також safe spaces (простори, де пригноблені мають можливість уникнути травматичного досвіду споглядання на своїх гнобителів).

3. Equity – виправлення будь-якої нерівності, як продукту системного гноблення та надання пригнобленим меншинам переваг в стартових можливостей («позитивна дискримінація»).  Еquality – рівність можливостей і рівність перед законом вважається саме інститутом пригноблення.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция
Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.