Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция

3 февр. 2021 г.

Микола Кравченко: Верства правляча має бути верствою войовничою

З сивої давнини державне керівництво було справою військової верстви. Індійські раджі були кшатріями, а європейські королі очолювали лицарський стан. В Українській історії такий порядок зберігався дуже довго. Аж до поглинення козаччини імперіями у нас не було цивільних адміністративних одиниць, лише полки і сотні, паланки і курені. 

Мілітаризація влади – це не тільки нормально, це ще й логічно. Право скеровувати державу повинен мати лиш той, хто довів, що вона йому дорожча за життя. Всі талановиті менеджери повинні лиш підпорядковуватися тим, хто приймає рішення. А рішення мають приймати лиш ті, хто здатний нести найвищу міру відповідальності. Ті, хто готовий життя віддати за країну. 

Ветерани мають керувати державою, а не випрошувати пільги. І місією ветеранського міністерства повинно стати забезпечення переходу ветеранів з військової служби на цивільну, а не перетворення екс-військових на вічно скиглюючих пільговиків-бюджетників. Тоді і не треба буде нікого лікувати від ПТСР.

На фото – полтавський десяток 2-ї сотні добровольчого батальйону «Азов» на борту гантрека «Пряник». Кордон Запорізької та Донецької областей, літо 2014. 

Крайній праворуч – Анатолій Ханко, сьогоднішній заступник голови Полтавської обласної ради. 

Політика має бути справою ветеранів.

Комментариев нет:

Отправка комментария

Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.

Mesoeurasia

Mesoeurasia
MESOEURASIA: портал этноантропологии, геокультуры и политософии www.mesoeurasia.org

How do you like our website?

>
Рейтинг@Mail.ru