Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция

24 мар. 2019 г.

Софія Дніпровська: Анархія - мать московського порядку

Анархія - первинна, деукраїнізація - вторинна. Слабка державна влада в Україні - мрія москви, бо свято мєсто пусто нє биваєт. У вакуум безвладдя моментально залітає русскій дух.

У 2-й половині 17 ст. та на поч. 18-го русскоговорящіх укрАінцев у природі не існувало. Після вигнання польської адміністрації Гетьманщина була мовно й етнічно однорідною на всіх рівнях - від побутового до політичного.

Але перманентна гризня і взаємопоборення перетворили державу на Руїну і на цю Руїну миттю налізли московські воші і повідкладали кругом своїх гнид.

На поч. 20 ст., коли розгорнувся черговий цикл національно-визвольних змагань, усі великі економічні і адміністративні центри України були етнічно і мовно неукраїнськими. У великих містах українське населення було в меншості, домінували русскій язик і ідиш.

Але й це ще було півбіди. Адже на поч. 20 ст. тільки 10-15% населення України жило в містах. Абсолютна більшість (85-90%) була неасимільованою і в разі збереження держави могла б легко вимити з міст чужорідний і чужомовний елемент і розчинити його в своїй масі.

Але гризня й тотальна непокора селянської маси своїй законній, легітимній владі, обраній з'їздом хліборобів, відкрили ворота московській інтервенції, яка знищила Українську Державу і кинула неасимільоване населення під бульдозер соціалізму, внаслідок чого на момент відновлення у 1991 р. Держави половина нації фактично була позбавлена національних рис і перетворилася на гекающю і шокающю нєважнокакім язиком біомасу, мертвий вантаж, який неасимільовані, свідомі рештки з останніх сил тягнуть із московського болота, надриваючись і харкаючи кров'ю.

Тому я вважаю, що маніпулятори, які оспівують міфічну українську демократичність, яка ото тільки й відрізняє нас від "рабської мокші" (ніби інша мова, культура, оригінальні традиції, костюм, і врешті-решт антропологія (о, йа, йа, черепа!, які видають Бєліцкого і Грішина, і Судоплатова видали б, аби до нього придивлялися) та історична спадщина САМІ ПО СОБІ не є цінністю і ознакою інакшості) є ворогами і шкідниками того ж самого порядку, що й пропагандисти нєважнокакого язика і нацианальнасті.

Власне, можна й не палитися пропагандою московського язика і культури. А демократичненько відкрити ворота його пропагандистам і насаджувачам, заколисавши сторожу баєчками про парламентаризм і демократію.
Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.

Mesoeurasia

Mesoeurasia
MESOEURASIA: портал этноантропологии, геокультуры и политософии www.mesoeurasia.org

How do you like our website?

>
Рейтинг@Mail.ru