Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция

31 янв. 2019 г.

Софія Дніпровська: Етнічна чистота - це чистота ідентичності

Патріоти України без українців люблять єхидно питати: а ви впевнені, що ви самі щирий-прещирий українець? Ви впевнені, що в 10-му якомусь коліні у вас не знайдеться бабушка Сара, чи дєдушка лапотний косоглазий з кислими щами в бороді, чи ще там якась "нацменшина"?

За десяте коліно не скажу, може, й були якісь іншоетнічні домішки, але ніякого сліду вони в моєму роді не залишили. Усі мої предки, які впливали на мене в період формування моєї особистості, з ким я мала емоційний зв'язок - батьки, дідусі-бабусі, прабабуся - мали стійку й виразну українську ідентичність, носили українські прізвища, спілкувалися українською мовою, шанували українські традиції і демонстрували типові етнопсихологічні й антропологічні риси українського народу.

Не лишили вони мені у спадок ні епікантусів, ні прогнатизму, ні сплощеного монголоїдного обличчя, ні специфічної для деяких етносів пігментації (а це все домінантні риси, які дуже довго передаються з покоління в покоління), ні сентиментів до великої Польщі від можа до можа, ні інформації про належність до богообраного народу, ні русской ідєі, ні пантюркізму.

То з ким ще я можу себе асоціювати в минулому, теперішньому і майбутньому, як не з українцями. Підстав асоціювати себе з іншим народом у мене просто немає.
Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.

Mesoeurasia

Mesoeurasia
MESOEURASIA: портал этноантропологии, геокультуры и политософии www.mesoeurasia.org

How do you like our website?

>
Рейтинг@Mail.ru