Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция

11 мар. 2018 г.

Софія Дніпровська: Залишилось тільки ще одну ніч простояти!

Коли Жанна Д'арк надумала увійти в історію, вона в першу чергу прагнула довести співвітчизникам, що Бог - на боці Франції. Французи повірили - і після довгої серії поразок виграли у англійців війну.

Боги історії на поч. ІІІ тисячоліття утретє дали українцям унікальний шанс самореалізуватися: розсунули рамки, намітили точки біфуркації і покарали всіх, хто нас колись гнобив і ображав.

Немає вже гонорової Ржечі, поламалася імперія зла, татари впали в мізерію, мадярів укоротили Тріаноном, а турків обрізали по Малу Азію.

Держава дивом тримається під натиском мілітарної машини РФ, внутрішньої Росії, російських спецслужб, євроатлантичного лицемірства і внутрішньої анархії, хоча за всіма законами політики, фізики й логіки мала б уже давно завалитися.

Залишилось тільки ще одну ніч простояти, загнати Відьму з косою в небуття і гроб з політичним трупом забити. Вана, звичайно, пручатиметься несамовито нечисть собі на поміч зватиме запоребрикову. Нам же головне - не злякатися, не втратити віри і вистояти.

Не вистоїмо, похитнемося - щезнемо остаточно. Четвертого шансу не буде.
Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.

Mesoeurasia

Mesoeurasia
MESOEURASIA: портал этноантропологии, геокультуры и политософии www.mesoeurasia.org

How do you like our website?

>
Рейтинг@Mail.ru