Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция

7 сент. 2017 г.

Олексій Курінний (22.05. 1986 - 6.09. 2017): Хочеш бути українцем, а заразом і русином, козаком - будь ним!

Пишу дисертацію. Багато читаю - зокрема й англійською, німецькою, переглядаю й французькою мовами. Книги - 17-18 століття: 1672, 1788, 1816. Безсмертні праці Шевальє, Шерера, Енгеля, Еверса - не менш безсмертні аніж мапи Боплана і Гомана! В душі - просто шок... Воїстину правий Шевченко, що німець нас краще за нас самих знає". ВСЮДИ в цих книгах - визнання самобутності українців. Всюди - їх козацьке єство. Штучна накинутість "малоросіянства" й справжність "руськості". Всюди - чітко й виразно висвітлена неперервність історії руських - козаків - (малоросіян) - українців від княжої доби, через уярмлену Південну Русь - до козацької України - і від неї вже до Малоросії. "Малоросія або Україна, земля козацька". Всюди - описи цих шляхетних, гідних, порядних людей. Описи вроди й ніжності їхніх жінок. Описи хат, вишневих садків, вишиванок, козацьких чубів! Описи боротьби - за свободу, за права свої: «Цей народ, пам'ять якого повна спогадів про предків, скинув із себе ярмо, — і саме цього не хочуть йому пробачити»...

...Хтось прагне віднайти "ген українця", хтось "Українську ідею" - так ось все це є, просто під ногами, ПОРЯД! Мова - та сама, що вже лунала у Києві й довколишніх селах у 1300-х рр. Вишиванка, народний одяг - що їх знаходили аж у Скандинавії у похованнях викраденої з Русі невільниці. Хатка, садок - усе те, що вабило іноземців іще у 18 столітті. Ось вам і рецепт як "згадати себе:

1) Говориш українською - говориш руською мовою, точно як говорили у Києві 700-800 років тому (тільки без лайки й надмірних запозичень).
2) Вдягнеш вишиванку (особливо для жіночого одягу) - і вже і зовні як русинка княжої доби, і вже все багатство віків - на тендітних плечах.
3) Маєш хатинку й садок у спадок від змучених колгоспами але таких рідних дідуся й бабусі - і вже тобі є куди повернутись...
4) Знаєш пісні, читав думи, літописи - то вже знаєш і Хто ти є та чий син.

Ось нам наш "ген Українця" та "українська ідея" - всі ж ідеології це лиш засоби збереження та відтворення нашого коду, гену та єства. І саме під таким кутом мають оцінюватись вчення й ідеї.
Щоб здобути собі українське майбуття - необхідно спершу ніби "вернутись", пройти крізь (не повз!) наше руське минуле,.. і Новітнє гідне майбуття вибудується тут же. Ніби посилення Душі, Духу, психіки - скарбом віків!

Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.

Mesoeurasia

Mesoeurasia
MESOEURASIA: портал этноантропологии, геокультуры и политософии www.mesoeurasia.org

How do you like our website?

>
Рейтинг@Mail.ru