Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция

10 июл. 2015 г.

Олексій Панич: Боротьба з "мовою окупантів" як російське імперство навиворіт

Завдяки новій хвильці "мовосрачу" нарешті ясно збагнув для себе дві прості істини.

1. Українці, які називають російську мову "мовою окупантів", свідомо чи ні, повністю підтримують доктрину "руського миру". Тобто вони цілком згодні з Путіним у тому, що скрізь, де говорять російською, є чи мають бути "вірні путінці", прибічники (клятої) імперії тощо.

Якби це було так, "російській навалі" справді неможливо було б протистояти, допоки переважна більшість населення України не перейде на українську як мову побутового спілкування.

Але ж протистоїмо. Не в останню чергу саме тому, що помиляються і Путін, і ці його дзеркальні супротивники.

Велика заслуга багатьох тисяч російськомовних "східняків" полягає саме у тому, що вони сплутали Путіну всі карти, виявившись не меншими патріотами України, ніж україномовні "західняки". Як виявилося, ці російськомовні патріоти України сплутали карти не лише Путіну.

2. Українці, яких зараз більше за все хвилює не те, що кажуть їхні співвітчизники, а те, якою мовою вони це кажуть, схожі на нинішніх російських ідеологів ще й тим, що також живуть "обличчям назад", маючи свій ціннісний центр та ідеал не в майбутньому, а в (недопрожитому) історичному минулому.

Україну майбутнього так збудувати неможливо. Можливо тільки відтворити її минулу руїну, ганяючись за примарним ідеалом 100-200-річної давнини.

У восьмому колі Дантового "Пекла" зображено зокрема віщунів та волхвів, покарання яких полягає у тому, що їхні обличчя повернуті до спини, тож вони постійно змушені задкувати. Не вподібнюйтесь їм, пані та панове. Бо до добра це точно не доведе.·
Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.

Mesoeurasia

Mesoeurasia
MESOEURASIA: портал этноантропологии, геокультуры и политософии www.mesoeurasia.org

How do you like our website?

>
Рейтинг@Mail.ru