Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция

6 июн. 2014 г.

Святослав Стеценко: Чому я республіканець, а не демократ

«Всі мислячі істоти народжуються нерівними. Досконале суспільство дає кожному рівну можливість плавати на його власній глибині» (Френк Герберт).

Для республіканців людина не є найвищою цінністю.

На відміну від усіх демократів, як соціалістичних, так і ліберальних чи християнських.
Для республіканців найвищою цінністю є громадянин.
Які різниця?
Громадянин - це той, хто добровільно взяв на себе обов'язки перед громадою і суспільством і сумлінно їх дотримується..
Обов'язків таких небагато, але кожен з них життєво необхідний для існування суспільства рівних вільних людей:
- піклування про родину, власних дітей і батьків;
- корисна суспільству праця і сплата податків;
- участь в обороні країни або громадських роботах;
- участь в державному управлінні і місцевому самоврядуванні особиста або через делегата.
Обов'язки однакові для кожного, без винятку. Рівні права = рівні обов'язки.

Не виконуєш обов'язки - не громадянин. Не громадянин користується усіма правами громадянина за винятком одного:
- він не має права визначати майбутнє країни як виборець, делегат (депутат) чи державний службовець.

Отже, для республіканців люди не рівні. На відміну від демократів.
Наркоман і алкоголік не рівні сумлінному лікарю. Ґвалтівник не рівний шкільному вчителю. Злодій-рецидивіст не рівний добросовісному підприємцю. Покидьок, кий ховається щоб не сплачувати аліменти власним дітям не рівний солдату.

Саме тому я не демократ, а республіканець.
Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.

Mesoeurasia

Mesoeurasia
MESOEURASIA: портал этноантропологии, геокультуры и политософии www.mesoeurasia.org

How do you like our website?

>
Рейтинг@Mail.ru