Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция

28 апр. 2014 г.

Анатолій Потапенко: О свободе

Свобода аристократична, а не демократична. Огромная масса людей совсем не любит свободы и не ищет ее. Свобода для меня изначальна, она не приобретена, она есть a priori моей жизни. Идея свободы для меня первичнее идеи совершенства, потому что нельзя принять принудительного, насильственного совершенства. Все в человеческой жизни должно пройти через свободу, через испытание свободы, через отвержение соблазнов свободы.

Олена Семеняка: Про трагедію і про перемогу Дивізії "Галичина"

Ернст Юнгер - це людина, яка починала з того, що відмовилася від пораженчества і жалю з приводу участі й програшу німців у першій світовій війні, не кажучи про "махровий матеріалізм" писак-пацифістів на зразок Барбюса. "Війна - наш батько, він зачав нас в окопах...", "Тільки побачивши силу матерії, ми зрозуміли силу ідеї, тільки побачивши плідність жертви, ми зрозуміли цінність людини і відмінність рангів між людьми...", - тобто має сенс тільки ідея і субєктивна диспозиція солдата-воїна, його готовність виносити власні духовні трофеї з горнила війни.

І навіть з поправкою на ще трагічніший досвід вояків дивізії "Галичина" повністю приєднуюсь до висновків Ігоря Загребельного: "Хлопці, котрі зголосилися до Дивізії, не читали Ґенона або Еволу. Напевно, навіть Шпенглера читали лише одиниці. Вони не роздумували про Калі-югу та консервативну революцію. Вони просто були християнами, українцями, європейцями, чоловіками і робили те, що мали робити. Робили у простоті серця, у вірі і любові. Вони боролися за вільну Вітчизну та християнську Європу. Чи мали рацію лідери підпілля, котрі засуджували створення Дивізії? Спірне питання. Чи вдалося дивізійникам здобути державність? Не вдалося. Чи дала їхня збройна боротьба якийсь «практичний» результат? Безперечно, адже та ж сама Битва під Бродами значною мірою затримала більшовиків, а це дало змогу багатьом цивільним українцям евакуюватися і таким чином врятувати себе від орди. Та найперша заслуга дивізійників – це те, що вони просто вірили і боролись, адже, як слушно зауважував о. Нагаєвський, «Жертву полеглого вояка класифікує ідея, за яку він віддав своє життя, а не виграна війна. Воєнне щастя змінливе, і той, хто програв учора, може виграти завтра» (http://zentropa.net/teksty/diviziya-galichina-tragediya-odnogo-hrestovogo-pohodu.html).

Вояки, що загинули, зупиняючи московські танки під Бродами чи очищуючи Словенію від тітовських банд, не просто загинули – вони згоріли так, як згорає у земній атмосфері метеорит. Занадто чужою була для них «атмосфера» війни, що тривала між чужими імперськими центрами, між трьома базовими ідеологіями Модерну. У цьому полягає трагедія Дивізії «Галичина», у цьому полягає її перемога.

"Марш величі духу" і парад вишиванок 27 квітня у Львові на честь героїв дивізії "Галичина" та Небесної Сотні / March "Greatness of Spirit" and the parade of vyshyvanky in memory of warriors of division "Galychyna" and Heavenly Hundred on April 27 in Lviv was a complete success

 
 
Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.

Mesoeurasia

Mesoeurasia
MESOEURASIA: портал этноантропологии, геокультуры и политософии www.mesoeurasia.org

How do you like our website?

>
Рейтинг@Mail.ru