Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция

17 февр. 2014 г.

Леся Оробець: Мої переконання

Мої переконання:

1. Вільна, неділима, процвітаюча Україна "від Сяну до Дону".

2. Кожен працюючий і продуктивний громадянин повинен процвітати в гідності і безпеці.

3. Покарання за злочин має бути невідворотним, правосуддя має настигнути злочинця з імовірністю 100%, хай навіть через роки і десятиліття. Це чесні люди мають права, а не злочинці.

4. Державний механізм має бути настільки маленьким і дешевим, наскільки це можливо. Державний апарат нічого не створює в принципі, держава тільки механізм перерозподілу ресурсів - і найбільш неефективний з усіх можливих.

5. Держава має займатись обороною від зовнішніх ворогів, дипломатичними зносинами, підтриманням безпеки громадян і їх майна, правосуддям, сприянням фундаментальним науковим дослідженням. ВСЕ.

6. З безвиході держава може бути змушена займатись будівництвом інфраструктури, регулюванням природних монополій (ринок електроенергії, газу, залізниця) і контролем технічних стандартів якості. Ці функції слід намагатись віддати приватній ініціативі, як тільки це стає вигіднішим для суспільного блага.

7. Багатство і продуктивність громадян, для блага яких власне державний механізм існує, є єдиним мірилом успішності державного менеджменту - ВВП на душу населення, продуктивність праці і тому подібні показники.

В’ячеслав Гук: Свята Вероніка пошила знамена міцні!..

МАЙДАН

Я знаю гаразд, якою буває вкраїнська зима,
коли виривається крик з крижаного потоку –
із куль і вогню – й незглибима стає глибина
очей, яких вбили, коли брость набиралася соку.
Забути навідліг про ніжність і горло зірвати на хрип,
герої у трунах лежать – з сивиною в волоссі,
безстрашні сини України йшли смерті наздиб,
зерно суходолів ржавіло в тяжкім суголоссі;
о Боже, просякнуте запахом диму небо вмерза
у те, що ховаєш в душі, що колись відігріє сльоза.

Закривавлений прапор – це і вирок і поводир,
де Київ шалений обростає вздовж ран сивиною,
вода безшелесна з гідрантів жбурляла у вир
розп’ятої вулиці, й серця вирували війною;
і шпальти газет пахли цинком друкованих слів,
на площі кінь зорив на все схарапудженим оком, –
так вмирають поети зі швами зашитих ротів,
так кінь кам’яний гарцює пожвавленим скоком,
і шикуються в шерег солдати, і лунає останній звук
урочого вірша, що звільняє душу од мук.

Народжені вмерти – залишаться жити в віках,
надвечір – поволі крижаніє оскліле галуззя,
довічним назавше стає місто в померлих очах:
серця вчились вірити в сон і химерне безглуздя;
та скупі мої вірші, як гортань, що дарує слова,
як життя, що підкорене силі тяжіння, як мідне
биття крові у сплутаних жилах, яке зберігає нова
мелодія пісні звитяжної чи гасло, гучне і побідне;
неважливо про що говорити, мовчання – це дар,
нечутно крізь пробиті покрівлі стікає сумирна вода.

Здобутись на відповідь, відновити порядок подій,
усе подолати, як латина колись – руйнацію Риму,
цибух у зубах – як прогірклий полинний удій,
на морді коня – протигаз і гнуздечки зжована линва;
і знову щоранку ратай долатиме свій суходіл,
складний і виснажливий, коли розривається думка
од болі та смутку, тому очей уночі не стулив,
під ралом гучав переліг по-зимовому – борзо і лунко,
щоб зі стебел трави, що проб’ється із жил навесні,
Свята Вероніка пошила знамена міцні!

(с) В’ячеслав Гук

Представители власти откровенно развязали гражданскую войну в Украине

Дедуктивным образом мы приходим к абсолютной истине, ведь таблички убрать подонки не додумались! Я не вижу ни одного названия города западной Украины. 10 табличек - юг и восток, 2 таблички - север и центр (Сумы и Александрия), 0 табличек - запад! Т.е. пропорция 5/1/0! Другими словами, мы видим, как на наших глазах представители власти откровенно развязали гражданскую войну. У нас "под носом"! Думаю, что это преступление не будет иметь сроков давности!

Ветераны Афганистана снова в строю / Veterans of Afghanistan back in the ranks / Los veteranos de Afganistán de vuelta en las filas


(с) Ю.Журавель

Ветераны Афганистана снова в строю. Тогда - в Кандагаре - против азиатских варваров, сейчас - на Майдане - против азиопских варваров.

Veterans of Afghanistan back in the ranks. Then - in Kandahar - against Asian barbarians, now - in the Maidan - against Aziopian barbarians.

Los veteranos de Afganistán de vuelta en las filas. Entonces - en Kandahar - contra los bárbaros asiáticos, ahora - en el Maidan - contra los bárbaros Aziopiacos.
Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.

Mesoeurasia

Mesoeurasia
MESOEURASIA: портал этноантропологии, геокультуры и политософии www.mesoeurasia.org

How do you like our website?

>
Рейтинг@Mail.ru