Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция

6 янв. 2014 г.

Начальник Штаба Восточной Фаланги официально вступил в ВУО МАЙДАН!

Начальник Штаба Восточной Фаланги Кирилл Серебренитский официально вступил во Всеукраинское объединение "МАЙДАН"!

Chief of Staff Eastern Phalanx Kirill Serebrenitsky officially joined the All-Ukrainian Union "Maidan"!

Причины, по которым я вступил: 1) Я человек бtзнадёжно штатский, даже в армии не служил, стало быть, не смогу развернуть партизанскую войну в РФ против неоджугашвиликов. А что-то сделать, если хочется хотя бы символически? 2) Я не громадянин Украины, и меня не примут в ОУН, КУН или УНА-УНСО. Вступил туда, куда взяли.

(с) Кирилл Серебренитский


 
 

Maidan Today

 
 
 
 
 
 
 

Для чего Майдан?

 Тем более что в России еще в позапрошлом году единороссы призывали переселить в Сибирь 7 миллионов украинцев (а также 8,5 млн. таджиков, кыргызов и кавказцев) в качестве "кордона против китайского наплыва"

Сергій Чаплигін: Про суб'єкта революції

Сьогоднішній панівний режим може бути усунений з політичного життя України лише силою всенародної революції як системою радикальних дій. І ці дії мають бути спрямовані не на окремі політичні реформи чи дострокові вибори, а на демонтаж всієї політичної системи та принциповий перерозподіл функцій між державою та суспільством у відповідності з національними, політичними та соціальними традиціями Українського Народу.
Будь-які соціально-економічні зміни не можуть бути здійснені в рамках встановлених режимом правил, як би їх не називали, оскільки це суперечить життєвому зацікавленню цього режиму.

Тому всі основні дії мають проходити поза рамками цих правил.

Натомість в програмі дій парламентської опозиції відсутні вимоги повної зміни політичної системи - лише сподівання на механізми виборчої демократії. І саме це дає режиму можливість постійно легітимізовувати себе через контроль та фальсифікацію виборчого процесу.

Демонтаж існуючої політичної системи і заміна особового складу влади мають відбуватися за класичними "законами" революції - "знизу" - від громадян, оскільки спрямовані на становлення громадянського суспільства в Україні, а не приведенням когось до влади.
В цьому плані важливим є явочні дії, що здійснюються без санкцій влади і які є правом громадян. Цими діями мають бути позбавлені права державного суверена різного роду олігархічно-номенклатурні корпорації. Де б вони не перебували - при владі чи в опозиції. Єдиним законним сувереном України має бути стверджений Український Народ.

Ми тут не обговорюємо моральних проблем збройної боротьби, до якої вдавалися громадяни європейських держав в боротьбі за свої права та свободи, і які для українців сьогодні є взірцем цивілізованості Бо в Україні існуючі реалії дають змогу діяти мирно та ефективно. Але це не означає, що мирні дії заперечують насильство над тими, хто скоїв злочини проти Українського Народу.
Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.

Mesoeurasia

Mesoeurasia
MESOEURASIA: портал этноантропологии, геокультуры и политософии www.mesoeurasia.org

How do you like our website?

>
Рейтинг@Mail.ru