Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция

15 нояб. 2014 г.

Андрій Бондар: В чому ж європейськість українців?

Коротше, справи наші такі.

Українці прогуляли:

Ренесанс із його відкриттям людини й вільнодумством – невідомо де і з ким;

Реформацію – замість неї в нас було православне з понтом бароко;

Просвітництво – замість просвіщатися самим, ми просвіщали у XVIII столітті росіян тим, що зуміли відірвати від Європи в епоху бароко, яке було консервативною реакцією на Реформацію, і творили безглузду імперію;

промислову революцію ХІХ століття, під час якої в нас буяв селянський романтизм і панувало повне самодержавіє, нами ж, по суті, створене;

модернізм і модернізацію – замість них були сталінська колективізація з Голодомором та індустріалізація з репресіями;

сексуальну революцію – замість неї в нас найвищі показники проституції та найморальніші у світі політики та культурні діячі...

Ми ще багато чого прогуляли. Це я тільки вершечки назвав. Усі решта народів Західної та Центральної Європи – це все акуратно пройшли. Я не для того це написав, щоб констатувати стан нашої повної неспроможності в сім'ї європейських народів. Ми такі не одні. Єсть і румуни з болгарами, і всі православні югослави.

Просто треба все це мати на увазі і не сподіватися на дива. У нас із глибини віків залишилося лише оте з понтом бароко, з яким ми пов'язуємо всі наші європейські культурні прагнення. Коли культурний українець чує словосполучення "барокове мислення" або "барокове світосприйняття", він автоматично пишається чимось. Чимось невідомим і таким, що належить йому за якимось правом. А що воно таке – ніхто не знає. Особливо українець менш культурний. Як казав Янукович у передмові до якоїсь барокової збірки "Жемчужина причудливой формы", "С уважением, Виктор Янукович".

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.

Mesoeurasia

Mesoeurasia
MESOEURASIA: портал этноантропологии, геокультуры и политософии www.mesoeurasia.org

How do you like our website?

>
Рейтинг@Mail.ru