Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция

27 апр. 2014 г.

Валентин Мороз: Збільшувати націоналістичний потенціал України

Ті люди, які панували в комуністичну епоху, залишились на своїх позиціях. Це цілком закономірно(...)
Вони мають добрий навик бути адміністраторами, керувати, створювати клани, кліки. Вони мають те, чого не мають демократи, які або сиділи в таборах, або сиділи десь собі збоку (...)

Нічого на світі не буває просто так: за будь-якою структурою мусить стояти столітній досвід. Так, ми живемо в епоху пізнього комунізму, який поступово переростає в ринок. Виявилось, що для тих структур, які ми називаємо демократичними, не досить, щоб зіпхнути цей пізній комунізм з арени.(...)

Знову ж таки: я не мушу видумувати Америку, відкривати порох. Історія має давній досвід. В такі критичні епохи виходом може бути тільки націоналізм (...)

Настав час, коли на перший план вийшло завдання; націоналістичний потенціал України. По-перше, збирати його, по-друге, творити його, щоб він був достатній, аби взяти в руки українську політику.
Те, що ми сьогодні бачимо і на мітингу, і тут, в залі – це створення, поступове створення культу української сили. Чужі сили завжди хотіли бачити українця як таку собі плакальну і нарікальну постать. Кажучи простою мовою, бачити українця “розмазнею” (...)

Епоха Святослава. Він не чекав, коли прийдуть до нього. Українська історія творилась на чужих полях. Товклися не в Україні, нищили не Україну, а навколишні держави. Оце була політика великодержавна. Ми тоді творили, а не нами творили. Сусіди були матеріалом. Відродити цю епоху! Відродити цю людину(!!!)

Ми маємо Українську державу. Але задумаймося; що це таке? Ми маємо Україну як юридичну, територіальну структуру. Але ж цього не досить. Нам потрібна Україна як національно-самостійна структура. її ще треба створити. Що я маю на увазі? Приклад: Америка – велика й ніби горда. Чи там американець панує? Ні. Абсолютно без емоцій, позитивних чи негативних, кожна людина, трохи поживши там, скаже: “Там керує сіонізм”. Американець має авто і хату. Це йому забезпечили, це не забирають, щоб він не бунтувався. А керує сіонізм. Можливо, колись пізніше буде інакше, а зараз так є. В Америці концепції Сціборського, що націократія – це режим панування нації в своїй державі, – цієї концепції там нема.

Інший приклад – Японія. Туди чужому ввійти місця нема. В Японі панує японець. В Японії панують японські інтереси. Те, що ми ще повинні створити (...)

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.

Mesoeurasia

Mesoeurasia
MESOEURASIA: портал этноантропологии, геокультуры и политософии www.mesoeurasia.org

How do you like our website?

>
Рейтинг@Mail.ru