Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция

27 нояб. 2013 г.

Олег Гуцуляк: Езотерична історіософія України як метаініціація геокультури: між тотемами і табу

Один з українських дослідників езотеричних знакових систем запропонував візію, згідно з якою українська нація на момент проголошення незалежності в 1991 р. виявилася в ситуації такого собі ченця, який так і не добув посвячення, а тому не зміг зрозуміти, за що ж його так сильно і болісно лупцювали такі «підпільні буддисти» як от Йосиф Вісаріонович з ГУЛАГом – аналогом бамбукової палички настоятеля Шаолінського монастиря Фаня, котрою він приводив до «саторі» неслухняних ченців [1]. Однак тепер ми можемо констатувати, що внаслідок десятирічного етапу – від «помаранчевої революції» (2004 р.) до підписання асоціації з Європейским Союзом (2013 р.) – українська макрогрупа, яка знаходилася в статусі «нації як конвіксії» (convictio «переконаність (у наявності спорідненості, спільності)»), пройшла, нарешті, ініціацію (посвячення) та набула легітимний статус «нації як консорції» (consortium «співучасть, співтовариство»), проявивши всі три основні якості ініціанта – хитрість, відвагу і витримку. У відповідності з класифікацією ініціатичних «ритуалів переходу», запропонованою А. ван Геннепом (A.van Gennep, 1909) незалежність України може відповідати «ритуалу відокремлення» (rite of separation), «помаранчева» громадянська революція – «ритуалу передавання» (transition rite), а асоціація з ЄС (надалі – вступ до ЄС та НАТО) – «ритуалу інкорпорації» (rite of incorporation), «священного шлюбу» («гієрогамії»).Як зауважує етнолог Колін Тернбул, саме ініціація (посвячення), що тісно пов’язана з системою вікових груп, дає людині якісно інше відчуття індивідуальності, відмінне від того, що людина отримує в системі спорідненості, базованій на звичаєвому праві (опозиція «комітат, comitatus, кмети» – «рід, Sippe, жупа», за Ф. Кардіні [2]). Ініціація створює «спільність духа», значною мірою сприяє збереженню загального соціального стану речей і породжує упевненість в майбутньому – і в цьому житті, і за її межами. Вона вилучає амбівалентність, що постає в процесі старіння, бо чітко визначає роль людини у відповідності з її соціальним віком, а соціальний вік кожного визначається періодичними громадськими «церемоніями». За такої системи кожний відчуває себе приналежним до «єдиного цілого», його активно діючою частиною.

Александр Кипар: Шизо-Мифо-Недо-Анализ. Майдан, Эдип, Дионис

Мы помним, как европейские врачи диагностировали и лечили Ющенко, а европейские наблюдатели помогали на выборах. И уже недавно снова европейские врачи лечили Тимошенко, а сейчас народ, собравшийся на Майдане, надеется на европейское исцеление политико-экономического сектора Украины, и некоторые оппозиционеры летают в Европу совещаться. Тогда протест выражался в противоборстве украинского и пророссийкого. Сейчас он выражается в противоборстве европейского и российского, и при этом украинское сейчас означает также и европейское.

Те же, кто занял критическую позицию в происходящем, обращают внимание на опасности этого соглашения с Европой. Они подчеркивают его губительность: в требованиях о повышении внутренних тарифов и, при этом, остановке роста зарплат и многих других вещах. А также возмущаются отсутствию социальных лозунгов на майдане. Ими (и не только) также обращается внимание на то, что присутствие в ассоциации никак не связано с присутствием в Европе, что этот шаг не особо и уменьшает дистанцию между Украиной и ЕС – не особо изменятся и границы с визами. ЕС, несмотря на соглашение, все равно останется далёк для страны территориально находящейся в Европе.

Исцеление (политики и экономики) и при этом опасность погубить (экономику), отдаленность (наличие некоего расстояния между) несмотря на территориальную близость или политическое соглашение.  

Во всем этом можно увидеть Аполлона: отца Асклепия, бога исцеления, Аполлона Улия – губителя, Аполлона Номия – даровавшего законы, Аполлона Фирея – стража дверей \ бога границ и, я бы сказал, таможенника. Таковы были некоторые эпитеты этого бога в Древней Греции, а сейчас он – олицетворение рационального сознания (родившегося в Европе) и порядка, Разума. Этого вечно юного миловидного юношу-бога можно увидеть в “красивых умных молодых людях”, вышедших на майдан и поющих ему пеаны, зовущих прекрасноликого Феба, когда-то опалившего крылья спасающегося от Миноса-Тирана Икара, сына Дедала.

Когда зовут Аполлона, всегда стоит вспомнить об Эдипе – герое, судьба которого была столь трагично связана с этим дельфийским божеством. И в этот раз нам стоит вспомнить Эдипа-как-Треугольника: мать, отец и ребёнок. Ребёнок всегда загнан в тупик двух путей, которые выражаются в отце или матери, мужчине или женщине. И мы тут смеем обратить свой слепой взгляд и прошептать наш вариант выражения этого тупика: в Европе или России, ЕС или ТС.

Максим Борозенец: EXORDIUM (Пролегомены к осмыслению Нового Начала)

Новое Начало принесет Новую Веру, не раболепный культ, но возвышающее миропонимание, на неких общих основах истории человека, что-то типа марксизма, но это будет "марксизм" Духа. Да, духа индоевропейского, бореального, в недрах которого теряются истоки Традиции Полюса.

Тем самым мы оправдываем и утверждаем секуляризм. Девальвация идолов и смешение ценностных границ - как преддверие Нового Начала. Как увертюра к прорыву Полюса.

Зарю на горизонте предвещает огонь в ночи. Традицию объявит несущий тот огонь. И его свет будет тождественен свету Зари, и его шаг будет равномерен пути Зари к Великому Полдню.

Постмодерн - это только калейдоскоп клубов пыли, в преддверии Всадника. Пыль рассеется, когда грянет Новое Начало, и озарит мракобесие своим огнем. Модерна еще не было. Постмодернисты однажды должны осознать себя премодернистами, клубом пыли в преддверии Нового Начала. Мы живем в новой архаике.

http://intertraditionale.kabb.ru
Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.

Mesoeurasia

Mesoeurasia
MESOEURASIA: портал этноантропологии, геокультуры и политософии www.mesoeurasia.org

How do you like our website?

>
Рейтинг@Mail.ru