Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция

28 окт. 2013 г.

Ігор Загребельний: Націоналістичні орденські структури в системі координат мирянського апостольства


Ідеал ордену «луччих людей» є не просто «сухою догмою» націоналістичної ідеології, але й гостроактуальною вимогою сьогодення. Лиш орієнтуючись на орденський взірець духовності та інституційного оформлення націоналістичного руху, представники цього руху зможуть дієво протиставитися нинішній антиукраїнській і антихристиянській системі. «Світогляд замість партійних параграфів; віра замість знання; непомильність й виключність замість компромісу; культ одиниці й активної меншості замість маси і пасивної більшості; прозелітизм замість підпорядкування “волі народу”; суворість для себе й до інших замість гуманітаризму; ідеалізм замість погоні за мандатами і схиляння юрбі…» – ці слова Дмитра Донцова, котрими він змальовує відмінності між орденом та партією, для сьогоднішнього покоління націоналістів мають залишатися таким же дороговказом, як і для націоналістів міжвоєнного часу.
«Будь віpний Ідеї Hації на життя і смеpть і не здавайся, хоч би пpоти тебе був увесь світ» – закликають нас «44 правила життя українського націоналіста», і сьогодні цей заклик здається просякнутим не так пафосом, як тверезим реалізмом, адже націоналістам, за великим рахунком, доводиться дійсно протистояти «усьому світу»: не тільки пануючому в неоколоніальній Україні режиму внутрішньої окупації, але й глобальним тенденціями, за якими неважко побачити лик Антихриста. Хіба не є змальований Донцовим «Орден хрестоносців під знаком Хреста й Меча» найкращою формою організації для тих, хто у наші темні часи вирішив вийти на шлях священної війни?..
Концепція націоналістичного ордену була, є і буде актуальною – актуальною у сенсі «земної» боротьби та її практичних політичних здобутків і актуальною вищому, релігійному сенсі, і саме на останньому я хотів би зупинитися більш детально.

Український Народний Соціалізм – найвищий еволюційний етап ґенези Українського Соціал-Націоналізму


Термін «соціал-націоналізм» з’явився в Соціал-Національній Партії України (СНПУ), що виникла у 1991 році і об'єднала кілька споріднених львівських націоналістичних середовищ, які попри спільний вектор розвитку мали дещо відмінні бачення ідеологічних засад. (Програма СНПУ (http://www.vatra.cc/sotsial-natsionalizm/prohrama-sotsial-natsionalnoyi-partiyi-ukrayiny.html). Наприкінці 1999 року керівництвом партії було прийняте рішення про формування молодіжного крила у вигляді товариства сприяння Збройним Силам та Військово-Морському Флоту «Патріот України». У лютому 2004 р., після ІХ з'їзду СНПУ, керівництво партії оголосило про розпуск «Патріоту України». СНПУ переформатували у респектабельну буржуазну ВО "Свобода". 

Створений у Харкові у 2005 р. ВГО «Патріот України», не мав жодної тяглости від Товариства Сприяння Збройним Силам та Військово-Морському Флоту «Патріот України», оскільки в новому харківському «Патріоті України» не було жодної людини зі складу попереднього «Патріоту України» при СНПУ. Але попри це, харківський «ПУ» окрім назви організації, привласнив собі ще й символіку старого «Патріоту» та назву ідеології «Соціал-Націоналізм». Хоча ідеологія «соціал-націоналізму» ВГО "Патріот України» була значно відмінна від соціал-націоналізму СНПУ. Добре що в середовищі ВГО «ПУ» придумали термін "сонцизм" для позначення своєї ідеології, бо так легше відрізнити. Відтоді багато правих груп, організацій і окремих осіб продовжили, або тільки почали називати себе соціал-націоналістами, згодом вкладаючи в цей термін відмінний зміст як від джерел СНПУ, так і одне від одного. Тобто ідеї, об'єднані цією назвою, еволюціонували, причому в різних напрямках. 

Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.

Mesoeurasia

Mesoeurasia
MESOEURASIA: портал этноантропологии, геокультуры и политософии www.mesoeurasia.org

How do you like our website?

>
Рейтинг@Mail.ru