Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция

6 окт. 2013 г.

Армянская пасха в ЛиванеГлушат Азан очередями из огнестрельного оружия, чтоб хоть в этот священый день для христиан не звучал голос муллы

Андрій Бондар: Крах русского "сермяжного постмодернизма на службе Родине"

Головний висновок після бою (Кличко - Повєткін, - ред.): 1025 років християнства на Русі – коту під хвіст. Постмодернізм у головах довів до того, що "русское" в Росії поєднало в патріотичному казані відверто антагоністичні ідеології. Їхнє мирне співіснування – справжній провал християнської цивілізаційної місії. Якщо не знати контексту з відвертим домінуванням у цій країні неглибокого, сервільного і декоративного "сусального православия", яке відродилось, як могло, на радянських ідеологічних уламках, а відомості про Росію виносити лише з цього бою та його медійного супроводу, то, певна річ, можна вважати, що там усе ще більш запущено, ніж у нас. І це враження, хоч і хибне, здавалося б, але не зовсім позбавлене сенсу.

Повєткін – це удар у саме серце російського православ'я як ідеологічного цементу країни. І ця медійна демонстрація "языческой, лапотной, исконно-посконной Руси" як останнього оплоту "русской силы" сигналізує про великі проблеми з ідентичністю і відвертий провал імперської свідомості. Вони до останнього хапатимуться за те, що їм ніколи, по суті, не належало, до останнього претендуватимуть на цю замшілу "седину веков", за свій руський Ґрааль. Певна річ, це можна списувати на ексцентричність схильного до певної субкультури боксера. Але це не так. Ґрааль втрачають усі вони: і неоязичники, і православні, і імперці, і комуністи, і колишні гебісти, які колишніми, як відомо, не бувають.

Тому правий був хтось із росіян, який сказав, мовляв, цей бій – зіткнення двох цивілізаційних моделей. Так. А ще двох культурних парадигм – космополітично-європейської та "сермяжного постмодернизма на службе Родине".
Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.

Mesoeurasia

Mesoeurasia
MESOEURASIA: портал этноантропологии, геокультуры и политософии www.mesoeurasia.org

How do you like our website?

>
Рейтинг@Mail.ru