Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция

25 сент. 2013 г.

Рахно Костянтин. [Рец. на:] Ciuk Krzysztof. Mysteries of Ancient Ukraine


61aCTpDGjwS._AA1500_Рахно Костянтин. [Рец. на:] Ciuk Krzysztof. Mysteries of Ancient Ukraine. The Remarkable Trypillian Culture 5400-2700 BC. – Ontario: Royal Ontario Museum, 2008. – 238 p. // Бібліографія українського гончарства. 2008: Національний науковий щорічник. – Опішне: Українське народознавство, 2012. – Вип. 10. – С. 235-236. «Таємниці Стародавньої України: славетна трипільська культура, 5400 – 2700 р. до н.е.» – виданий англійською мовою каталог виставки глиняних виробів однієї з найбільш знаменитих та яскравих археологічних культур України, що відбулася 2008 року в Королівському музеї в Онтаріо. Почесними патронами цього заходу, що гідно представляв нашу науку й культуру, були тодішній Президент України Віктор Ющенко та перша леді України Катерина Ющенко, з канадського боку опікувався ним директор Королівського музею Вільям Торселл.

Власне каталогу у виданні передує низка наукових розвідок, що належать перу чільних дослідників трипільської культури, вони розкривають суть репрезентованого явища на основі найновітніших досліджень. Англійський дослідник Малколм С. Ліллі подає загальний огляд кукутено-трипільської культури, її особливостей, поширення та датування. Кшиштоф Цюк із Королівського музею в Онтаріо подав короткий огляд неолітичних та енеолітичних колекцій свого музею, які включають знахідки з Європи, Анатолії, Єгипту та західного Ірану, а також розповів про тогочасні особливості господарювання землеробів. Трипілля він розглядає як важливу контактну зону між Північчю та Південним Сходом. Історії вивчення трипільської культури в Україні, її датуванню й періодизації, а також досягненням присвячена стаття українського археолога Олексія Корвіна-Піотровського. Він розглядає землеробство та будівництво трипільців, докладно характеризуючи гончарство трипільської культури, яке він зве її візитною карткою, зокрема, асортимент виробів, їхнє призначення та декор. Питання усатовської культури та її гончарних виробів висвітлив Владислав Петренко. Юрій Рассамакін присвятив свою статтю степовим сусідам стародавніх трипільців другої половини V–III тисячоліття до н.е. Одна розвідка археолога Володимира Круца розповідає про антропологічний склад трипільського наслення, друга – про величезні трипільські [с. 235]протоміста, а третя розглядає докладніше одне з них – Тальянки, характеризуючи, серед іншого, його гончарні вироби. Результатами палеоботанічних досліджень трипільської культури поділилася Галина Пашкевич, а досягненнями палеозоології Трипілля – Олена Маркова. Тарас Ткачук зосередився на мальовці глиняних виробів Трипілля та докладно охарактеризував антропоморфні посудини з мотивами людського обличчя, голови сови та «безголові» посудини, а також люнарні й зміїні мотиви, зооморфні образи, символіку рослин, антропоморфні зображення на трипільському посуді. Наталія Бурдо, спираючись на керамічні знахідки, розповіла докладно про магію та символізм стародавніх трипільців, проаналізувавши насамперед їхню дрібну пластику.

У другій частині каталогу подано великі, якісні кольорові фото, що дають інформацію про трипільські артефакти, переважно глиняні вироби. Кожен з них охарактеризовано, зазначено матеріал, із якого він виготовлений, датування експоната, звідки саме він походить, хто й коли його знайшов, у якому музеї зберігається, його інвентарний номер та точні розміри. До деяких додано докладніші розповіді про артефакт. Представлено також малюнки першовідкривача трипільської культури Вікентія Хвойки, які переносять глядача в часи перших розкопок, і новітні картини, що зображають повсякденне життя, звичаї та духовність трипільців. Вони чергуються з розповідями про неолітичну революцію, про поширення наших спільних предків-індоєвропейців, де викладаються три найпоширеніші його сучасні теорії – інвазія, мирне проникнення та автохтонне існування з часів палеоліту, дві з яких практично невідомі українському читачеві. Наступна розповідь присвячена трипільським протомістам, у тому числі й найбільшому з них – знаменитим Тальянкам, їхньому господарству, в тому числі й металообробці та гончарству. Ще одна розказує про спроби наукової реконструкції повсякденного життя трипільців. Їхні оригінальні мистецькі твори спонукали також до вкрай необхідної розповіді про духовність та мистецьку експресію Трипілля.

Приємно, що завдяки цій книзі українські дослідники отримали змогу заявити про себе, гідно представити свій науковий доробок перед світовою громадськістю, ознайомити її не лише з мистецтвом однієї з найбільш знакових для українства археологічних культур, але й з результатами своїх багаторічних студій. Цей каталог, виданий на високому рівні, слугує не лише путівником по виставці, але й важливим джерелом наукової інформації, що допомагає на новому рівні осягнути скарби трипільської цивілізації. Він є цікавим не лише для зарубіжних, але й для вітчизняних читачів, включаючи фахівців. Тож лишається пошкодувати, що видання, яке розкриває таємниці глиняного світу Трипілля, не побачило досі світ українською мовою. [с. 236]

Алексей Шенгенский: Путин значительно больше сделал для объединения нашей страны, чем Петлюра, Бандера, Шухевич, Черновол и другие диссиденты вместе взятые

Не нужно быть ни политиком, ни стратегом, чтобы понять: уход Украины из-под крыла России в сторону Евросоюза, практически личный удар по индивидуальным амбициям главного кремлевского долгожителя.

Это, стало быть, бесславный конец побасенке о венценосце собирателе земель, поскольку в новой мифической империи стержневое место отводилось собственно Киеву. Делались даже откровенные намеки на то, что сия колыбель городов русских могла бы даже стать столицей нового евроазиатского мироздания. Разумеется, всего лишь для пущей важности, как сыр в мышеловке, потому, что заранее хорошо известно, кому предписывалось править в нем.

И вот пузырь лопнул. Дважды несудимый В. Янукович уводит буквально из-под носа хваленого кагэбиста самый жирный кусок. Словно бы невесту из-под венца.

А теперь, пожалуйста, скажите, как быть человеку, который может считать себя чуть ли не царем значительной части мира, под рукой которого столько силы и блажи, что одним движением брови он мог бы, очевидно, все и всех буквально стереть с лица земли? Неужели, крепко сжав губы, смириться с этой неутешительной, сумрачной реальностью? Удовлетворять свои царские амбиции только лишь присоединением к своим владениям крошечной в три миллиона граждан Армении, наверное, еще и горных Таджикистана, Кыргызстана, густо испещрённых тропами наркоторговцев. И совсем забыть о Донбассе, благословенном Крыме, богатом малороссийском Причерноморье. О Киеве…

Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.

Mesoeurasia

Mesoeurasia
MESOEURASIA: портал этноантропологии, геокультуры и политософии www.mesoeurasia.org

How do you like our website?

>
Рейтинг@Mail.ru