Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция

15 янв. 2013 г.

Іван Пелипишак: Історія України: реальна наукова та "писана" окупантом

Я уже неодноразово говорив про те, що останнім часом офігіваю від політики нашого уряду в плані відродження імперських совкових традицій, особливо стосовно Другої Світової, яку уже знову починають називати ВВВ... жах...

У чому ж це проявляється, скажете ви? А у тому, що майже на всіх без виключення каналах почали зявлятись давнозабуті радянські кінострічки пропагандонського характеру. Здавалося за десятиріччя незалежності суспільство призабуло про жахливі "Молодиє гвардіі", про вигаданих Кашевих із Касмадемянскімі, про "за родіну за сталіна", так ні, ця напвімертва субстанція знову оживає на екранах ТВ, у підручниках з історії (відредагованих новою недалекою владою) на сторрінках провладних і проросійських (що синоніми) періодичних виданнях та книгах. Можна було б багато говорити про цю т.зв. інформаційну продукцію, що виливається тоннами мукулатури та годинами ефірного часу, але не хочеться згадувати відомі Калєснічєнкапісія, профінансовані північним сусідом, чи зловісні вампірські саги Бузіни іже с нім.

Я хочу привернути увагу шановного панства до безчинств, які роблять із українськими підручниками з історії, причому ріжуть їх без огляду на вітчизняну історичну науку, я б навіть сказав всупереч їй. Найперше що ріже око в сучасних підручниках, так це поява старого терміну ВВВ, і відсутність у цій війні українськості, натомість розширеній присутності радянщини, ніби за межами радянської армії українців, як і інших народів радсоюзу не було. Проте ми прекрасно розумієм, що більшість українців з надією чекали на німецьку армію, що визволить їх від більшовицької окупації.
Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.

Mesoeurasia

Mesoeurasia
MESOEURASIA: портал этноантропологии, геокультуры и политософии www.mesoeurasia.org

How do you like our website?

>
Рейтинг@Mail.ru