Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция

3 янв. 2013 г.

Политический рэп: Чекизм, народность и православие

Богдан Чума: Алькасар: Воєнний міф 1936 року та його рецепція українцями Галичини

Розвиток військової справи у першій половині XX століття привів до якісних змін у веденні війни. Але нововведення в озброєнні й тактиці не були єдиними. Із локального конфлікту монархів та урядів, війна перетворилася на конфлікт тотальний, в якому одним із найважливіших завдань виявилася мобілізація населення. Вагомим чинником цього перетворення слугували ідейно-політичні концепції, які, завдяки поступові засобів масової інформації і насамперед преси, впливали на свідомість людей, чітко окреслюючи образ ворога. Відтак, воєнний конфлікт набув нової конфігурації: поруч із міжнародним протистоянням, в якому протилежні табори розділяли кордони держав, населення останніх також розмежовувалося на основі ідеологічних поділів. Безпосереднім результатом цієї еволюції стала громадянська війна — військово-політичний конфлікт всередині однієї країни, зумовлений конфронтацією двох непримиренних політичних таборів, із надзвичайною здатністю інтернаціоналізуватися, тобто поширюватися на інші народи й держави, яким не чужа проблема цього політичного протистояння. Так у XIX столітті головними суперниками були «ліберали» і «консерватори», а в першій половині XX століття їх замінили «комуністи» та «націоналісти» [1]. Одним із найяскравіших прикладів такого військово-політичного конфлікту була громадянська війна в Іспанії 1936-1939 років, що витворила яскраві образи ворогів, обрамлені великою кількістю міфів, першим з яких стала оборона Алькасару в місті Толедо. Тож метою цієї статті є порівняти реальні події громадянської війни в Толедо у серпні-вересні 1936 року з міфом, який водночас розвинувся й поширився поза межі Іспанії і. зокрема, активно підтримувався українськими періодичними виданнями Галичини [2]. Громадянська війна в Іспанії розпочалася 17 липня 1936 року, коли під керівництвом генерала Франсиско Франко-і-Баамонде (1892-1975) в іспанській колонії в Марокко було оголошено про початок повстання проти лівого республіканського уряду Народного фронту. Впродовж наступних днів ініціативу Франко підтримали більшість військових гарнізонів у самій Іспанії, зокрема і в провінції Толедо, де повстання очолив полковник Хосе Москардо [3].

Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.

Mesoeurasia

Mesoeurasia
MESOEURASIA: портал этноантропологии, геокультуры и политософии www.mesoeurasia.org

How do you like our website?

>
Рейтинг@Mail.ru