Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция

16 дек. 2012 г.

Ігор Загребельний: «Розподіл Росії» як альтернатива утопіям євразійства

Концепцію «розподілу Росії» розробив у своїй однойменній книзі 1941 року український історіософ і культуролог Юрій Липа. Як зазначає Олег Баган, «У книзі “Розподіл Росії” Ю. Липа доводить, що Україна є геополітично вирішальним чинником для розвалу Російської імперії як штучного, деспотичного й антинаціонального монстра міжнародної політики». Головний висновок книги, за Баганом, такий: «Росія доти буде тягарем і загрозою для сусідів, доки не зосередиться на розбудові власне російської нації на своїх етнічних територіях, доки не відмовиться від своєї імперської політики».
Тези Юрія Липи відповідають загальній спрямованості геополітичних стратегій українського націоналізму у площині вирішення російської проблеми  (знищення Росії як імперії при визнанні права росіян на власну національну державу). При цьому українські націоналісти не обмежувалися самим лиш теоретизуванням. Національно-визвольна боротьба, котра провадилася під керівництвом ОУН, також була виразно антиімперською боротьбою, спрямовувалася не просто на звільнення українських земель з-під влади московсько-більшовицьких окупантів, але й на знищення московської імперії у будь-якій її формі. Для цього українські націоналісти вели активну співпрацю з представниками інших народів, котрим довелося відчути на собі вплив московського імперіалізму (участь в УПА іноземних відділів, Конференція поневолених народів Східної Європи і Азії  в листопаді 1943 року, діяльність Антибільшовицького Блоку Народів тощо). Українські націоналісти не відмовилися від власних поглядів на проблему московського імперіалізму і в умовах відносної незалежності, проявом чого ми можемо вважати різносторонню підтримку ними сил антиросійського спротиву (передусім, на Кавказі).
Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.

Mesoeurasia

Mesoeurasia
MESOEURASIA: портал этноантропологии, геокультуры и политософии www.mesoeurasia.org

How do you like our website?

>
Рейтинг@Mail.ru