Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция

22 нояб. 2012 г.

Арвут/Хорват: Взаимное поручительство


Есть лишь один выход – понять, что решение кроется в нас самих. Мы должны объединиться и стать единым народом, возвысив ценность единства над всеми различиями. При этом нам вовсе не нужно быть одинаковыми – надо просто быть семьей. Семьей, в которой все разные, все по-разному смотрят на жизнь, но над всеми различиями нечто объединяет нас в единое целое.

Guardian Angel


Guardian Angel Янгол-охоронець Ангел-хранитель

22.11.2004 - The Great Orange Civil Revolution in UkraineЯк зауважив О. Єлісєєв (в особистій переписці з автором), помаранчевий (оранжевий) колір в великій індоіранській Ямній спільноті, котра простягалася від Уралу до Дунаю в 3600-2400 рр. до н.е., теперішня Україна), символізував надію на майбутнє воскресіння: покійників посипали вохрою. Тобто під час Великої Помаранчевої громадянської революції було взято на озброєння стародавній символізм великої культури, яка не чужа для України (сам «оранжанд» був «кочовою революцією» з палатками-кибитками).

 Ми можемо констатувати, що внаслідок «помаранчевої революції» 2004 р. українська макрогрупа пройшла, нарешті, ініціацію (посвячення) – набула легітимний статус консорції, проявивши всі три основні якості ініціанта – хитрість, відвагу і витримку. У відповідності з класифікацією ініціатичних «ритуалів переходу», запропонованою А. ван Геннепом (A.van Gennep, 1909) незалежність України може відповідати «ритуалу відокремлення» (rite of separation), «помаранчева» громадянська революція – «ритуалу передавання» (transition rite), а вступ до НАТО і ЄС – «ритуалу інкорпорації» (rite of incorporation), «священного шлюбу» («гієрогамії»).

Україна набула тепер власне статус «консорції», «дружинної групи» (Gefolgschaft) зі своєю «богинею-покровителькою»: Майдан (іран. «коло») як Новий Акрополь (де «поліс» – «місто», «держава», «територія»; «акро» – «верхній», «крайній»), а її богиня – Афіна Демократія як «співучасть народу у своїй власній долі» (Артур Мюллер ван дер Брук).

Тепер, на новому етапі помаранчевої революції, український народ здійснює епохальний дезетатизаційний здвиг: він вперше відокремлює себе від державно-бюрократичної ідеї та відстоює права на свободу особистості як активного учасника політейї.
Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.

Mesoeurasia

Mesoeurasia
MESOEURASIA: портал этноантропологии, геокультуры и политософии www.mesoeurasia.org

How do you like our website?

>
Рейтинг@Mail.ru