Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция

20 июн. 2012 г.

Сергій Чаплигін: Homo Economicus

Лібералізм сьогодні є найбільш поширеною ідеологією, і його слід критикувати з двох причин.
По-перше, тому що лібералізм - це ідеологія, яка розглядає суспільство, відштовхуючись від абстрактного уявлення про індивідуума, тобто від індивідуума в собі. Тим самим ця ідеологія поширюється за рахунок придушення будь-яких форм співучасті людини в колективних структурах, будь то приналежність до народу, до етносу, до нації або до якої б то не було культурі.
Друга причина критики лібералізму полягає в тому, що лібералізм - це економічна теорія, яка вважає, що економіка - це доля. Ліберальна економічна теорія грунтується, відштовхуючись від цього, на антропології, заснованої на оптимальній фігурі homo economicus – людины, що споживає.
У homo economicus немає ніякої іншої мети в житті, окрім як шукати умови для максимального забезпечення матеріального існування. Таким чином, лібералізм є ідеологію, яка і прямо та побічно стверджує, що найвищими цінностями є цінності, які можна матеріально обчислити, цінності конкретні і перетворені в продукт. Лібералізм ставить за мету перетворити суспільство в один суцільний ринок, і для того, щоб реалізувати ідею цього ринку, лібералізм відмовляється від яких би то не було обмежень.
В такому світі немає жодних цінностей, але все має ціну. Головна характеристика ліберального капіталізму - це відкидання межі в пошуках безмежного матеріального зростання. Головне гасло лібералізму - це все більше і більше товарів, все більше і більше прибутку, все більше і більше вибору. Лібералізм - це культурна колонізація з боку США, нерівний обмін з Третім світом, знищення культурної ідентичності, втеча в необмежену конкуренцію, криза політичного представництва, ринок як парадигма всіх соціальних процесів, рекламні слогани як парадигма всій вербальної комунікації, це утилітаризм і індивідуалізм, спущені з повідця.

Сергій Чаплигін, начальник Штабу Української Фаланги

Две фазы истории Испанской Фаланги


 Основателем Испанской Фаланги является испанский дворянин, маркиз Хосе Антонио Примо де Ривера (1903-1936). Он был сыном генерала Мигеля Примо де Риверы, возглавлявшего Правительство Испании в 1923-30 годах. Уже его отца король Испании Альфонс XIII сравнивал с Бенито Муссолини.
  
Генерал Мигель Примо де Ривера
Однако в 1930 году под давлением оппозиции была установлена конституционная монархия, открывшая путь к победе республиканского партийного блока. 14 апреля 1931 года монархия в Испании была свергнута, что в ближайшем будущем привело к началу ожесточённой гражданской войны. В этой ситуации идеи Б. Муссолини оказались востребованы в ещё большей степени, чем ранее. И в 1933 году Хосе Антонио Примо де Ривера вместе с молодым философом Рамиро Ледесмой Рамосом начал выпускать газету "EI Fascio". В ней они обличали: либерализм с его республиканским строем; лицемерное масонство, прикрывавшееся социалистическими идеями и лозунгами; марксизм, с его классовой борьбой, доведённой до абсурда; а также анархистов, атеистов и прочих леваков. Демократической власти противопоставлялся путь национальной диктатуры, способной остановить разгул либерализма, защитить интересы народа и идеалы социальной справедливости

По требованию демократических организаций газета "El Fascio" была запрещена, а Хосе Антонио Примо де Ривера арестован. Выйдя из тюрьмы он создал организацию, которой было дано название Испанская Фаланга (Falange espanola).
Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.

Mesoeurasia

Mesoeurasia
MESOEURASIA: портал этноантропологии, геокультуры и политософии www.mesoeurasia.org

How do you like our website?

>
Рейтинг@Mail.ru