Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция

2 июн. 2012 г.

Проклятые эльфы

Проклятые   эльфы
(с) Поэт Гламура и Хаоса

Жизнь  скользит, как песчаная  эфа
Нарезая  круги  -  без  конца,
Мы  похожи на Проклятых  эльфов
Зачарованных  Властью  Кольца...

Наша  древняя  Родина  пала
Под   ударами   черных   когорт,
Нам  приютом неласковым  стало
Место жительства  Мордорских  орд

Наша   древняя  вера  распята
У   подножий  чужих  алтарей,
Нам  пожизненной  стало расплатой
Малодушие  наших   царей

Ненавистных  вождей  барельефы
Убеждают, как  славно  в  тюрьме,
Мы  похожи  на  Проклятых  эльфов
Обречённых  скитаться  во  Тьме...

Да! Мы - прокляты! Но - не покорны!
Это  Мы  шли  в  колоннах  СС,
Мы  вплетались  в  угрюмые  корни,
Нашим  гневом  шумел  Брянский лес!

Это  Мы, грозным  танковым  клином
Зажимали  в  тисках  Барад - Дур,
Нас, погибших  - в строю журавлином,
Уносили  на  звёздный   Арктур!

Измождённые  складки  рельефа
Точно  руны  на  мёрзлой  земле,
Мы  похожи  на  Проклятых  эльфов
Растворившихся  в  Локотской  мгле...

Ізбав від усяких негод рабів Твоїх!


За всіх Ти молишся, благая. За тих, що прибігають з вірою під могутній Твій покров, бо іншого тривалого порятунку перед Богом в бідах і скорботах ми, грішні, не маємо, обтяжені гріхами незліченними, Мати Бога Вишнього; тому-то ми до Тебе припадаємо: Ізбав від усяких негод рабів Твоїх!

Za sve nas moliš se Blažena Djevice. Za one koji se utječu sa vjerom pod tvoju moćnu zaštitu jer druge trajne zaštite i spasenja pred Bogom u nevoljama i bjedi mi grešnici nemamo, natovareni grijesima bezbrojnim, Majko Boga Svevišnjega, dakle, padamo ničice pred Tobom: Izbavi nas robove od svih nedaća naših. Izbavi nas majcice i zaogrni svojim Svetim Plastom ....

Костянтин Рахно: Ісламофілія в посттрадиціоналізмі: причини й витоки

Після пострілів норвежця Андерса Берінга Брейвіка сучасний світ став інакшим. Цивілізаційний конфлікт набув чергового витку розгортання, й у цьому не лишилося сумнівів, як і в тому, що є його призвідником. Іслам – найбільший і наймогутніший ворог, із яким зіштовхнулася европейська цивілізація білої людини в останній час свого існування [Cardini Franco.Europe and Islam. – Oxford-Malden: Blackwell Publishing, 2001 – X, 238 p.]. Мусульманський виклик не раз ставив її на межу загибелі.

Ісламська цивілізація, за всієї її різнорідності і різноманітності складових її духовно-релігійних та соціяльно політичних елементів, яке нерідко суперечать, а часом і протистоять один одному, проте являє собою цілісну систему світогляду і поведінки, яка забезпечується фундаментальним імпульсом – абсолютом, непохитністю божественного і охоплює всі сфери життя людини і його взаємини з Богом, світом і самою собою. В ісламській цивілізації великою мірою знижено інтерес до аналітичного самопізнання, і ще менше проявляється прагнення до вивчення інших культур, тим більше до теоретичного пізнання, включаючи наукове осмислення власної історії та пов’язаних. з нею суспільно-політичних процесів. Це обумовлено самодостатністю мусульманської релігії, для якої абсолютні істини вже існують, відкриті пророком і викладені в священних книгах, і тому дослідження слабкостей і недосконалостей в логіці мусульманина позбавлене всякого сенсу. Тим більше, якщо визнання недоліків веде до конфлікту з існуючими принципами ісламу. Тому зберігається універсальна значущість віри і незмінність типів, способів і механізмів її відтворення, що має враховуватися при аналізі сучасної суспільно-політичної та економічної ситуації та місця в ній ісламської релігії. У цій абсолютизації абсолюту, непогрішності істини віри, яку немислимо зіставляти з реальністю, полягає значна частина пояснення консерватизму ісламу, що сковує його величезні соціяльні можливості – потенціял консолідованої громади. Перспективи зміцнення магометанської цивілізації в Азії та Африці очевидні.

Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.

Mesoeurasia

Mesoeurasia
MESOEURASIA: портал этноантропологии, геокультуры и политософии www.mesoeurasia.org

How do you like our website?

>
Рейтинг@Mail.ru