Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция

28 янв. 2012 г.

Ще имаме едно знаме, на което ще пише: "Свята и чиста република"

С Левски и Ботев в сърцата и с Чинтуловите песни на уста! Дори всинца да се изтребим!

Хора, Споделяйте !!!
Ние, сме част от хората и хората са част от нас. Ние преследваме една мечта, наречена богата и силна България. За нас най-важно е да видим България различна и ако и ти мислиш като нас значи сме Еднакви!!!
На нас ни Писна да се гаврят с живота ни.
На нас ни омръзна да ни се подиграват всеки ден.
На нас не ни допада да сме роби в собствения си дом.
Ние сме обикновени хора, като теб, сутрин се събуждаме и почваме отначало. Но ако в нормалните страни, хората се събуждат и отиват да творят. То тук в България се събуждаме и започваме да оцеляваме!!!
Тук в тази страна на Герои.
Тук в тази страна на велики умове.

Сергій Чаплигін: Lex Oranda - Lex Credendi: Наша віра - в нашій молитві

«Віра потребує обряду. І це означає – маєш те, що віриш.
Не “у що віриш”, а “що віриш”.
Віра – не акт сприйняття, не акт простого відношення, але акт творення.
Істину не пізнають, Істину створюють.»


Ми вже так звикли звертатися до Бога на «Ти» та називати його «Отцем», що не відчуваємо потреби не тільки жити за Його Істиною, а й пізнати її.
Наша сучасна «релігійність» переконана, що «релігія» - це завжди щось добре, позитивне. Корисне. Звичайно, добре вірити в Бога, якого ми собі вигадали за «образом та подобою» власної маленької дрібнобуржуазної доброти, необтяжливої моралі, побутових захоплень та дешевих сентенцій.Натомість, ми повністю забули, що Істина пізнається через функцію.
Божественну Істину неможливо осягнути як систему понять, що викладається у вигляді схоластичної дисципліни, ані звести до авторитетних висловлювань ієрархів Церкви, оскільки Істина є адекватним відтворенням об’єктивної реальності, вірним відображенням дійсного стану речей.
В Православ’ї богослов’я завжди розумілося як духовний досвід або долучення, а не як суто концептуальне пізнання.

Восточный Бонапартистский Комитет : основные положения

I. РУССКИЙ БОНАПАРТИЗМ.

Русский бонапартизм – это не Республика 1799, не Карбонаризм 1822, не Империя 1804 и 1852, не династический консерватизм 1900 и не национал-радикализм 1940.
Русский бонапартизм – это бонапартизм Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Марины Цветаевой.
Русский бонапартизм – это бонапартизм Святой Елены.

Русский бонапартизм – это не политика. Это – эстетика.
Именно эстетика – главное оружие Холодной Войны в ХХ веке.
Эстетика - главный инструмент преобразования планеты в XXI веке.
Тот, кто этого не осознаёт – скучен. Тот, кто скучен - обречён.

II. ОКСИДЕНТАЛИЗМ.

Россия – это восток Европы, простирающийся в самые глубины Азии.
Россия против Европы – это Россия против географии.
Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.

Mesoeurasia

Mesoeurasia
MESOEURASIA: портал этноантропологии, геокультуры и политософии www.mesoeurasia.org

How do you like our website?

>
Рейтинг@Mail.ru