Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция

16 янв. 2012 г.

Сергій Чаплигін: Боже, благослови угорця!


В Угорщині з 1 січня набула чинності нова Конституція. Новий Основний закон, прийнятий Державними Зборами Угорщини і підписаний Президентом, замінив Конституцію 1949 року.
Однак на Заході її назвали глибоко антиліберальною та такою, що суперечить правам людини.
“Ми будемо просити Європейський суд покарати члена Євросоюзу за невиконання законодавства ЄС і зажадати від цієї країни змін у законах- заявив представник Єврокомісії Олів‘є Байі- ми також можемо попросити запровадити фінансові санкції.”
«Боже, благослови угорця!» – такими словами розпочинається преамбула Основного закону, яким «не визнається комуністична Конституція 1949 року, бо вона була основою панування деспотії». Основою Конституції є Бог і християнство, яке має утримати «духовну та інтелектуальну єдність угорського народу».
«У цьому законі сконцентровані основні правила співжиття суспільних сил, права та обов’язки громадян, включно з правом сповідувати нашу віру. Тому для всіх нас це є спільною справою і фундаментом для існування нації», – заявив Президент Угорщини Пал Шміт.
За новою Конституцією, назву країни «Угорська Республіка» замінено на «Угорщина».
Віднині Угорська Держава охоронятиме людське життя вже від зачаття.
Фактично цією статтею Конституції запроваджується заборона на аборти. Віднині шлюбом є одруження тільки чоловіка і жінки. Конституція також відкриває можливості для надання закордонним угорцям виборчого права.
Нова Конституція також забезпечує право угорця на збройний самозахист, а також закріплює положення щодо належності земельних і водних ресурсів до спадщини Угорської Нації.
Також в Конституції обумовлено, що національною валютою є форинт, а для переходу на євро необхідне рішення щодо цього конституційної більшості парламенту. Національний борг не може перевищувати 50 відсотків ВВП.
Символами державності визначено тисячолітні золоту корону і булаву першого короля Угорщини Святого Іштвана.
Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.

Mesoeurasia

Mesoeurasia
MESOEURASIA: портал этноантропологии, геокультуры и политософии www.mesoeurasia.org

How do you like our website?

>
Рейтинг@Mail.ru