Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция

26 июл. 2012 г.

Йосип Тереля: Небезпека московського реваншизму

Йосип Тереля (англ. Josyp Terelya; 1943-2009) — український містик, мученик, сучасний пророк та ясновидець зі Західної України, письменник, греко-католицький дисидент, в'язень совісті, політімігрант з СРСР, живе в Торонто.

Пророцтва Йосипа Терелі:

«На початку XXI століття буде страшна війна. Мені була показана карта Росії в колі спалахів вогню. Очаги палахали на Кавказі, в Середній Азії, в Прибалтиці та по усьому Далекому Сході, де противником Росії став Китай…».

— Одного разу в тюремному карцері, подібному морозильній камері, де він був кинений, роздягненим донага, до нього явилася Богоматір, і стала пророкувати. Вона сказала про страшну війну, що надходить на початку XXI століття і показала карту Росії в суцільному крузі вогняних спалахів. Предрікла, що противником стане Китай, а майбутній лідер Росії на ім'я Володимир розв'яже війну з Ізраїлем. Але після цих наступаючих катаклізмів, Тереля (як і Марія Есперанца) предрікає духовне відродження та «золотой вік».

Багато років жив і працював в с. Довге, Закарпатської області. 23 роки провів в радянських тюрмах (з них 9 років — в одиночці) за те, що був активістом українського католицького правозахисного руху. За цей час він у повністю містичний спосіб звершив девять успішних втеч з тюрем і колоній посиленого режиму. Про нього написано бестселер Майкла Брауна «Труба Гавриїла». Папа Римський провів з українським пророком тридцать шість аудієнцій. Іван Павло ІІ розпитував його про майбутнє. Помер Й. Тереля на вимушеній емі­грації в Канаді 16 березня 2009р., а на початку липня йо­го тіло було перевезено в Україну і, після похоронної від­прави в храмі Архистратига Михаїла Нижнього Болот­но­го (Іршавський р-н, Закарпатської області), віддано рідній землі. Організацією перевезення і по­хо­ван­ня покійного займались з канадійського боку вірні друзі – владика-емерит Даниляк і пан Юрій Москаль, на батьків­щи­ні естафету прийняв отець Петро Кобаль. Він же, з своєю родиною, влаштував поминальний обід, під час яко­го прозвучало багато українських духовних пісень у чудо­во­му виконанні подружжя Ірини і Андрія – співробітників ка­надського «Радіо Марія». На могилі Й. Терелі, із спо­га­да­ми про страдницький шлях у неволі і працю в під­піль­но­му «Комітеті захисту УГКЦ» виступив співстраждалець і спів­працівник Йосипа по «Комітету» пан Василь Кобрин з м. Біб­рка Львівської області. За роки не­за­лежності України йому так і не було надано право на­зиватись її громадянином і приїжджав він сюди тільки як гість, чи турист, керманичам вільнодумець Тереля був в Україні не потрібний і не­без­печ­ний. Написав ряд безцінних книг: «Свідок» (1991), «Царство Духа» (1994) та інші.

ОСТАННЄСЛОВО ЙОСИПА ТЕРЕЛІ, сказане в залі обласного Суду м. УЖГОРОД.

Той, хто живе в любові — живе у Бозі, а Бог у ньому.
Сьогодні, 20 серпня, кінчається судова розправа наді мною російським окупаційним судом — не перша для мене, і певно, що не остання... Кінець 20-го ст., а нас переслідовують тільки за те, що ми не зрікаємося власного імені, не зрікаємося Бога. Як і в перші віки доби Християнства гоніння супроти християн не припиняються. Російський етноцентризм досяг свого апогею. Україна, розп'ята колонізатора¬ми, освячена кров'ю борців за незалежність, стала до нерівного двобою.
У нас вкрали історю, мову, культуру — все, що є найкраще, наше, привласнюється московськими оку¬пантами. Підручники історії, географії, літератури в школах та університетах наскрізь пронизані етно-центризмом „старшого брата".
Окремі факти (підтасовані та опрацьовані) подаються з особливою настирністю, із масою подробиць, незначних подій, але там ми не знайдемо ні слова про українську культуру, релігію, про голоди 1921 — 1933 — 1947 p.p., про масові вивози в Сибір та екстермінацію мільйонів невинних, про героїчну боротьбу ОУН-УПА за свою самостійну державу. Той із українців, що підіймає голос протесту, звинувачується у „зраді", підриві державних устроїв СССР.
Небезпека полягає в тому, що російський етноцентризм перекручуючи історію, претендує на універсальність, на істинність, і цю, свою, „істинність" утверджує кулаком. Нестримно пропагуючи свої так звані комуністичні гасла — створилася злочинна політика в царині всіх поневолених неросійських національних культур. Взяти для прикладу суд наді мною: всупереч моїй волі судове слідство ведеться мовою окупанта, мені відмовили в перекладі Звинувачення. Можливо, що так і краще. Я навіть тішуся тим, що мене допитують, звинувачують і судять по-російськи — це ще раз підтверджує нашу правоту.
Ми добре знаємо, що таке мова нації, знають про це і наші вороги! Ось чому на всі прояви української самобутності з такою лютістю накидуються російські колонізатори. Ось чому вони так ненавидять нашу національну УКЦ. Впродовж трьохсот років нам нав'язується „культура і релігія" завойовника. Українцям повністю відмовлено у праві на боротьбу за політичну та соціальну справедливість.

Для того, щоб денаціоналізований українець не мав свого місця в історії, щоб жив чужою думкою, щоб підлаштовувався до чужої нам псевдо культури, що веде до духовної кастрації, не маючи бажання осмислити окупаційну дійсність. Ви гадаєте, що вам вдасться знищити наростаючий супротив поневолених націй. Гадаєте, що Божі часи спинилися для російської несправедливості. Українська нація пережила не одних окупантів, але не впала. Нас мало покласти на коліна, нас іще потрібно повалити на землю. Бог дав особливу місію українському народові, і він цю місію, не зважаючи на жертви, виконує. Тільки через Україну прийде на землю мир ісправедливість! Божий Дух говорить мені: ТИ ЧЕРЕЗ ДВА РОКИ БУДЕШ НА ВОЛІ. КРІПИСЬ МОЛИТВОЮ І МАЙ ВЕЛИКУ НАДІЮ, ЩО УКРАЇНСЬКІ КОРОЛІ СТАНУТЬ МИРОТВОРЦЯМИ. /В залі сміх.../. Сміється той, що не плаче над собою.
Якщо б ви вірили, хоч би своїм "богам", ви б задумалися над сенсом сказаного. Але люди, які втратили рідну душу не сьгодні не мають дару прозріння і осмислення страшної дійсності, що панує на Україні.
Ви досмертні духовні кастрати. Ваші камінні серця вже ніколи не відкриються для Божої Правди. Прийде день, і ви приповзете до наших церков тільки для того, щоб вижити і шкодити далі. Ви вічні попутчики сильних. Що ви скажете народові, із якого ви вийшли, як прийде час Божого і людського суду над вами? І не гендлюйте іменем рідного народу, — бо ви його добровільно виреклися. Ви його добровільно вбиваєте.
БОГ ВБЕРЕЖЕ ВКРАЇНУ тому, що БОГ визначив для УКРАЇНИ велику місію спасения світу від мороку сатанізму.
(На цьому слово було перервано)

Комментариев нет:

Отправка комментария

Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.

Mesoeurasia

Mesoeurasia
MESOEURASIA: портал этноантропологии, геокультуры и политософии www.mesoeurasia.org

How do you like our website?

>
Рейтинг@Mail.ru