Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция

1 авг. 2011 г.

Люстрація по-грузинськи: повний текст "Хартії свободи"

Два місяці тому грузинський парламент одноголосно, цікаво - за пропозицією депутата від опозиції Гії Тортладзе, ухвалив документ, який ставить крапку на радянському минулому цієї держави.
Закон "Хартія свободи", зокрема, визначає законні підстави проведення люстрації громадян Грузії, передусім - чиновників, на предмет належності до силових структур колишнього Радянського Союзу та верхівки Комуністичної партії СРСР.
З прийняттям цього акту Грузія встала в одну шерегу з Польщею, Литвою, Німеччиною та іншими екс-сателітами комуністичної Москви, які провели радикальну декомунізацію та радикальні реформи в економіці.
"Почему у Грузии получилось". Книга російського економіста Лариси Буракової
"Історична правда" друкує повний текст закону "Хартія свободи". Наскільки нам відомо, це перший, нехай і неофіційний, переклад історичного документу з грузинської мови.
Стаття 1. Мета Закону.
Метою цього Закону, у відповідності до міжнародних стандартів, з врахуванням загальновизнаних принципів і норм є попередження злочину, направленого проти держави, тероризму, злочину проти основ безпеки держави, ефективне застосування норм законодавства Грузії з врахуванням сучасних підходів і зміцнення національної безпеки, здійснення превентивних заходів проти розповсюдження основ радянської та фашистської ідеологій, ліквідація радянських та фашистських символів, культових споруд, пам'ятників, монументів, барельєфів, написів, назв вулиць, площ, стадіонів, сіл, селищ та районів, а також заборона тих чи інших засобів пропаганди, носіїв радянської і фашистської ідеології.
Стаття 2. Тлумачення термінів.
Для цілей цього Закону, використані в ньому терміни мають наступне значення:
а) Окуповані території - території, визначені Законом Грузії "Про окуповані території ";
б) Стратегічний об'єкт - об'єкт, діяльність якого пов'язана з виробництвом стратегічного продукту (нафтопродукту, природного газу, електроенергії, кольорового металу, хлібопродукту);
в) Особливо важливий об'єкт - діяльність якого має життєво важливе значення для нормальних умов життя населення;
г) Співпраця зі спеціальними службами колишнього СРСР - будь-яка діяльність (штатна, з власної волі), яка здійснювалась за вказівкою або/та під наглядом спеціальних служб колишнього СРСР.
Стаття 3. Сфера застосування Закону.
Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.

Mesoeurasia

Mesoeurasia
MESOEURASIA: портал этноантропологии, геокультуры и политософии www.mesoeurasia.org

How do you like our website?

>
Рейтинг@Mail.ru