Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция

23 апр. 2011 г.

Микола Макуха: Тупиковість "Українського проекту"?

Сьогодні в країні існує серйозний прошарок україноцентричних інтелектуалів. Однак маргінальна риторика цих діячів, а також деяких ЗМІ, що прагнуть стати майданчиком для обговорення концепції розвитку країни, робить тупиковим сам "Український проект".
Відсутність широти мислення та концепції розвитку, ставить перед українцями невигідний вибір. Або влитися до складу "Русского мира", або асимілюватися в Європі на рівні гастарбайтерів.
Криза жанру
Читаючи патріотичну пресу, не обов'язково маргінальну, і національно свідомих публіцистів, складається враження, що прихильники української незалежності, у повному її розумінні, грають у теніс в одну сторону. Нам подають, а ми - відбиваємося.
Приблизно така ж технологія діє на адресу західних партнерів: ми подаємо дружні позиви, а вони - летять у глухий ліс.

Микола Макуха: Протестантизм як традиційне українське християнство

В об'єктиви телекамер, як правило потрапляють православні: про їхні з'ясування стосунків, хто канонічний, в хто ні, і під яким Патріархом ходити, говорять часто. Рідше увагу ЗМІ привертають греко-католики. Про "класичних" протестантів чути мало, і коли говорять про протестантські країни країни, то перш за все йдеться про країни північно-європейські. Між тим Україна - традиційно протестантська країна.

НОВА ВІРА

Одним із перших прикладів з історії, що пов’язує Україну і протестантизм, є участь князя Федора Острозького у «гуситських війнах» на боці єретиків на початку XV століття. Тоді загони руського князя змагалися разом з чеськими повстанцями за ідеї Яна Гуса (передвісника Реформації).
Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.

Mesoeurasia

Mesoeurasia
MESOEURASIA: портал этноантропологии, геокультуры и политософии www.mesoeurasia.org

How do you like our website?

>
Рейтинг@Mail.ru