Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция

15 июл. 2008 г.

Підстави українського імперіалізму

Революційний націонал-імперіалізм
Світогляд Націоналізму ширший за ідеологію, але водночас він майже не містить конкретики. Ідеологія цю конкретику містить. Але ідеологія націоналізму може мати різні прояви, хоч і засновується на одному націоналістичному світогляді. Загалом Національна Дія "РІД" є рухом світоглядно і ідеологічно націоналістичним, але водночас як і інші націоналістичні рухи має свою конкретну особливість. Кожна організація чи об'єднання має свої конкретні особливості, що не роздроблює націоналістичний рух, а навпаки робить його ширшим на шляху поступового ідеологічного зближення.
Наша ідеологічна особливість тримається на трьох китах:
Революційний ідеалізм
Бог! Україна! Свобода!
Клич українських націоналістів
Ми є рухом ідеалістичним. Ми вважаємо, що дух є первинним. Оскільки ми живемо у світі вічної боротьби і найперший прояв боротьби який був - це боротьба духа і матерії, то ми є рухом революційним у сенсі вічної боротьби, наступу, непокори ворогам. У цьому сенсі революція (боротьба) є вічною. Ми спираємося на Закони Природи - одвічні закони за якими розвивається Всесвіт.
Українська революція - це націоналістична революція. Націоналізм є світоглядом і рухом ідеалістичним. Матеріалізм несумісний із націоналізмом. Націоналізм категорично поборює сучасні матеріалістичні ідеологеми як лібералізм, комунізм, атеїзм, їхні похідні та інші.
Український націоналізм - це духовно-світоглядовий та сусп¬ільно-політичний рух, що органічно виростає з духово-суспільної природи української нації і відповідає її найістотнішим потребам та змагає революційно-творчим шляхом до встановлення нових вар¬тостей, до відродження і визволення усіх сил української нації і до усестороннього її розвитку у власних державних формах.
Революційний ідеалізм - філософська основа націоналізму.
Найвищим творінням Вищих Сил в людській породі є Нація.

Під Нацією ми розуміємо "і мертві і живі і ненароджені, в Україні та поза Україною сущі" - суму поколінь від минулого до майбутнього. Нація не обмежується ні часом ні простором.
Благо Нації вбачаємо у її постійному розширені в кількості, якості, просторі та часі.
Виступаючи за ідеалізм проти матеріалізму ми також виступаємо категорично проти псевдоідеалізму, який прикриваючись ідеалізмом несе безглузді ідеї або є в суті матеріалізмом. Ми проти заперечення науки і одночасно проти ставлення науки понад усе для заперечення ідеалізму. Наука має розкривати і пояснювати Закони Вищих Сил, а не заперечувати існування таких.
Націократія
"У своїй хаті своя й правда і сила і воля"
Тарас Шевченко
Одна Нація! Одна Держава! Один Провід!
Ми виступаємо за побудову націократичної (націоналістичної) держави.
Під націократією розуміємо владу Нації у державі, що спирається на зорганізованості та солідарності всіх корисних верств Нації, що представлені в представницьких органах державного керування. Основні принципи націократії: національна солідарність, надкласовість, протипартійність.
Особливу увагу приділяємо ідеї озброєного народу. Ми виступаємо за сильну Українську Державу, але Українська Нація має бути сильніша за державу. Саме завдяки озброєнню громадян Української Націоналістичної Держави буде берегтися націократичний режим в Україні та збільшуватись безпека Нації назовні, а не лише всередині. Держава є органічним політичним виявом Нації на світовій арені народів, а не якимсь добровільним економічним союзом.
Ми є рух елітарний. Саме тому має бути створений інститут провідництва, який допоможе витворювати та поновлювати Провідну Касту - Людей Ідеї та Дії.
Основною ознакою успіху режиму вбачаємо не у цінах, зарплатах та пенсіях, а у кількості та якості наступних поколінь. Ми є рухом соціал-революційним і тому ідея української соціальності та автаркії є невід'ємною частиною націократичного режиму. Націократія несе солідаризм як основу солідарності всіх корисних верств і станів всередині Нації для її монолітності і внутрішнього найбільшого розвитку.
У державі має існувати "симфонія двох мечів" - симбіоз держави і духовенства - національна державна еліта має бути духовно здоровою, а духовенство бути войовничим національним духовенством. Духовні особи мають не лише освячувати зброю, а при потребі бути і воїнами та бойовими капеланами.
Ми зробимо Україну сильною, а Україна зробить сильними нас!
Імперіалізм

Змагатимеш за поширення сили, слави,
багатства і простору Української Держави
Із Декалога українського націоналіста
Ми живемо у світі вічної боротьби. Всі Нації перебувають у такому стані. Хто не хоче боротися - той гине. Якщо ми не побудуємо свою імперію, то будемо частиною чужої імперії.
Імперіалізм буває різний. Звісно як націоналісти ми виступаємо за націоналістичний імперіалізм - імперіалізм заради Нації. По суті імперіалізм - це вдала зовнішня політика націоналістів.
Досить вже галицького, донбаського чи ще якогось регіонального маленького мирного українського "націоналізму". Існує лише єдиний великодержавний український націоналізм. Київ не є метрополією, тому що вся Україна - метрополія, а її провінції та колонії ззовні. Ми Нація із міцними імперськими традиціями. На сучасному етапі прояв Української Імперії можна назвати як Український Гетьманат. Український Гетьманат (Українська Імперія) - це Українська Націоналістична Держава та всі зовнішні підконтрольні держави, агентура, українські військові бази, філії українських фірм закордоном, економічні та інші важелі впливу і так далі, тобто це конкретний результат успіху Нації назовні.
Українська Імперія - це не можливість, а потреба і обов'язок перед Нацією.
Українська Імперія - це імперія Духа і Меча.
Основні напрямки імперіалізму:

- Світоглядний імперіалізм (світоглядна експансія). Ми маємо поширювати націоналістичний світогляд повсюдно. Таким чином ми несемо визволення всім Націям світу від матеріалізму (лібералізму, комунізму ітд). Це найвищий рівень імперіалізму.
- Економічний імперіалізм (економічна експансія). Нашій Нації потрібні ресурси, тому ми маємо проводити економічну експансію заради зміцнення Нації і Держави. Внутрішніх ресурсів держави достатньо лише для обмеженого розвитку Нації, тому ми маємо при потребі шукати їх назовні. Це другий рівень імперіалізму.
- Територіальний імперіалізм (територіальна експансія). Це війна за територію. Найостанніший вид експансії, який потрібно використовувати в останню чергу. Найперше потреба в ньому виникає із-за перенаселення держави.
Як правило імперіалізм є змішаний і в певен час переважає той чи інший напрямок.
Лише націоналістичний імперіалізм здатен врятувати світ від глобалізації. Глобалізація - злиття і мирне знищення народів ліберальним та комуністичним світоглядним (і не тільки) імперіалізмом, націоналістичний імперіалізм - збереження ідентичності та боротьба за неї всіх Націй світу. Глобалізація та будь-який інтернаціоналізм є несумісний із націонал-імперіалізмом. Ми маємо вступати в союзи (короткотривалі чи довготривалі) лише через призму національних інтересів, а не лише через мовну, культурну, релігійну, расову чи вселюдську спільність ознак. Якщо в національних інтересах потрібно буде тримати союз із культурно (чи ще якимось чином) близькими народами, то це варто зробити лише заради національних інтересів.
Український націоналізм несе новий український національно-визвольний імперіалізм, що звільнить Нації від рабства матеріалізму та створить Українську Імперію.
Революційний націонал-імперіалізм
Нація - понад усе!
Якщо націократія - це внутрішньодержавний прояв націоналізму, то імперіалізм - зовнішньодержавний. Успіх внутрішнього та зовнішнього є прямо пропорційним один до одного та може існувати при революційній ідеалістичній боротьбі.
Саме на цих позиціях ми назвемо сучасний етап українського націоналізму, який ми виробили як революційний націонал-імперіалізм. Ми вважаємо його рятівним для української Нації та направлений на її розквіт.
У революційний націонал-імперіалізм можуть органічно влитися різні ідеологічні напрямки націоналізму. Деякі розходження в ідеологічних засадах вважаємо лише тимчасовою перепоною до витворення ідеологічно-монолітного націоналістичного руху.
В українському революційному націонал-імперіалізмі вбачаємо новий ідеалістичний український націоналізм, що Ідеєю і Дією має вибудувати та розширити українську Націю внутрішньо та зовнішньо не зупиняючись ні перед чим. За перемогою йде перемога. Все заради Нації - нічого поза нею. Україна - все, інше - ніщо!
Сергій Лис
Національна дія "РІД"


Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.

Mesoeurasia

Mesoeurasia
MESOEURASIA: портал этноантропологии, геокультуры и политософии www.mesoeurasia.org

How do you like our website?

>
Рейтинг@Mail.ru