Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция

30 нояб. 2007 г.

Real Ethnic Ukraine


Реалії Євросоюзу: вільнодумців кидають до психушок

http://www.untp.kiev.ua/index.php?id=856
Естонського націонал-соціаліста Рісто Тейнонена спрямовано судовими органами на примусову психіатричну експертизу, що відбудеться в психіатричній клініці Тартуського державного університету 30 листопада.
У звернені Тейнонена до своїх однодумців через Інтернет він порівнює те, що сталося з "практикою боротьби проти вільнодумців у радянські часи" і стверджує, що "саме так чинить влада, коли вона не здатна здійснювати репресії на підставі законів". "Ціль зрозуміла: якщо мене не вдасться засадити в "психлікарню", то можна затаврувати божевільним", - упевнений Тейнонен. На його думку, сучасна Естонія недалеко пішла в питаннях ставлення до вільнодумства від радянського суспільства: "Назви репресивних органів змінилися, але замовники й виконавці залишилися колишні".
Колишній громадянин Фінляндії Тейнонен одержав в 2002 році "за особливі заслуги" естонське громадянство за рекомендацією Марта Лaара, що був тоді прем'єр-міністром Естонії й лідером правої партії "Союз Батьківщини". В 2006 році Тейнонен визнаний гідним державної нагороди Естонії - ордена „Хрест Маарьямаа”.
12 червня 2007 року Тейнонен як керівник некомерційного об'єднання "Нова Європа" був арештований по факту видання естонською мовою пропагандистських брошур націонал-соціалістичної Німеччини "Адольф Визволитель" та "Адольф Гітлер і діти", а також проведення в Тарту публічної вечірки на честь дня народження Адольфа Гітлера й організації воєнізованих літніх таборів для підлітків.
Тейнонен був звільнений Поліцією безпеки Естонії в той же день.
30 жовтня канцелярія президента Томаса Хендріка Ільвеса заявила, що не має правової основи для позбавлення Тейнонена державної нагороди Естонії.
За матеріалами естонської преси

NKVD/KDB-agents also Pseudo-UPA


Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.

Mesoeurasia

Mesoeurasia
MESOEURASIA: портал этноантропологии, геокультуры и политософии www.mesoeurasia.org

How do you like our website?

>
Рейтинг@Mail.ru