Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция

6 нояб. 2007 г.

Ua Nazi in Bukovina Picketed


„Патріот України" провів пікетування Управління
Міністерства Внутрішніх Справ у Чернівецькій обл.


6 листопада з 16:00 до 16:30 Чернівецькою обласною громадською
організацією „Патріот України" було проведено пікетування Управління
Міністерства Внутрішніх Справ у Чернівецькій обл. на знак протесту
проти незаконного затримання активістів Київського відділення
„Патріота України" під час протидії „Русскому маршу" в Києві 4
листопада та їх засудження до обмеження волі з інкримінацією
„організації громадянської непокори".

Під час пікету перед присутніми виступив член Проводу Чернівецького
„Патріота України" Святослав Вишинський. У своїй промові він вказав на
ганебність самого факту офіційного дозволу КМДА на проведення
„Русского марша" в Києві та його повне ігнорування з боку Міністерства
Внутрішніх Справ і Служби Безпеки України. Речник організації
наголосив, що за зрадницької антинаціональної політики влади активісти
„Патріота України" стали єдиними, хто наважився відстояти честь
Української держави і не допустити проведення в столиці України
російського імперського маршу, за що двоє членів організації нині
позбавлені волі.

У своєму зверненні Святослав Вишинський також нагадав про факти
минулих затримань та протизаконних дій міліції і щодо Чернівецького
„Патріота України", і на завершення акції озвучив попередження владі
та силовим структурам: „Будь-які спроби тиску на організацію,
перешкоджання її діяльності та кроки на усунення „Патріота України"
будуть зустрічати негайну та жорстку відсіч".
Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.

Mesoeurasia

Mesoeurasia
MESOEURASIA: портал этноантропологии, геокультуры и политософии www.mesoeurasia.org

How do you like our website?

>
Рейтинг@Mail.ru