War in UkraineUp-to-date information on our Facebook page - https://www.facebook.com/Falangeoriental

Nuestros Principios del Nacional-Justisialismo Сristiano >>>

¡Una nación es lo mejor en que se convierte un pueblo!
¡El nacionalismo es la forma más elevada de patriotismo de un pueblo unido en un solo estado!
¡Nacionalismo es imposible sin justicia social!
¡La justicia social es imposible sin un nacionalismo cristiano!
¡Nuestra hermosa herencia y nuestro excelente futuro son las dos bases de nuestro presente constructivo!
¡La dignidad humana, los derechos humanos y la libertad humana solo son posibles en el estado nacional de justicia social!
¡La democracia es la participación de los ciudadanos en su destino común! ¡Y la capacidad de protegerla!
¡Por la libertad, la dignidad y la democracia!
¡Por el honor de la familia, el trabajo bendito y la patria sagrada!
¡Y que Dios, la Virgen María y todos los santos de la Iglesia cristiana nos ayuden en esto!
Jefe Supremo de la Falange Oriental de las Juntas Ofensivas Social Cristianos (FO de las J.O.S.C.)
***
Нация - это то лучшее, чем становится народ!
Национализм - это высшая форма патриотизма народа, объединенного в единое государство!
Невозможен национализм без социальной справедливости!
Социальная справедливость невозможна без христианского национализма!
Наше прекрасное наследие и наше превосходное будущее - две основы нашего конструктивного настоящего!
Человеческое достоинство, права человека и свобода человека возможны только в национальном государстве социальной справедливости!
Демократия - это соучастие граждан в своей общей судьбе! И способность её защищать!
За свободу, достоинство и демократию!
За честь семьи, благословенный труд и священное Отечество!
И да поможет нам в этом Бог, Дева Мария и все святые христианской церкви!
Верховный вождь Восточной Фаланги Хунт Социал-Христианского Наступления (FO of J.O.S.C.)

4 авг. 2022 г.

Ярослав Старух: Боротьба з Москвою

 1. Між Україною й Москвою існує вічне противенство двох різних країв, двох різних і ворожих собі народів і культур. 

2. Україна - сонячний край полудня, урожайний, багатий. Москва - край північних снігів і болот...

3. В першому періоді української історії в часах могутньої київської держави Московщина була ще не скристалізована й незорганізована та підлягала владі українських князів.

4. В другому періоді української історії - в час розбиття Київської Княжої Держави на дрібні князівства - північні московські землі почали відділюватися й осібно організуватися та почали боротьбу проти України.

5. У боротьбі з Московщиною Україна мала аж до часу татарської навали велику перевагу.

6. Українська історія й українська культура є кілька віків старші від московської. Московщина довго в порівнянні з Україною була диким, некультурним краєм.

7. Татарська навала спустошила й знищила Україну. Безборонна, знищена Україна дісталася тоді без труду під панування Литви й Польщі.

8. По кількох віках Україна визволилася під проводом гетьмана Хмельницького в 1648 році з-під панування Польщі й збудували знову свою власну козацьку державу.

9. Молода українська козацька держава була ще слаба й зі всіх сторін загрожена. Тому її вожд Богдан Хмельницький заключив з Москвою союз у Переяславі в 1654 році, щоби одержати поміч.

10. Москва зломила переяславський договір і під заслоною союзу впровадила в Україну підступом свої війська та вже їх більше не забрала, запроваджуючи всюди щораз більше свої порядки.

11. Союз з Москвою став гробом української козацької держави.

12. Україна довго боронилася проти цього нового поневолення. Кілька разів зривався український нарід до кривавої боротьби. Під Конотопом в 1659 році гетьман Виговський розгромив московські війська. Але пізніше під Полтавою в 1709 році московський цар Петро розбив війська гетьмана Мазепи й його союзника короля шведів Карла XII.

13. Полтавський погром 1709 року припечатав надовго долю України. Це був останній великий збройний зрив України - аж до повстання Українського Січового Стрілецтва в 1914 році.

14. Український нарід не погодився ніколи з московською неволею й провадив боротьбу у різних формах навіть по полтавському бою та чекав нагоди, щоби скинути зовсім зненавиджене московське ярмо.

15.Така нагода прийшла по розвалі царської Росії в 1917 р. Український нарід використав це і збудував тоді свою власну державу.

16. Нова Українська Держава впала, однак, знову по кількох літах героїчної боротьби під ударами червоного комуністичного московського заливу.

17. Нова московська, большевицька влада, на словах інтернаціональна, на ділі суто московська, імперіялістична, запровадила наново повне поневолення й визиск України.

18. Усе своє значення, багатства й великодержавну могутність черпає Москва в першу чергу зі свойого панування над Україною. Без України Москва була би і буде відтята від культурного світу й зведена до другорядної ролі.

19. Проти панування нової большевицької Москви йде вже 20 літ завзята, героїчна боротьба цілого українського народу, незважаючи на усі переслідування, розстріли, виселення й двократний масовий організований голод.

20. Ця боротьба йде не тільки проти комуністичного режиму, проти нової червоної панщини в колективах і інших порядків, не тільки проти московського комунізму й большевизму, але взагалі проти всякої московської влади, проти кожної Москви й кожного чужого панування над Україною, за повне визволення України й усіх поневолених Москвою народів.

21. Визвольну боротьбу Української Нації організує й провадить тепер Організація Українських Націоналістів під проводом Степана Бандери й веде її під кличем: “ Воля Україні - Смерть Москві!”

22. Нема такої сили в світі, яка могла би цю боротьбу спинити. Доки світ світом, доки Україна Україною, а Москва Москвою - доти буде між Україною й Москвою вічне противенство й вічна боротьба. Перевагу у цій боротьбі має сьогодні Москва - але завтрішній день буде належати до нас. Усі народи, поневолені Москвою, - це наші союзники! Ставаймо всі до спільної боротьби зо спільним ворогом!

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция
Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.