War in UkraineNuestros Principios del Nacional-Justisialismo Сristiano >>>

¡Una nación es lo mejor en que se convierte un pueblo!
¡El nacionalismo es la forma más elevada de patriotismo de un pueblo unido en un solo estado!
¡Nacionalismo es imposible sin justicia social!
¡La justicia social es imposible sin un nacionalismo cristiano!
¡Nuestra hermosa herencia y nuestro excelente futuro son las dos bases de nuestro presente constructivo!
¡La dignidad humana, los derechos humanos y la libertad humana solo son posibles en el estado nacional de justicia social!
¡La democracia es la participación de los ciudadanos en su destino común! ¡Y la capacidad de protegerla!
¡Por la libertad, la dignidad y la democracia!
¡Por el honor de la familia, el trabajo bendito y la patria sagrada!
¡Y que Dios, la Virgen María y todos los santos de la Iglesia cristiana nos ayuden en esto!
Jefe Supremo de la Falange Oriental de las Juntas Ofensivas Social Cristianos (FO de las J.O.S.C.)
***
Нация - это то лучшее, чем становится народ!
Национализм - это высшая форма патриотизма народа, объединенного в единое государство!
Невозможен национализм без социальной справедливости!
Социальная справедливость невозможна без христианского национализма!
Наше прекрасное наследие и наше превосходное будущее - две основы нашего конструктивного настоящего!
Человеческое достоинство, права человека и свобода человека возможны только в национальном государстве социальной справедливости!
Демократия - это соучастие граждан в своей общей судьбе! И способность её защищать!
За свободу, достоинство и демократию!
За честь семьи, благословенный труд и священное Отечество!
И да поможет нам в этом Бог, Дева Мария и все святые христианской церкви!
Верховный вождь Восточной Фаланги Хунт Социал-Христианского Наступления (FO of J.O.S.C.)

10 июн. 2022 г.

Бельгийцы обсуждают события в Украине / Belgen bespreken evenementen in Oekrane

Бельгийцы обсуждают события в Украине

Женщина-бельгийка преклонных лет расплачивается за утреннюю газету и спрашивает:

– Месьё, а что там происходит в Украине? По моему, что-то ужасное, но я в этом ничего не понимаю!

– Мадам, - отвечаю я, – вы ведь купили газету – там всё подробно рассказано, даже карты есть.

Дама растерянно на меня смотрит и говорит:

– Месьё, вы знаете, сколько мне лет? 95! В этих статьях не так просто разобраться.

Стоявший у полок с журналами месьё интеллигентного вида услышал наш разговор, подошёл поближе и спросил:

– Мадам, вы родились в Бельгии?

– Да, конечно! Я всю жизнь прожила в Валлонии, в Льеже.

– Прекрасно. Ну так представьте себе на минуту, что на президентских выборах во Франции побеждает партия Ле Пен. После этого Франция заявляет, что Бельгия – не суверенное государство, а искусственное образование, созданное после наполеоновских войн и никогда ранее с таким названием не существовавшее. Далее, Франция утверждает, что фламандские националисты угнетают франкоязычное валлонское население, что их провинция Лимбург в старину вообще входила в состав льежского княжества и потому должна быть присоединена к Валлонии. Но и это не всё – поскольку в начале XIX  века Бельгия входила в состав Франции, она должна снова стать французской.

– Простите, – попыталась возразить мадам, – но мой отец был фламандцем и он никогда никого не угнетал!

– О, мадам! – улыбнулся мужчина, – вы разве не слышали о фламандских коллаборационистах в годы Второй мировой войны? Они ведь сотрудничали с Гитлером! Те ещё нацики.

– Почему же, я о них слышала. – возразила дама. – но я слышала также и о бригаде СС «Валлония»!

– Тем более, – оживился месьё. – Так вот, мадам, представьте, что Франция начала специальную военную операцию по денацификации Бельгии. На протяжении месяца бомбят не только Брюгге, Гент и Антверпен, но и наш Льеж. Ничего страшного – мы потерпим. Что такое несколько тысяч убитых и искалеченных людей? Зато потом все мы будем жить в составе великой Франции!

– Но я не хочу жить в составе Франции! Я бельгийка! – продолжала возражать мадам.

– Вот то же самое говорят и украинцы, – закончил свой пример мужчина. 

(Александр Мельник)

-----------------------------

BELGEN BESPREKEN EVENEMENTEN IN OEKRANE

Een oudere Belgische vrouw betaalt de ochtendkrant en vraagt:

- Mijnheer, wat gebeurt daar in Oekraïne? Naar mijn mening iets verschrikkelijks, maar ik begrijp er niets van!

'Madame,' antwoord ik, 'u hebt een krant gekocht, daar wordt alles tot in detail verteld, er zijn zelfs kaarten.

De dame kijkt me verward aan en zegt:

- Monsieur, weet u hoe oud ik ben? 95! Deze artikelen zijn niet gemakkelijk te begrijpen.

Een intelligent ogende heer, die bij de planken met tijdschriften stond, hoorde ons gesprek, kwam dichterbij en vroeg:

– Mevrouw, bent u in België geboren?

- Oh zeker! Ik heb mijn hele leven in Wallonië, in Luik, gewoond.

- Perfect. Stel je voor dat de partij van Le Pen de presidentsverkiezingen in Frankrijk wint. Daarna verklaart Frankrijk dat België geen soevereine staat is, maar een kunstmatige entiteit gecreëerd na de Napoleontische oorlogen en nooit eerder met zo'n naam heeft bestaan. Verder beweert Frankrijk dat de Vlaams-nationalisten de Franstalige Waalse bevolking onderdrukken, dat hun provincie Limburg in de oudheid in het algemeen deel uitmaakte van het Prinsdom Luik en daarom bij Wallonië moest worden ingelijfd. Maar dat is niet alles - aangezien aan het begin van de 19e eeuw België deel uitmaakte van Frankrijk, zou het weer Frans moeten worden.

"Vergeef me," probeerde mevrouw tegen te werken, "maar mijn vader was een Vlaming en hij onderdrukte nooit iemand!"

- O, mevrouw! – de man glimlachte, – heb je niet gehoord van de Vlaamse collaborateurs tijdens de Tweede Wereldoorlog? Ze collaboreerden met Hitler! Die nazi's nog steeds.

Wel, ik heb van ze gehoord. antwoordde de dame. – maar ik hoorde ook van de Waalse SS-brigade!

'Bovendien,' fleurde Monsieur op. - Dus, mevrouw, stel je voor dat Frankrijk een speciale militaire operatie lanceerde om België te denazificeren. Een maand lang worden niet alleen Brugge, Gent en Antwerpen gebombardeerd, maar ook ons ​​Luik. Het is goed - we zullen geduld hebben. Wat zijn enkele duizenden vermoorde en verminkte mensen? Maar dan zullen we allemaal leven als onderdeel van het grote Frankrijk!

"Maar ik wil niet als een deel van Frankrijk leven!" Ik ben Belg! Mevrouw bleef bezwaar maken.

'De Oekraïners zeggen hetzelfde', maakte de man zijn voorbeeld af.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция
Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.