War in UkraineUp-to-date information on our Facebook page - https://www.facebook.com/Falangeoriental

Nuestros Principios del Nacional-Justisialismo Сristiano >>>

¡Una nación es lo mejor en que se convierte un pueblo!
¡El nacionalismo es la forma más elevada de patriotismo de un pueblo unido en un solo estado!
¡Nacionalismo es imposible sin justicia social!
¡La justicia social es imposible sin un nacionalismo cristiano!
¡Nuestra hermosa herencia y nuestro excelente futuro son las dos bases de nuestro presente constructivo!
¡La dignidad humana, los derechos humanos y la libertad humana solo son posibles en el estado nacional de justicia social!
¡La democracia es la participación de los ciudadanos en su destino común! ¡Y la capacidad de protegerla!
¡Por la libertad, la dignidad y la democracia!
¡Por el honor de la familia, el trabajo bendito y la patria sagrada!
¡Y que Dios, la Virgen María y todos los santos de la Iglesia cristiana nos ayuden en esto!
Jefe Supremo de la Falange Oriental de las Juntas Ofensivas Social Cristianos (FO de las J.O.S.C.)
***
Нация - это то лучшее, чем становится народ!
Национализм - это высшая форма патриотизма народа, объединенного в единое государство!
Невозможен национализм без социальной справедливости!
Социальная справедливость невозможна без христианского национализма!
Наше прекрасное наследие и наше превосходное будущее - две основы нашего конструктивного настоящего!
Человеческое достоинство, права человека и свобода человека возможны только в национальном государстве социальной справедливости!
Демократия - это соучастие граждан в своей общей судьбе! И способность её защищать!
За свободу, достоинство и демократию!
За честь семьи, благословенный труд и священное Отечество!
И да поможет нам в этом Бог, Дева Мария и все святые христианской церкви!
Верховный вождь Восточной Фаланги Хунт Социал-Христианского Наступления (FO of J.O.S.C.)

2 февр. 2021 г.

Микола Кравченко: Концепція багаторівневого заслуженого громадянства (тези виступу на VІІІ Бандерівських читаннях)

Режим лібералістичного тоталітаризму, який панує наразі в системі міжнародних відносин, абсолютизує загальне виборче право. Саме це є головною причиною фактичної деконструкції інституту національної державності. 

Головними вадами типового формату сучасної політичної системи, які походять від загального виборчого права, є:

1) некомпетентне джерело влади;

2) деперсоналізація відповідальності. 

Масовий виборець в принципі не здатний усвідомити рівень своєї відповідальності, ним легко маніпулювати. Цьому сприяє і відсутність інструментів застосування персональних санкцій за хибні політичні рішення. За будь-які політичні дії реальну відповідальність несе нація в цілому.

Додатково цю систему перевантажує недосконалістю відсутність дієвої системи позбавлення громадянства і обмеження громадянських прав. Цей фактор упідставлює Конвенція ООН про скорочення безгромадянства 30.08.1961 р. та інші похідні з неї акти міжнародного права, ратифіковані Україною.

Метафорично сучасна демократія нагадує багатодітну родину, де батьки й діти мають рівні голоси. Відповідно весь сімейний бюджет йде на солодощі і розваги, а над способами його поповнення нікому задуматися. В результаті вся родина опиняється в злиднях, несучи колективну відповідальність за свої дії.

Оптимальним способом усунення цих проблем є запровадження системи багаторівневого заслуженого громадянства. Систему засновано на концепції Націократії (1935 р.) авторства Миколи Сціборського.

Основні тези концепції:

1. ЗАСЛУЖЕНЕ ГРОМАДЯНСТВО (громадянські права мають набуватися у відповідності до певної системи заслуг, а не отримуватися тільки за фактом народження)

2. РАНЖОВАНИЙ ОБСЯГ ГРОМАДЯНСЬКИХ ПРАВ 

(межі громадянських прав мають розширюватися чи звужуватися (аж до повного позбавлення громадянства включно) в залежності від взятої відповідальності, набутої компетенції чи вчинених проступків)

3. ПРОФЕСІЙНА ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА

(застосування виборчих практик і колективних рішень лише в межах кола компетентних і відповідальних виборців).

Головне питання цієї Концепції - правильно прописаний алгоритм її застосування:

- справедлива ієрархія цензів,

- можливість подолання бар'єрів,

- система прийняття рішень.

Орієнтовні пропозиції по впливу виборців на державну політику:

І. СВІДОМЕ (НЕАВТОМАТИЧНЕ) НАБУТТЯ ПРАВА ГОЛОСУ

(через громадську присягу)

ІІ. ЗАСЛУЖЕНЕ ПРАВО НА УЧАСТЬ У ВИБОРАХ ДО ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

(які вирішують лише обмежене коло питань комунального значення):

- наявність нерухомості в окрузі,

- сплата податків в окрузі.

Наявність одного з критеріїв надає можливість голосувати, обох критеріїв - подвоює голос і надає права бути обраним.

ІІІ. ЗАСЛУЖЕНЕ ПРАВО ГОЛОСУ НА ВИБОРАХ ДО ЗАКОНОДАВЧОГО ОРГАНУ (голосування має відбуватися не через політичні партії, а в межах професійної сфери діяльності чи компетенції):

- наявність власної родини,

- сплата податків,

- професійна діяльність,

- рівень освіти,

- громадська активність,

- участь у бойових діях.

Формати ранжування голосів в межах зазначених критеріїв: 

ІІІ.1. РОДИНА:

- зареєстрований шлюб,

- виховання власних дітей (в т.ч. усиновлених),

- наявність онуків чи правнуків,

- багатодітність.

ІІІ.2. ПОДАТКИ:

- кілька категорій в залежності від обсягу.

ІІІ.3. РОБОТА:

- офіційне працевлештування (кожне місце роботи враховується окремо),

- рівень проф.кваліфікації,

- проф.досягнення, винаходи тощо.

ІІІ.4. ОСВІТА:

- освітній рівень (кожна освіта враховується окремо),

- науковий ступінь,

- наукові досягнення, винаходи тощо.

ІІІ.5. ГРОМАДСЬКА АКТИВНІСТЬ:

- участь у роботі громадських організацій,

- заснування соціальних ініціатив,

- волонтерство,

- політув'язнення.

ІІІ.6. УЧАСТЬ У БОЙОВИХ ДІЯХ:

- добровільний прихід на фронт,

- участь у партизанській боротьбі,

- рівень участі у війні, бойові нагороди, поранення тощо.

Реалізація Концепції у ХХІ ст. стає цілком можливою завдяки використанню новітніх цифрових технологій.

Презентований проект не є готовим алгоритмом дій, це лише ідея до подальшого опрацювання. Але будь-які дії починаються з ідей.

Криза політичної системи - це проблема не тільки України. Європейська цивілізація як така потребує вирішення цієї проблеми. І цілком можливо, що у її подоланні лежить шлях переходу нашої держави з рангу світових аутсайсайдерів у міжнаціональні лідери.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция
Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.