War in UkraineUp-to-date information on our Facebook page - https://www.facebook.com/Falangeoriental

Nuestros Principios del Nacional-Justisialismo Сristiano >>>

¡Una nación es lo mejor en que se convierte un pueblo!
¡El nacionalismo es la forma más elevada de patriotismo de un pueblo unido en un solo estado!
¡Nacionalismo es imposible sin justicia social!
¡La justicia social es imposible sin un nacionalismo cristiano!
¡Nuestra hermosa herencia y nuestro excelente futuro son las dos bases de nuestro presente constructivo!
¡La dignidad humana, los derechos humanos y la libertad humana solo son posibles en el estado nacional de justicia social!
¡La democracia es la participación de los ciudadanos en su destino común! ¡Y la capacidad de protegerla!
¡Por la libertad, la dignidad y la democracia!
¡Por el honor de la familia, el trabajo bendito y la patria sagrada!
¡Y que Dios, la Virgen María y todos los santos de la Iglesia cristiana nos ayuden en esto!
Jefe Supremo de la Falange Oriental de las Juntas Ofensivas Social Cristianos (FO de las J.O.S.C.)
***
Нация - это то лучшее, чем становится народ!
Национализм - это высшая форма патриотизма народа, объединенного в единое государство!
Невозможен национализм без социальной справедливости!
Социальная справедливость невозможна без христианского национализма!
Наше прекрасное наследие и наше превосходное будущее - две основы нашего конструктивного настоящего!
Человеческое достоинство, права человека и свобода человека возможны только в национальном государстве социальной справедливости!
Демократия - это соучастие граждан в своей общей судьбе! И способность её защищать!
За свободу, достоинство и демократию!
За честь семьи, благословенный труд и священное Отечество!
И да поможет нам в этом Бог, Дева Мария и все святые христианской церкви!
Верховный вождь Восточной Фаланги Хунт Социал-Христианского Наступления (FO of J.O.S.C.)

3 окт. 2020 г.

ДЕКЛАРАЦІЯ ОУН «2020»

Вступ

Минуло 29 років з часу відновлення державної Незалежності України у 1991 році. Це був час вагомих звершень та болісних поразок, час руху вперед та відкочування назад, час революційних хвиль пробудження нації та її стагнації. Зрештою, наша держава і нація ще так і не стали потужними чинниками на карті світу.

В Україні досі не вирішено питання вибору державної ідеології, без якої неможливий поступ уперед. Бездумна орієнтація на могутніх гравців світової політики на сході чи на заході не призведе в кінцевому результаті до позитивних наслідків для країни та нації.

Але рух вперед української нації уже не спинити. І на цьому шляху єдиною державотворчою ідеологією може бути лише націоналізм.

Націоналізм є той спосіб мислення і той стиль життя, що спрямовує зусилля нації на розбудову сильної, високо дієздатної держави на своїй етнічній території. Проблему вибору для нашої країни можна схарактеризувати так: або Україна рішуче приймає ідеологію націоналізму, або вона продовжує коливатися, марнувати час, а як наслідок – її природні багатства, населення з його високим інтелек¬туальним потенціалом будуть використовуватися іншими країнами, в їхніх, а не наших інтересах.

Слово «націоналізм» у сучасному світі інколи викликає неоднозначне сприйняття. Часто до нього прирівнюють «екстремізм», «расизм», прояви нетерпимості до представників інших народів, називають «націона¬лістами» радикалів, які трощать вітрини магазинів та підпалюють автомобілі.

Але насправді усі успішні країни націоналізм активно сповідують, навіть не називаючи так свою ідеологію. Багато світоглядних державницьких понять, за які ведуть боротьбу українські націоналісти, в інших країнах є аксіомою, на якій базуються усі політичні сили. Мова корінної нації є безумовно обов’язковою і домінуючою у таких країнах, пропаганда культури, базованої на цій мові, також є пріоритетом, абсолютна лояльність засобів масової інформації до держави у нікого не виникає сумнівів. Не можливо знайти приклад успішних країн, де б усередині них велась пропаганда країн сусідів проти цих же держав і ще й чужою мовою.

Також активно націоналізм проявляється у відстоюванні економічних інтересів своєї держави. Зараз рідко яка країна вдається до прямого протекціонізму, але їх політика спрямована на допомогу саме представникам бізнесу своїх країн по всьому світу.

Український націоналізм — це думка, воля та дія нації, спрямовані на розбудову національної, соборної Української держави на її етнічній землі, яка від віків полита потом її трудівників і кров'ю її захисників.

Центральними цінностями націоналізму є нація і держава, які також існують у нерозривній єдності і неможливі одна без одної.

Нація є вища форма людської спільноти, яка виникає природним шляхом унаслідок етнічної структуризації людства. Завдяки нації особа долає обмеженість свого існування в часі і просторі, єднаючись духовно з «мертвими, живими і ненародженими» представниками нації в усьому часі і просторі її буття.

ОУН розглядає сформульовані тут цінності як найвищі у своїй ієрархічній системі, тобто ставить їх вище будь-яких частинних, вузько партійних, тимчасових інтересів. Наша політична позиція - бути над партіями, ставити понад усе загальнонаціональні та загальнодержавні інтереси.

Особливо важкий виклик для існування держави Україна та Української Нації відбувся у 2014 році, коли одвічний ворог – Московська імперія здійснила збройну агресію проти нашої країни. Уже сьомий рік триває московсько-українська війна. Саме в протистоянні російській агресії повинна остаточно сформуватись могутність нашої держави. З цим ворогом неможливо домовитись, його важко перемогти, але, згуртувавши усіх людей з державницькою позицією, можна і необхідно відстояти своє право на існування.

Засновник і перший Голова ОУН Євген Коновалець зазначав: «Як не буде в нас сили, не осягнемо нічого, хоч би все найкраще для нас складалося. Як же ж будемо мати силу, тоді вийдемо переможно з найгіршого лихоліття і здобудемо все, що нам треба». Ці слова особливо актуальні тепер, а приклад борців за незалежність XX століття показує, що боротьба за свободу – це вже перемога, яка обов’язково настане, хоча і не відразу.

(Схвалено, 19 вересня 2020 р. на ХХІІ Великому Зборі Українських Націоналістів)

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция
Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.