Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция

16 окт. 2018 г.

Кирило Латишев: МАЙБУТNЄ NАЛЕЖТЬ NАМ!: парадокси сучасних правих

15 жовтня в Києві відбулась Друга Пан’європейська конференція за підтримки Партія "Національний Корпус". Мета цього заходу – сприяти координації та об’єднанню правих політичних рухів Європи, з тим щоб від присмерку Заходу перейти до його світанку. 

Сьогодні на геополітичному рівні розгортається боротьба між ліво-ліберальними глобалістськими силами з одного боку та національно орієнтованими правими рухами – з іншого. 

В цій боротьбі є два парадокси. 

По-перше, наші вороги намагаються нас представити як радикальних, жорстоких людиноненависників, тоді як себе рожеві позиціонують як найгуманніших борців «за все хороше проти всього поганого». Насправді, ситуація абсолютно протилежна: якщо «есхатологічним горизонтом» ліваків та ліберастів є скасування або усунення Людини як такої в одному із своїх трансгуманістичних проектів; то мета правих – піднесення Людини до Надлюдини.

Другий парадокс полягає в тому, що наші противники одним із своїх ідеологічних постулатів проголошують те, що нічого незмінного не існує: тобто, вони постулюють (і в це вірять) тотальність Становлення і заперечення Буття. Але на практиці, вони борються за те, щоб актуальні тренди в нашому кризовому світі не мінялись. Праві, в свою чергу, маючи імідж «відсталих консерваторів», насправді пред’являють цьому світу радикальну вимогу до зміни і відновлення. Історичний досвід показує, що той, хто бореться за зміни перемагає того, хто відстоює їх відсутність. Не даремно на футболках школи активістів було написано МАЙБУТNЄ NАЛЕЖТЬ NАМ!

Із зазначеного вище випливає ще один парадоксальний для українського націоналістичного руху момент. Найкращі з націоналістів значну увагу приділяють вивченню західних мислителів. І це правильно. Але мені здається, що прийшов час відкрити українських мислителів і провідників націоналізму для наших західних союзників. Чому так? А тому що вищеописана ситуація глобального протистояння прагнучих змін правих з одного боку, і не бажаючих нічого міняти сил зла з іншого, а також результат цього протистояння цілком вписуються в слова Степана Бандери: «Неможливо зупинити ідею, час якої настав».

Nаш час Nастав.
Все буде Україна.
Все буде Пан’європа.
Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.

Mesoeurasia

Mesoeurasia
MESOEURASIA: портал этноантропологии, геокультуры и политософии www.mesoeurasia.org

How do you like our website?

>
Рейтинг@Mail.ru