Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция

7 нояб. 2017 г.

Паризька декларація: «Європа, в яку можна вірити»

В травні 2017 року група консервативних вчених та інтелектуалів зустрілася в Парижі. Вони були об'єднані загальною тривогою про нинішній стан європейської політики, культури, суспільства — і насамперед стан європейського розуму і уяви. Через ілюзії і самообман ідеологічних перекручень Європа розтринькує свою величну цивілізаційну спадщину.

Замість того, щоб просто ламати руки в безплідній тривозі або додати ще один фоліант до багатої колекції публікацій, що діагностують "занепад Заходу", паризькі учасники вважали важливим зробити заяву – і зробити це публічно. Вони висловили свою прихильність до "справжньої Європи", і зробили це з причин, які можуть бути визнані всіма. При цьому необхідно насамперед дати собі звіт про цю справжню Європу, приховану під модною абстракцією нашої епохи.

Результатом стала "Європа, в яку можна вірити". Ця Паризька декларація — дзвін заклику до нового розуміння і усвідомлення справжнього генія Європи. Це заклик до народів Європи активно відновлювати найкраще, що є в нашій традиції, і разом будувати мирне, надійне і шляхетне майбутнє.

Європа – це наш дім

1. Європа належить нам, а ми належимо до Європи. Її землі є нашим домом: іншого не маємо. Причини, чому ми любимо Європу, перевершують нашу здатність пояснити чи виправдати нашу прив’язаність до неї. Це пов’язане із спільною історією, надією і любов’ю. Це пов’язане із звичкою. Моментами пафосу і страждань. Надихаючого досвіду примирення і обіцянки спільного майбутнього. Звичайні пейзажі та події мають для нас особливе значення – для нас, але не для когось іншого. Дім – це простір, де все є знайомим і де буде для нас місце незалежно від того, куди нас занесе. Такою є справжня Європа – наша дорогоцінна і незамінна цивілізація.

Нам загрожує фальшива Європа

2. Однак над Європою – з усім її багатством і неймовірністю – нависла загроза внаслідок помилкового розуміння самої себе. Ота фальшива Європа вважає, що у своєму теперішньому вигляді вона є вінцем нашої цивілізації; але насправді вона хоче захопити наш дім. Вона має схильність до перебільшень, а також спотворює справжні європейські чесноти, в той же час сама є сліпою на власні недоліки. Будучи самовдоволеною – оперуючи однобічними карикатурами на нашу історію – фальшива Європа вперто тримається упередженості до власного минулого. Її промоторами є сироти з власного вибору, люди, які стверджують, що сирітство – бути бездомним – є якимось шляхетним досягненням. Таким чином, фальшива Європа пишається тим, що вона є прототипом універсальної спільноти, яка насправді не є ні універсальною, ні спільнотою.

Фальшива Європа є утопічною і деспотичною

3. Лідери фальшивої Європи одержимі забобоном неминучого прогресу. Вони переконані, що історія на їхньому боці, і ця віра сповнила їх гординею і зарозумілістю. Тому вони неспроможні усвідомити помилки того постнаціонального і посткультурного світу, який вони самі конструюють. Ба більше, вони нічого не знають про справжні джерела людської гідності, яку вони на словах так високо цінують. Вони іґнорують і навіть відхиляють християнське коріння Європи. І в той же час дуже стараються, щоб не образити мусульман, які, за їхнім уявленням – охоче приймуть їхній секулярний мультикультурний світогляд. Загрузла в упередженості, марновірстві та невігластві, засліплена порожніми, безкритичними візіями утопічного майбутнього, фальшива Європа автоматично тлумить всяке заперечення. І робить це, звичайно, в ім'я свободи і толерантності.

Мусимо захищати реальну Європу

Никита Редько: Русская революция - особый вид помешательства


С точки зрения психологии любая революция - это массовый психоз! Русская революция - особый вид помешательства, более страшный, не поддающийся лечению даже после устранения очага заражения, дающий все новую и новую поросль на устоявшейся и слежавшейся советской почве. Так что со столетием буйного помешательства вас, самые неизлечимые, стойкие и непоколебимые! Иных уж нет, а те далече... Но сумасшедших не излечит ни врач, ни гроб, ни Царь, ни Бог!

Никита Редько, хефе Казахсанской колонны Восточной фаланги
Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.

Mesoeurasia

Mesoeurasia
MESOEURASIA: портал этноантропологии, геокультуры и политософии www.mesoeurasia.org

How do you like our website?

>
Рейтинг@Mail.ru