Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция

10 авг. 2017 г.

Олена Семеняка: "Новий рівень" націоналізму як революційний принцип

Займаючись теорією (у академічних студіях) і практикою "консервативної революції" або "революції справа" на посаді міжнародного секретаря спершу Правого Сектора, потім Національного Корпусу, я звикла виглядати "адвокатом диявола" незалежно від того, в якій фазі - революційній чи еволюційній - наразі перебуває націоналістичний рух. У надзвичайно стислий термін, мені доводилось продукувати відповіді на питання у діапазоні від "чому підсмажений Беркут чи одеський першотравень - це вина самих підсмажених" до "що забув Береза у Правому Секторі або Зварич в Азові".

Не виступаючи справжнім апологетом такого роду аномалій чи закономірностей, у світлі дискусії Крука та Доктора (https://www.facebook.com/kkravchenkom/posts/117569708893228) шкодую тільки про те, що ми так і не видали збірку матеріалів круглого столу на тему "Революція чи еволюція", який пройшов 3 лютого 2016 р. в офісі ЦК АЗОВ >>> . Підозрюю, що автори уже й самі не пам'ятають, що на ньому говорили - втім, продовжуючи втілювати обрану стратегію подальших дій після Майдану.

Не хотілося би забазарювати суть дискусії, але рефреном круглого столу вже тоді було визнання вибору між "революцією" й "еволюцією", "антисистемністю" й "ентризмом" завузьким. Виходячи з помилки Зимової Революції, яка так і не породила потрібний кадровий потенціал, подарувавши владу "опозиції", ми дійшли висновку про те, що підготовка до цілком можливого революційного сценарію за нинішніх умов збігається з еволюційним.
Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.

Mesoeurasia

Mesoeurasia
MESOEURASIA: портал этноантропологии, геокультуры и политософии www.mesoeurasia.org

How do you like our website?

>
Рейтинг@Mail.ru