Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция

19 мая 2017 г.

"А що? Ви нарешті вийдете з зони комфорту!" (с)

Хтось розкішно підставив нашу владу, налаштувавши проти неї від 16 до 18 мільйонів користувачів "ВКонтакті" віком від 16 до 34 років. Які переважно були патріотичними й неопозиційними. Якраз тому, що сиділи там.

Одразу видно, що рішення ухвалювали люди старшого віку, обмежені й комп"ютерно неграмотні, без досвіду роботи в Інтернеті, які слабко уявляють собі призначення соцмереж, їхню ролю в житті людини та відмінності одна від оддної. 

Там людина зайде, комфортно поспілкується, скачає книжечку, послухає музичку, подивиться кіношку, перегляне якусь цікаву групу про рідне село, про тваринок або про улюбленого виконавця, поадмініструє свої власні групи, пограється на тій самій "фермі", яку так висміюють гіпстери, - і не вештається по політичних дискусіях. Бо їй ніколи. Її чекають значно цікавіші заняття й контент. Нащо від них відволікатися й псувати собі настрій? Через це людина там не потрапляла ні під російську імперську чи екстремістську пропаганду, ні під навіювання вітчизняних третьомайданників. Радикальні політичні групи там ледве жевріли, поступаючись патріотичним паблікам. Через "ВКонтакті" практично було неможливо ні зробити великий інформаційний вкид на користь чужої держави чи якоїсь політсили, ні розгойдати населення на який-небудь Третій Майдан. Він якраз не становив небезпеки для влади в силу своєї специфіки.

Але наші можновладці придумали спершу образити цю масу населення, яка не вважала себе "ватною" й не була такою, а потім загнати її на застарілий, нуднуватий і незручний Фейсбук, де цікавого контенту нема, зате дуже висока політична активність - і переважно опозиційна до влади!

Ви хотіли, щоб вони вийшли з "зони комфорту"? Вони вийдуть...
Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.

Mesoeurasia

Mesoeurasia
MESOEURASIA: портал этноантропологии, геокультуры и политософии www.mesoeurasia.org

How do you like our website?

>
Рейтинг@Mail.ru