Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция

18 мая 2016 г.

Розвінчування міфів про депортацію кримських татар у 1944 році

18 травня 1944 року відбулася страшна подія в історії кримськотатарського народу. За наказом Сталіна в цей день розпочалося примусове виселення кримськотатарського населення Кримської АРСР до Середньої Азії. Офіційною причиною депортації була вказана співпраця деяких кримських татар з нацистською Німеччиною під час Другої світової війни. Але чи це так? Для чого Сталін насильницькими діями НКВС провів депортацію цілого народу? Можливо він не хотів, щоб по головному курорту Радянського Союзу ходили представники інших етносів, які б своєю присутністю нагадували історію Криму ще задовго до Російської імперії. Чи можливо лише через зраду радянському режиму кількома сотнями татар виселяти і вішати ярмо «зрадника» цілому народу? Можливо Сталін мав щось більше на меті?!

Вдаючись глибше до історії, після підкорення Московією Казанського й Астраханського ханств у 1552-56 роках Крим стає ворогом Московії, як зазначав автор українського літопису "Історія русів" XVIII століття московські царьки "завжди мали сильний острах до татарських людей", який тягнувся ще з історії панування Золотої Орди. Тож ця історія була для Москви досить болісною.

Все ж таки реальна причина депортації була цинічна та прагматична – Сталін не хотів мати «нестійку» територію із певним рівнем національної свідомості, яка в будь-який момент могла створити йому проблеми. Цей геноцид проти кримськотатарського народу був певним «самозахистом» тоталітарної системи від сплесків національних рухів які могли трапитися будь-якої миті, як «захист» було вчинено для винищення національних ідей серед українців прикладом є голодомор 1932-1933 років, а потім 1946-1947 років в Україні. Логіка таких кривавих дій доволі проста – голодні і бідні люди не здатні на опір, вони зайняті думками про те, як вижити і надовго відмовляться від будь-яких «протиправних дій».


Отже, рішення було прийнято і вступило в силу. Було оголошено постанову офіційну для «радянського народу», в якій наголошувалось, що кримських татар виселяють із Кримської АРСР в Узбецьку СРС із наступною підставою:

Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.

Mesoeurasia

Mesoeurasia
MESOEURASIA: портал этноантропологии, геокультуры и политософии www.mesoeurasia.org

How do you like our website?

>
Рейтинг@Mail.ru