Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция

4 нояб. 2014 г.

Воинство Христово
Непримиримая колонна

По уточнённым данным на Русском Марше в Люблино задержано около 40 участников Непримиримой колонны, ранее было задержано ещё 2 человек.

Русский сектор НСН

Свободу народам! Свободу человеку!


Сегодня участники Национал-революционного блока (НБ Платформа, Народная Воля, автономные националисты) провели несанкционированный марш против братоубийственной войны в самом центре Москвы. Никто из участников акции задержан не был. Наши соратники несли баннер «Свободу народам! Свободу человеку!» на украинском языке, жгли фаеры, дымовые шашки, а также заряжали антивоенные лозунги. В конце мероприятия был сожжен флаг т.н. «Новороссии».


Ростислав Єндик: Теорія Освальда Шпенглера у Миколи Хвильового [1943 р.]

Ростислав Єндик
Публікуємо одну з перших розвідок про впливи історіософії Освальда Шпенглера (1880-1936) на публіцистику одного з найбільших письменників доби "розстріляного Відродження", уродженця м. Тростянець, Миколи Хвильового (1893-1933). Стаття належить перу вченого і публіциста правого спрямування Ростиславу-Роману Єндику (1906-1974).

В українській літературі останніх десятиріч щораз більш помітні впливи західно-европейської історіософії та філософії. З цього погляду до наймаркантніших постатей належить безперечно М. Хвильовий, чолова постать нашого повоєнного письменства. Можна сперечатися, чи сильні волюнтаристичні акценти в нього, передусім у романі «Вальдшнепи» постали під впливом Ф. Ніцше, чи ідеології Д. Донцова, чи врешті є вони простим сприйняттям тієї бур’яної епохи, як йшла вона, як проходила, як гриміла довкола нього, – якщо вживемо його прекрасних висловів, та викликала в ньому такі, а не інші почуття, образи та ідеї, – незаперечним фактом залишаються подібності з автором «Так мовив Заратустра» в їх найяскравішому вислові: «Сильному дорогу!»... «Хто хоче бути вольовою людиною, той не може не побороти її собі невпевнености... М’ясо завжди залишається м’ясом, і в ньому ніяких людських початків не може бути… В суспільстві не може бути такої ситуації, коли неможлива боротьба. Коли ж це так, то як усе таки весело жити на цьому світі... В динаміці прогресу соціальну етику можна мислити тільки як перманентний «злочин». Я беру злочин в лапки, бо свідоме вбивство во ім’я соціяльних ідеалів ніколи не уважав за злочин. Я почав так думати, коли весело подивився в майбутнє, коли в мені знову з страшною силою заговорила воля до перемоги, коли я знову почав безумно ненавидіти своїх обмежених сучасників... Хіба Ганна здібна піднятися до тих питань, що так тривожать його? Хіба вона коли-небудь переможе свою обмеженість? Вона не дає йому зробитися цільною, рішучою людиною, саме вона і перешкоджує йому протиставити себе рабській психіці своїх дегенеративних земляків, я її ненавиджу за те, що вона тиха і лагідна, за те, що в неї ласкаві очі, за те, що вона безвольна»… І далі ненависть Хвильового до отого «сентиментальничати по-катеринячи, бунтувати по-гайдамачому – безглуздо та безцільно і дивитись на світ і будівництво крізь призму підсолодженого страшними фразами пасеїзму...».

Ось цих кілька нашвидку зібраних цитат ясно показує, що Хвильовий вводив модерні ідеї до української літератури, до того часу в ній невідомі, а одночасно такі схожі з ніцшеанськими. І коли ще можна сперечатися про те, яким способом зароджувалися ці ідеї в його свідомості, то зовсім не можна заперечити вплину О. Шпенглера на нього. Певно, як сам Шпенглер має своїх попередників в європейській духовності, наприклад А. Гобіно, Чемберлена, Лілієнфельда чи Шефле, чи, як сам признається, Гете, так і в Хвильового був уже вироблений грунт під впливом московської літератури.

Михаил Шрайбман: Венгерский майдан прямо сейчас


В очередную годовщину венгерской революции 1956 г. в стране случился массовый бунт. Это уже такая традиция у венгров: несколько лет назад они протестовали против правительства социал-демократов, проводившего неолиберальные реформы (в результате реформ социал-демократы урезали социальные программы) Выступление совпало с годовщиной революции; захватив старенький танк, выставленный на улице в память о боях в Будапеште, демонстранты повели его на полицейские колонны...
.
На сей раз протест вызвала коррупция и авторитарные методы управления руководителя страны, Виктора Орбана. Режим ФИДЕС (так называется правящая партия) сделал ставку на российские методы "управляемой демократии". Близкий соратник Кремля и большой поклонник российской политической системы, Орбан, полностью подмял под себя СМИ, судебную и законодательную власть. Все это органично сочетается с национал-патриотической риторикой, выяснением процента окопавшихся в стране евреев и цыган, ростом коррупции и массовой бедностью населения. Переполнило чашу терпения решение Орбана ввести дополнительный налог за пользование интернетом.
Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.

Mesoeurasia

Mesoeurasia
MESOEURASIA: портал этноантропологии, геокультуры и политософии www.mesoeurasia.org

How do you like our website?

>
Рейтинг@Mail.ru