Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция

18 окт. 2014 г.

Кандидат "Правого сектору" Василь Абрамів

Передвиборча програма та біографія кандидата в народні депутати від політичної партії "Правий Сектор" Абраміва Василя Зіновійовича. Округ №84.

ПОЛІТИЧНА ПРОГРАМА

-Уведення воєнного стану і державне визнання російської агресії
-Збільшення видатків на армію, її реформування і переозброєння
-Відновлення ядерного статусу України
-Взаємодія з НАТО та іншими структурами міжнародної безпеки з метою запобігання зовнішнім загрозам
-Пріоритетним простором реалізації української геополітичної стратегії має стати Середньо-Східна Європа за діагоналлю Балтика-Закавказзя. Саме у цьому просторі розташовані ті країни, котрі історично співдіяли з Україною (Швеція, Литва, Польща, Туреччина, Грузія)
-Знищення російської агентурної мережі на території України, ліквідація усіх проявів сепаратизму та тероризму
-Відновити вивчення військової справи і підняти на належний рівень національне військово-патріотичне виховання у середніх навчальних закладах
-Створення концепції захисту українського інформаційного простору
-Розробка гарантованого пакету соціального страхування для військових та членів родин загиблих під час бойових дій
-Прирівнювання корупції у військовій сфері до особливо важких злочинів
-Посилення кримінальної відповідальності за державну зраду, дезертирство та шпигунство
-Надання державного статусу Добровольчому Українському Корпусу
-Повернення всіх окупованих територій
-Прийняття якісно іншої національної Конституції України
-Люстрація та атестація чиновників

Микола Сциборский: Сила национализма

Национальная революция - это внутренний,длительный во времени и разносторонний в своих проявлениях освободительно-политический и государственно-образующий процесс Нации, направленный к ее освобождению,укреплению, упорядочению и обеспечению для нее достойного существования.

Сила национализма в его фанатичной вере в собственную правду, в той последовательности, что неразрывно связывает его принципы и теории с методами действительного применения их в жизни.

Вырастая из глубин народа, покрывая своим одержанием целое его жизни - национализм станет Стражем и Сроителем Нации, ее ведущим авангардом,побуждающим массы к движению их к творчеству на основании лозунгов Нациократии: Труд, Самостоятельность, Дисциплина!
 
Микола Сциборский (выдержки из труда «Нациократия»)
Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.

Mesoeurasia

Mesoeurasia
MESOEURASIA: портал этноантропологии, геокультуры и политософии www.mesoeurasia.org

How do you like our website?

>
Рейтинг@Mail.ru