Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция

19 авг. 2014 г.

Андрій Бондар: Дугинское бытие-в-говне-и-мокрицах

Я, звісно, не філософ і не розумію у філософії майже нічого, але те дещо, що я розумію, дозволяє мені говорити про щось. Навіть якщо це щось зовсім незначне, мізерне і маленьке. Я розумію, нпрклд, що не можна брати концепцію якогось філософа, видирати з контексту і переносити на непідготовлений ґрунт, де геополітика на політиці сидить, а ідеологія поганяє. Бо те, що у філософа – глибока метафора або філософська категорія, включені в систему його мислення, в системі ідеологічній неминуче зводиться до перекручень, перебільшень, переінакшень та інших, за перепрошенням, гіпостазувань. Так сталося свого часу із так званою "філософією життя". Видерті цитати з Ніцше і Шпенґлера, використані для своїх потреб націонал-соціалістами, коштували цим мислителям кількох десятиліть замовчування.

Тепер ті самі проблеми переживає в руках "профэссора" Дуґіна філософія Мартіна Гайдеґґера, ще досі до кінця не відмитого від того ж таки націонал-соціалізму. Дуґін буквально одержимий Гайдеґґером і тулить його філософський доробок до своєї концепції євразійства всюди, де тільки можна. Це стало настільки звичним процесом, що всі інші інтерпретації філософа у шумному кириличному інформаційному полі давно стали сірим шумом. І ось уже наш Гайдеґґер, бляха-муха, стає, по суті, придворним філософом путінського режиму.

І вже сьогодні ця неймовірно складна і заплутана, метафорична і пов'язана з іншими гуссерлями-дільтеями філософія стає, по суті, другим стовпом державної ідеології Кремля, поруч із російським варіантом "православної духовності". Звісно, не сама філософія Гайдеґґера, а те, що звідти для потреб російського духа взяв-бере "профэссор" Дуґін.


Певна річ, він переносить на ґрунт вітчизняної мисленнєвої травматології все піднесено-романтичне шумовиння, підносячи філософські категорії до рівня сакрального тексту. Найбільше тривожить оцей потяг до пошуку "нової сакральності", яка легітимізує тут-і-тепер "отжатие-Крыма-для-бытия" або перетворює ідею "Новороссии" на "вечное-присутствие-смерти-для-вечного-дыхания-бытия-в-говне". І зовсім ніхто з адептів цієї "нової сакральності" особливо не париться тим, що прислів'я "что русскому хорошо, то немцу смерть", може мати також зворотню дію. Відтак легко може з'ясуватися, що росіянам із їхніми ненастанними пошуками колись ними ж убитого "царя-в-голові" Гайдеґґер – гостро протипоказаний. Приблизно так само, як імпотенту "Камасутра", а сердечнику "Need for Speed" після четвертого інфаркту.

Бо на практиці виявляється, що у світі реплік і копій "профэсор" Дуґін із жуками, мокрицями й шишками російського "бытия-в-говне-для-себя-и-для-мира" у своїй бороді не може зробити з філософії Гайдеґґера нічого доброго, крім "философии-на-говне-для-говна". Ибо то, что немцу Dasein, то русскому всего лишь Design. Романтическая оболочка для оправдания своей вечной отсталости от мира свободы и прогресса.

Адже те, що у світі Гайдеґґера – традиція, консервативні цінності, дихання містичних світів, у Дуґіна – історія поневолення людини людиною та вічного рабства. І що би Дуґін не виписував, рясно цитуючи Гайдеґґера, гівно все одно вийде за межі романтичного дизайну, цього німецького євроремонту для вічно пасіонарних довбограїв із візантійсько-ординською історією ненависті до всього живого. Вийде і затопить велику площу і людей, яким відсутність-царя-в-голові компенсується вічною присутністю-царя-у-Кремлі.

І Гайдеґґер Путіну, врешті-решт, допоможе так само, як Ніцше Гітлеру. От тільки філософію його шкода, нахабно проституйовану бомжацькою бездомністю російської мислі. Ну, як шкода... Не так, щоби дуже сильно. Але поки не збудовано українську "стену-от-присутствия-говна-для-смерти", Гайдеґґер у мене асоціюватиметься переважно з "профэссором" Дуґіним.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.

Mesoeurasia

Mesoeurasia
MESOEURASIA: портал этноантропологии, геокультуры и политософии www.mesoeurasia.org

How do you like our website?

>
Рейтинг@Mail.ru