Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция

28 июн. 2014 г.

ВСЕНАЦИОНАЛ / ALLNAZIONALE contra Internationale

Против интернационала – Всенационал пробуждающихся к новой исторической эпохе наций.

К. В. Родзаевский

Надвое тревожно мир расколот,
Каждое мгновенье – на века.
На знаменах вражьих – серп и молот,
На знаменах наших, – СВАСТИКА!

Словно над Непрявдой утро всходит.
Мощные колонны тут и там.
К каждому отряду вождь подходит,
Поднимает очи к небесам.

Перед этой грозной битвой близкой
Помыслы и воли – лишь к борьбе!..
Вот значок германский, италийский.
Вот значок Российский – В. Ф. П.

Смуглые испанцы, португальцы,
Гордый англичанин, скандинав…
В знаменье Христово сложим пальцы,
Воинской молитве дух предав!

Краткая команда… С силой шквала
– Боевой, единый всем сигнал! –
Огненною ратью ВСЕНАЦИОНАЛА
На Интер-национал!

«Наш Путь», 1 января 1937 года, № 1, с.1.

Дмитро Корчинський: Щодо підписання асоціації з рештками Риму

Важить лише війна, а за всіма цими політичними перипетіями варто спостерігати лише краєм ока. Незалежно від стану влади і суспільства, спосіб, яким держава взаємодіє з нами – репресії. Спосіб, в який ми взаємодіємо з державою – корупція. Це варто запам‘ятати й не очікувати додаткових бонусів від «князя світу цього».

У своїх політичних розумуваннях ми занадто зосереджені на інститутах влади. Це вірно лише частково. Справді, від складу парламенту чи особистості президента залежить доля і добробут суспільства. Але дедалі менше. Скажімо, наше життя в немаленькій мірі залежить від якості функціонування комунальних служб. Проте, не варто сподіватися будь-якій політичній групі суттєво вплинути на стан суспільної моралі через захоплення посади голови управління пасажирського транспорту.

Для прикладу, глибоко симпатична автору партія «Свобода» має велике представництво в радах трьох областей, відповідно змогла просунути у виконкоми власних чиновників. Що змінилося в цих областях? Що змінилося в цих виконкомах? І не могло змінитися! Не тому, що «Свобода» погана, а від того, що така природа речей. Змінитися може тільки стиль корупції.

Наприкінці існування римської імперії все ще продовжували функціонувати старовинні республіканські інститути. Завдяки їм зберігалася достойна якість водопостачання, продовжували втішати мешканців принади римської каналізації. Але від сенату вже жодним чином не залежала доля світу. Неважливі були наміри імператора Ромула Августула, натомість всі з тривогою прислухалися до кострубатої латини якого-небудь Одоакра в дунайських болотах. А що з нами зробить банда герулів?

Вожді варварських племен користувалися римськими суспільними формами та тішили своє марнолюбство республіканськими посадами. Але форми й посади виконували службову, технічну функцію при племінних розкладах.

Наступна доба була часом Королів, а не Консулів. Замків, а не Вілл.

Читачу, те, що ти вмієш читати, не робить тебе римлянином. Ти варвар. Не май ілюзій щодо власних здібностей у будівництві. Вдосконалюйся у руйнуванні. Не зважай на сенат. Бійся лонгобардів.

Алексей Арестович: Три позиции по отношению к кризису фазового перехода

По планете шагает кризис фазового перехода.

В отношении этого кризиса глобальное общество разделяется на (грубо) два основных массива:

- те, кто стремится сохранить старую Систему, как способ организации бытия;

- те, кто хочет разрушить старую и построить новую Систему отношений с бытием, структуру нового времени.

На различных этнокультурных и географических плитах, этот кризис приобретает различные формы.

В Украине кризис приобрел характер революции, поэтому первый массив нашего общества можно смело записывать в контрреволюционеры, а вторую - в революционеры.

Есть еще довольно большой массив конвергентов - людей, верящих, что контрреволюционеры добровольно или под давлением обстоятельств перевоспитаются и примут характер и цели революции.

Так вот, кроме систематизации, я хочу дать вам критерий для различения этих трех массивов.

Наиболее очевидным и доступным критерием различения сейчас является отношение субъекта к войне, которую сейчас ведет наша революция против внутренних и внешних контрреволюционных сил.

Упражнение таково:

Поддержка Петлюрой Белого движения на его начальном этапе

Среди русских и украинских националистов распространено предубеждение к такому политическому деятелю национал-демократической направленности как Симон Петлюра (проработавший более десяти лет в начале ХХ в. журналистом в Москве, - ВФ). Претензии украинских правых понятны: не по нраву либерализм Петлюры, его ориентация на Антанту, участие в антигетманском перевороте, сдача Галиции полякам. Общий вектор критики чем-то схож с неприятием русскими правыми белогвардейского аналога Петлюры, «либерального интеллигента во главе армии» генерала Деникина. И если от полного выкидывания Петлюры из украинского пантеона наших соседей удерживают какие-никакие заслуги этого деятеля перед Украиной, то такие же заслуги Деникина перед Россией в деле антикоммунистической борьбы удерживают нас от однозначно негативного живописания Антона Ивановича.

Интереснее обстоят дела с оценкой Петлюры русскими националистами. С одной стороны, участие Петлюры в свержении гетмана Скоропадского, пользовавшегося защитой русских офицерских дружин, не прибавляют ему популярности в нашей среде. Однако, мало кто наслышан о том, что после падения гетманата Петлюра продолжил гетманский курс на поддержку казачества и Добровольческой Армии, стремясь к соглашению всех антисоветских сил на платформе общего федеративного государства. Позиция Петлюры касаемо статуса русских в будущей Украине, независимо от того, будет ли она отдельным государством или составной частью (кон)федерации, также отличалась мягкостью, хотя бы потому что демократические взгляды главы УНР распространялись и на национальный вопрос (так, профессор О. Эйхельман, разрабатывавший конституцию УНР, видел Украину союзом национальных общин). К чести Петлюры стоит упомянуть и его конфликт с однозначно левыми и большевизанствующими деятелями УНР вроде Винниченко, в т.ч. и по вопросу взаимоотношений с русским Белым движением.

Процитируем книгу историка С. Савченко «Симон Петлюра»:

Рав Меир Брук: Пепел Красной Коровы и кремлевские "игры": каббала, психология, хасидус, и разные приправы

Мы сейчас применим подход "аутентичной" каббалы к ситуации в Украине.
Что мы назовем "аутентичной" каббалой?
Это такая каббала, которая опирается на глубинные смыслы Торы.
Тора - была дана как книга евреям (но для применения во всем мире).
В дальнейшем, ее переводы вошли в христианскую Библию, как часть Ветхого Завета. Но при этом "ключи" к глубинному пониманию текстов не были освоены.
С другой стороны, современные "продавцы модной" каббалы пытаются оторвать каббалу от Торы, так как в массовом сознании - Тора ассоциируется с "дремучестью" (из-за термина ВЕТХИЙ Завет) а каббала - ассоциируется с "последним писком моды".
Отказавшись от Торы, многие "поп-каббалисты" "подрубили корни" каббале, лишив людей серьезных ресурсов.
Мы сейчас проведем параллели между мистическими "слоями" Торы и современными реалиями.


В недавней недельной главе Торы - описывается КРАСНАЯ КОРОВА (на иврите "пара адума"). Это часть "рецепта" очищения от духовной нечистоты.
Красную корову зарезают и сжигают и пепел этой коровы играет очищающую роль.
Этот сюжет имеет множество разных способов интерпретации.

Кабалистическое искусство состоит в том, чтобы найти параллели между глубинными идеями Торы и глубинными аспектами событий из нашей жизни.
И сейчас мы увидим интереснейшие параллели:

Красная Корова - это "Красная" Россия в ее сегодняшнем сценарии.

Одна из параллелей состоит в том, что "пара адума" пишется почти также как "пере адам", что означает "дикий человек" (есть небольшое чередование гласных букв, которым мы пренебрежем)
Согласно Торе, этот эпитет был присвоен Ишмаэлю, который является прародителем "диких восточных народов".
Основные носители этого "титула" - главные потомки Ишмаэля - арабы.
Но также этот "титул" связан с понятием азиатской "Орды", которая в свое время захватила Древнюю Русь и "впечаталась" в культурные коды России.
Когда Россия "подмяла" под себя Украину и другие территории, став империей - "Ордынский" комплекс впечатался большой травмой во все подчиненные России территории.

27 июн. 2014 г.

Russian nationalists from WotanJugend explain the reasons for their firm support of Ukrainian comrades

Російські націоналісти з WotanJugend про причини підтримки українських націоналістів:

"На Украине пока не НС государство, но есть все предпосылки для его постепенного создания. В результате зимней революции на Украине были отменены все репрессивные законы (аналоги нашей 282), освобождены Узники Совести ("Васильковские террористы", "киевская четвёрка", "семья Павличенко" - вот лишь некоторые из наиболее известных), а сейчас полным ходом идёт неслыханная для после-военной Европы вещь - создание полноценных боевых НС формирований - батальона "Азов", выступающего под эгидой Социал-Национальной Ассамблеи. Эта организация, основой которой является "Патриот Украины", за долгие годы ни разу не была запятнана русофобией, и, как следует из программы, придерживается идентичных Национал-социалистическим принципам белого расизма и европейского традиционализма. Между русскими соратниками и Социал-Национальной Ассамблеей налажено полное взаимопонимание, а в рядах НС-батальона "Азов" сражаются многие русские добровольцы, чьи имена хорошо известны в московском правом движении.

Что касается утверждения "правят такие же евреи и олигархи", то достаточно напомнить одну простую вещь - на Украине эти "евреи и олигархи" еле стоят на ногах, получив правление в крайне сложный и нестабильный период, а значит власть их слаба и неспособна к подавлению неугодных оппозиционных движений внутри страны таких как СНА, которые, в свою очередь, не теряют время даром, а ежедневно укрепляют свои позиции как в политическом так и в силовом поле.

В тоже время "евреи и олигархи" в РФ, основавшие и кормящие путинский режим, находятся у власти уже почти 15 лет и как никогда крепко стоят на ногах, принимая один за другим новые карательные законы. Лишь с начала года был одобрен целый свод законов о контроле за интернетом, введено наказание за отрицание Холокоста и других итогов ВОВ, а так же увеличены сроки и добавлены новые пункты к 282-й статье. На волне нео-патриотической истерии, когда бывшие соратники, клявшиеся в "верности до смерти", оказались ватниками, позабыв о сотнях наших собратьев томящихся в плену режима и тысячах простых русских граждан, страдающих от планомерно проводимого последние 20 лет нашествия инородцев, единственным возможным шагом для русских националистов является поддержка наших украинских соратников, с целью установления национального государства в Киевской Руси."

Харун Сидоров: Община и корпорация: свобода и развитие

Люди, утверждающие, что будущее за сетевым коммунитарным укладом, на базе которого произойдет технологический (некоторые даже пишут - конеитивный) прорыв, очевидно, в своей массе далеки от практики.

Они либо не знают изнутри реалий коммунитаризма, либо не знают изнутри реалий технократии.

Я в силу своей биографии немного понимаю и в том, и в другом. И вот что скажу.

Ресурсы, необходимые для технологических рывков, способны консолидировать только вертикально интегрированные структуры, в которых свободой и не пахнет. Речь идет о тоталитаризме, либо корпоративном, либо государственном, в наши дни уже об интегральной модели корпорации-государства или наоборот.

Общины же, консорции - это партизаны глобальной системы, которые могут заполнять ниши, не интегрированные в корпорации, в одном из двух случаев. Либо, если корпорации не могут этого сделать, либо если им этого не нужно.

Я идейный противник Модерна, но нельзя не признать определенную правоту его защитников, которые указывают на то, что в ряде случаев происходит симбиоз постмодерных и премодерных структур, у которых совпадают задачи.

<Например, корпоративным лидерам надо обвалить региональное корпоративное государство через хаотизацию. Его обломки делятся между корпорациями, которые получают контроль за природными ресурсами, и повстанцами, которые получают свои войнушки и пиратские республики.

То есть, интересы корпоративных империй и партизанов или пиратов совпадают в том, чтобы устранить среднее звено - экономического конкурента для первых и политического для вторых.

Но дальше роли распределяются так: технологическое развитие происходит на базе ресурсов и тут уже без всякой подлинной свободы, свобода же (вольница, анархия) закрепляется на периферии без ресурсов и без предпосылок для опережающего развития.

Возможно ли совместить первое и второе? Теоретически да, но только если в руках общин окажутся все ресурсы, необходимые для такого прорыва. Но практически корпорации им их сами никогда не отдадут, а общины абсолютно беспомощны перед корпорациями в борьбе не на разрушение, а за развитие.

Отталкиваясь от этих вводных, пока и следует формулировать стратегии развития той или иной среды и общности в трансформирующейся мир-системе.

Владимир Агафонов: О т. н. высокой духовности нашего народа и бездуховности Запада

Еще раз о мифе,вводящем в заблуждении. О т. н. высокой духовности нашего народа и бездуховности Запада. Можно ударить в бубен и петь об этом песенки, но не возможно отмахнуться от фактов.

Как может быть страна, в которой 200 тысяч брошенных детей (80% при живых родителях), более духовна, чем та, которая усыновляет калек из Нигерии?

В США практически в любом городе с населением более 100 тыс. человек имеет симфонический оркестр, работающий на самоокупаемости. Это значит, что люди не по разнарядк из облоно, ходят периодически, имея свободное время и деньги, на концерты классической музыки.

В ДСанкт-Петербурге более десяти театров, десятки уникальных музеев, десятки талантливых художников, актеров и исполнителей. Но кого это интересует по настоящему, а не как дань моде? Единицы. Все культурные заведения существуют на дотации или за счет спонсоров. Спросите жителя Днепропетровска, когда он последний раз посетил выставку изобразительного искусства или очередную постановку драмтеатра, когда и какие музеи посетил. Ответ будет неутешителен.

Среднестатистическая американская школа имеет спортивную команду, а то и несколько в различных видах спорта, с десятилетними традициями. Спортивные традиции поддерживаются среди ее выпускников многие годы.
Что это и это, то же признаки высокой духовности?

26 июн. 2014 г.

Роза Туманова: Я - член Самооборони Майдану

Я - член Громадського Формування з Охорони Громадського Порядку "Новосанжарської Самооборони Майдану" (поки що єдине офіційно зареєстроване в Полтавській області). Прикро тільки, що хоч на місці і займаюся по можливості громадською активністю та цього, вважаю, насправді замало... Та поїхати на схід України не вийшло, де зараз вкрай необхідно захищати країну від терористів... Болить, що деякі чоловіки аж трясуться - так не хочуть воювати, щоб їх не забрали. Мені з них смішно стає, коли бачу як вони жаліються, що ось уже викликали у воєнкомат або бачу радість, що не візьмуть, бо стан здоров'я не дозволяє, а мені здоров'я та сміливість дозволяють, але дітей лишити ні на кого, виходить... Соромно за таких синів України, адже в мирний час потрібно будувати країну, а у воєнний - воювати, бо це наша свята земля, яку ніхто крім нас не захистить! Що і я б, власне, робила, але як болить, що не маю можливості на відміну від тих чоловіків-скигліїв...

https://www.facebook.com/roza.tymanova

Унікальні Царські Ворота у вигляді Українського Герба!

Унікальні Царські Ворота у вигляді Українського Герба! 1945р.

УАПЦ Діви Марії м.Інгольштадт (Баварія).

Унікальні Царські Ворота – ретельно вирізані і відшліфовані у вигляді Українського Герба, герба Володимира Хрестителя, герба УНР, який і символізує Ворота-Державу-Україну, закриті посередині на Ключ-Престол, в серцевині якого міститься рідкісний і всеоб’ємний християнський символ, що поєднує в собі образ Ісуса Христа і образ Богоматері. Тобто, наш герб символізує нашу споконвічну, Богом дану, землю, країну Русь-Україну під Покровом Богородиці. 

В той же час – це єдині в світі Царські Ворота – найбільш образний рукотворний Заповіт, посталий на чужині з невмирущої любові до України, до своєї рідної землі, який передали нам у спадок українські патріоти того часу, щоб ми продовжили і не зганьбили справу їхнього життя.

Проект і робота Якова Кіндзерявого-Пастухіва та Сергія Кіндзерявого-Пастухіва. Табір для інтернованих українців в Інгольштадті (Німеччина).

Адинатх Махакалбхайрав Джайадхар: Выбор наименьшего зла - чистота позиции

Почему сегодня я, традиционалист, вынужден поддерживать западную демократию?

Идея установления теократии, мистического анархизма, национал-социализма и т.д. в признанных государствах планеты на сегодняшний день мне кажется сомнительной и рискованной. Причина моего скепсиса – отсутствие лидеров, развитых настолько, чтобы воплотить эти идеи в жизнь на адекватном уровне, а не превратить благородное дело в пародию-мимикрию. Если индивид не превзошел «человеческий» уровень, то он не может браться за выращивание сверхлюдей.

Любая революция должна начинаться с революции внутри самого революционера. Нужна точка опоры, ось. Этой опорой-осью является высокий уровень собственного развития. Как можно говорить о способности совершить позитивные преобразования вовне, если человек не старается преобразовать самого себя изнутри? Что такое сверхчеловеческий уровень? Способность жить высокими мифами? Нет. Безжалостное уничтожение врага? Нет. Это глубочайшее и широчайшее познание самого себя, своей природы - на всех уровнях и во всех секторах. Это виртуозный контроль своих мыслей и эмоций. Это наличие различающего, интегрального и зеркального видений. Это ассоциирование себя с божественным, бездонным. Это владение знаниями психологии личности, психологии масс и многими другими науками. Это внутренняя чистота, внутренний аскетизм. Это щедрость и бесстрашие. Это свобода от мелочности и склочности.

Такой уровень может быть лишь у воплощенных в человеческое тело божеств и у адептов, десятилетиями совершенствующих себя через познание и медитацию. Кто из современных правых либо левых лидеров соответствует вышеописанным критериям? Я не знаю таковых. Если кто-то знает, буду счастлив, если вы поделитесь со мной их именами, буду счастлив возможности выйти на контакт с ними, обогатиться их мудростью и чистотой и со своей стороны оказать им любую посильную помощь.

Егор Летов о русской национальной идее

«Чем дальше живу, тем больше убеждаюсь, что в нашей стране ничего не меняется и никогда не изменится. Сколько себя помню, всегда существовали массовые так называемые «патриотические» движения, объединяющие отборную воинствующую сволочь. Раньше это были комсомольцы, любера, затем различные народно-патриотические движения типа общества «Память». Сейчас это скинхеды, всяческие «Идущие вместе»... Для всех же остальных в нашей стране единственно возможное состояние — это чемоданное. Здесь нельзя жить. Здесь можно только воевать, болеть, выживать, куда-то пробиваться с боями и потерями. Здесь нет завтрашнего дня. В любой момент тебя могут избить, ограбить, выкинуть в окно электрички инструменты... Издать какой-нибудь новый закон — и лишить тебя всего. В любой момент могут посадить, да и вообще убить без суда и следствия. Отсюда в умах постоянно рождаются всевозможные замыслы глобального переустройства вселенной, диковинные сектантства, апологии самоубийства и тому подобное. Все мысли направлены не на то, чтобы спокойно жить и что-то планомерно делать, а чтобы как-нибудь лихо отсюда сдристнуть, либо за рубеж, либо в тайгу или какой-нибудь скит, или на тот свет, или вообще в другое измерение. Наша страна — это беспощадный зловещий полигон. Раз уж здесь очутился, изволь принимать правила игры... Если не сломаешься — ты герой на все времена, а если не вышло — то тебя и нет и не было никогда».
— Егор Летов, 2005

25 июн. 2014 г.

Фёдор Синельников, Дмитрий Ахтырский: О различении метаисторических духов

 Примечание редакции. В этом тексте будут употребляться некоторые понятия, введенные Даниилом Андреевым. Поскольку значение этих слов может быть неизвестно многим из наших читателей, мы постараемся дать им краткое определение. Если же читатели знакомы с мифом Даниила Андреева, он может сразу переходить к основной части текста, пропустив абзацы, набранные курсивом.

Миф Андреева включает в себя, в частности, понятие "метакультура". Метакультура - это "культурный космос", сегмент "планетарного космоса", состоящего из множества пространств/реальностей, которые Андреев называет "слоями". У метакультуры есть два этически разнонаправленных полюса. Благой полюс - это "демиург", "соборная душа" и "небесные грады" ("затомисы") с братством просветленных. Антиполюс - демон великодержавной государственности ("уицраор"), силы деструктивного хаоса ("велга") и высокоинтеллектуальное "античеловечество" ("игвы"), использующие уицраора в своих целях, но и зависимые от него. Промежуточное положение занимает "каросса", "ваятельница плоти" народа, связанная с сексуальной жизнью человека, деторождением и "чувством рода" - по сути благая, каросса находится под влиянием демонических сил. Уицраоры и игвы подчинены более могущественным демоническим силам планетарного космоса. Шрастры - слой обитания уицраоров и игв.

Один из сюжетов андреевского мифа, актуальный для нас в данном случае, таков. Уицраор, претендующий на защиту народа от угроз, берет в плен соборную душу народа, блокируя ей доступ к душам людей и выдавая себя за демиурга, а кароссу - за соборную душу. Освобождение народа от великодержавной государственности связано в этом мифе с освобождением соборной души и воссоединением ее с демиургом.

Алексей Халапсис: Усыновленный фашизм

Россия не победила фашизм в 1945. Она его усыновила. ©

Демагогия по поводу «защиты соотечественников», «восстановления исторической справедливости» и т.д., которая стала последнее время одним из столпов внешней политики России, невольно настраивает на исторические параллели.

Впрочем, то, что Путин ведет себя как Адольф Гитлер, а Государственная Дума – как Рейхстаг, – это еще половина проблемы. Можно было бы сказать, что, дескать, российские политики живут в своем мире и, как говорила Ангела Меркель, оторвались от реальности. Но российское общество, в своей массе, ничуть не уступает своим же лидерам.

Почти все россияне ненавидят кого-нибудь или что-нибудь. Одни не любят евреев, другие – китайцев; в связи с известными событиями, власти прививали нелюбовь к грузинам, позднее – к эстонцам. О всеобщей лютой ненависти к американцам («пиндосам», на местном сленге), я вообще молчу. Населению постоянно внушается мысль, что страна со всех сторон окружена врагами и весь мир – кроме нескольких сателлитов – злобно точит нож против «чистой русской души». Не буду сейчас говорить о «Русских маршах», о количестве погибших и пострадавших в России на почве национальной и религиозной ненависти, – эти факты известны и весьма красноречивы; зигующие «патриоты» уже никого не удивляют.

Тем не менее, с упорством, достойным лучшего применения, россияне старательно выискивают действительные (а зачастую – мнимые) признаки украинского «фашизма», совершенно игнорируя подобные тенденции в собственном обществе. Притча о пылинке и бревне сама собой приходит на ум.

Действительно ли так велика «фашистская угроза» в Украине?

24 июн. 2014 г.

Суд вынес приговор девятерым бойцам NS/WP Невоград

Городской суд Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении девяти участников боевой ультра-правой группировки NS/WP Невоград за серию идеологических преступлений, совершенных на почве национальной ненависти и расовой вражды. Всего, как установили на судебном следствии, на счету членов NS/WP Невоград семь убийств, восемь погибших, четыре покушения, хулиганство, экстремизм, незаконный оборот взрывчатых веществ.

Дело разбиралось тройкой судей под председательством Аркадия Кургузова. Послушать приговор пришла большая группа поддержки – родственники и друзья подсудимых, около 30 человек, а также множество журналистов, телекамер.

На скамье подсудимых сидели девять человек в возрасте от 22 до 29 лет, совершивших преступления в 2009–2010 годах. Подсудимые держались бодро, переговоривались друг с другом, жестами общались с пришедшими их поддержать соратниками и всем своим видом демонстрировали, что оглашение приговора их не пугает. Более того, участники группировки решили воспользоваться медийным вниманием дабы в очередной раз высказать свою общественно-политическую позицию и пришли на суд в футболках с надписями “Марш Жестокой Молодости”, “Киевская Русь”, а на одном из них была белая футболка с символикой добровольческого НС-батальона “Азов”, сформированного украинскими соратниками.

Ветераны неофашизма провели в Риме конференцию солидарности

В минувшие выходные в Риме состоялась конференция «Социальная солидарность». Мероприятие было приурочено к 54-й годовщине создания Национального авангарда (AN) – самой активной организации итальянского неофашизма 1960-1970-х годов. На конференции выступали легендарный основатель AN, «Че Гевара антикоммунизма» Стефано Делле Кьяйе, бывший политзаключённый, а ныне известный философ, идеолог анархо-фашизма Марио Мерлино, лидер ультраправого Национального фронта Адриано Тильгер.

Национальный авангард запрещён в Италии почти 40 лет назад. Однако реально организация действует по сей день. Наряду с ветеранами, она привлекает активную ультраправую молодёжь. Идеология современного итальянского неофашизма основана на принципах национального синдикализма и социальной солидарности. Основными врагами солидаристы считают сегодня не только коммунистов, но прежде всего бюрократию Евросоюза, транснациональный капитал, банкиров и сырьевых монополистов.

Большинство европейских ультраправых и даже неофашистов в наше время являются сторонниками Владимира Путина. Делле Кьяйе и его соратники тоже отдают должное антиамериканскому и «антибрюссельскому» курсу нынешней Москвы. Однако они поддерживают прежде всего общественные движения, синдикалистские и корпоративистские силы. Поэтому «авангардисты» выступают на стороне Украинской революции. Интересно, что на римском собрании 21-22 июня присутствовали представители ультраправых солидаристов из России и Украины.

(c) Никита Требейко

Максим Горюнов: В чем боль советского человека

Только теперь я прочувствовал всю боль советского человека: он вынужден питаться земной едой, жить в земных домах, совокупляться с земными женщинами, каждое утро наблюдать это унылое светило солнечной системы, слышать тоскливое пение земных птиц.

А ведь он - юрий гагарин, космонавт, галактический первопроходец, ему уютно в кабине звездолёта, в невесомости, он обожает еду из пищевых тюбиков, советский человек готов к отчаянным сражениям с гигантскими марсианскими тараканами и с кровожадными лунными червями.

Но судьба несправедлива и вместо бескрайних просторов Вселенной ему приходится тратить драгоценное время своей жизни здесь, на планете Земля.

Как же ему, должно быть, отвратительны проблемы землян! Национальная идентичность, религии, семья, язык, историческая, мать её через колено, память, наследственность, всё это копошение в вонючей землянской грязи...

О, карл маркс! О, клара цеткин! О, ленин! Доколе?

22 июн. 2014 г.

Александр Нойнец: Контуры будущего сквозь туман войны

...   Откусить российская армия сможет сколько угодно. А вот проглотить не сможет ничего. Территория Украины, на которой у россиян земля будет гореть под ногами, увеличивается с каждым днем войны. Территория толерантности к верным россиянам-путинцам уменьшается с каждым днем. Это, и только это позволяет украинской армии уменьшать размеры «Новороссии» до уже совсем смехотворных.

Задача всей машины государственной российской пропаганды сначала заключалась в том, чтобы поднять народ Юго-Востока, от Одессы до Харькова, на борьбу с преступной хунтой. И, действительно, какое-то количество людей поднялось. Но в целом результат можно считать провальным для российской пропаганды. Вместо народного восстания по всем областям Юго-Востока, удалось добиться хоть какого-то результата только в двух областях, да и то не везде. Это фиаско. Двадцать лет подряд срать людям в голову, чтобы в итоге не суметь поднять на борьбу весь народ и проиграть украинским СМИ.

И теперь задача российских СМИ уже не в том, чтобы кого-то куда-то поднять, а только в том, чтобы удержать статус-кво, и объяснить, что народ Донбасса имеет святое право стрелять и окапываться в треугольнике Славянск-Донецк-Луганск, а в ближайшей перспективе – на линии Донецк-Луганск.

При этом усталость от войны растет. Туман спадает. Нельзя долго врать большому количеству людей. Уже даже жителям Донбасса, русским с деда-прадеда, стало ясно, что речь не об их народном восстании и праве на самоопределение, не о «русские против украинцев», а о Российско-Украинской войне, которую Путин пытается по максимуму вести руками русских жителей Донбасса. И Путин не помогает, Путин использует и предает, как использовал и предавал русских всегда.

Идеология Социал-Национальной Ассамблеи

Основной мистической идеей Социал-Национализма является создание вместо кучи разрозненных индивидуумов, механически объединённых названием “украинцы” и наличием украинского паспорта, Национального сверх-общества – единого биологического организма, который будет складываться из Новых Людей – физически, интеллектуально и духовно развитых лиц. Из массы индивидуумов должна явиться Нация, а из слабого современного человека – Сверхчеловек.

Социал-Национализм опирается на ряд основополагающих принципов, что чётко выделяют его среди прочих правых движений. Это своеобразная триада: Социальность, Расовость, Великодержавность.

I. Социальность

Мы призываем к созданию гармоничного Национального сообщества. Мы утверждает, что резкое социальное размежевание приводит к загниванию и распаду Духа национальной общности, а также к возвышению эгоизма. Мы не отвергаем существования богатых (при условии, что материальные ценности добыты ими честным и социально-полезным трудом), но отрицаем возможность существования бедных. Каждый Украинец, не взирая на характер выполняемой работы, должен иметь достойный социальный статус и материальное положение. “Стыдно быть бедным в богатой стране, еще более стыдно быть богатым в бедной стране”.

21 июн. 2014 г.

Виктор Ларионов: Тревога

Настает тревожное время. Русские люди в зарубежье и особенно русская молодежь вступают в полосу, действительно, трагических дней.

В то время как в советском Союзе интернациональная клика марксистов ведет дьявольскую работу, вызывая тени великих русских героев – Петра, Суворова, Александра Невского, старается воскресить дух патриотизма и национальной гордости, чтобы за искусственно созданной волной подъема национального – подготовить новый решающий этап революции интернациональной, русские люди, рассеянные в демократических странах подвергаются за последнее время решительной всесторонней обработке со стороны темных сил.

На молодежь и на офицерство, конечно, устремлено главнейшее внимание. Еще недавно, целым рядом декретов, французское правительство обязало всех русских, способных носить оружие, состоять в запасе армии, а молодежь поставило уже под знамена. Мировое масонство принимает ряд мер и отпускает значительные средства на пропаганду среди русских и на воспитание русской молодежи в желаемом направлении. К этой работе привлечены наиболее испытанные “ловцы молодых душ...” Ставка серьезная... Все сколько-нибудь дальновидные люди чувствуют, что мир зашел в тупик, что развязка неизбежна, что говорить можно лишь о сроках, что России не умерла, что цепи ее сковывающие могут неожиданно упасть, что марксистско-коммунистической России не будет.

За последнее время усилилась борьба масонства за русскую молодую смену, являющуюся как ни как стотысячной, если можно так выразиться, делегацией русского народа в Европе. Настанет день, когда эти сто тысяч молодых европейских инженеров, ученых, студентов, техников, экономистов и даже проповедников потекут неудержимо на родимые просторы, неся с собой идеи Запада. Трудно не заметить, что еврейство начало оказывать поддержку русскому монархическому движению, пока очень осторожную на Западе и совершенно открытую на Дальнем Востоке. Еврейская газета “Заря” может часто конкурировать в своих высказываниях с “Царским Вестником”. Забыты раздувавшиеся в свое время тем же еврейством – “царские погромы”. Некоторые великие князья являются “досточтимыми” ответственными членами “Великого Востока”. Враг у мирового еврейства, конечно, один и на этого врага бросается мобилизуется – все.

“ИМКА” и “Русское трудовое христианское движение” потерпев несколько тому назад сильное поражение в прямых попытках морального разоружения, проповеди аполитичности и непротивления среди русской молодежи – ныне перегруппировались, сменили маски и вновь повели наступление, как пропагандой, так и прямым подкупом нужных лиц. Так или иначе под идейное знамя Русского трудового христианского движения – “Расходись” – как еще недавно звала эту организацию русская молодежь – стал целый ряд молодых организаций, объединенных общим масонским органом – “Голос русской молодежи”, под заголовком: “Вера, родина и семья”, издается в Женеве при “Р.Т.Х.Д.”

Основой работы и пропаганды является устремленность в прошлое. В утверждение величия прошлого, прежде всего монархического и религиозного, отрицается настоящее. Вопросы Белой борьбы, антимарксизма, классовой борьбы, нового государственного строительства – не существуют. Задачи две, сводящиеся к одной цели – легитимная монархия уничтожает национализм-фашизме на земле, религия должна уничтожить его как верование, как проблему духа (на небе). А попутно решаются и “полезные”, побочные проблемы, чисто, так сказать, маневренно-тактического характера: празднование побед французского оружия, экскурсии на мурмелонские холмы, возжигание лампад на могиле неизвестного французского солдата и. т. д.

Председатель организации “Витязей” – Федоров на дискуссионном собрании в Париже “Национализм и монархия” прямо сказал: “Я вижу в национализме что-то звериное....”

На широком фронте: реакционеры, масонствующие либералы и еврейство совершают обман русской молодежи, желая любой ценой, монархической бутафорией, псевдо-патриотизмом (по существу – вроде сталинского) отвлечь внимание русской молодежи от расширяющейся победы и торжества национализма...

Русская молодежь и бойцы Белых армий должны быть бдительны и не слушать пения еврейских сирен и их наемных лакеев, не слушать и “манифестов”, утративших реальное представление о действительности маститых лидеров и “столпов”. Только национализм, пусть даже “звериный”, может противостоять интернациональному марксизму и мировому, удушающему человечество, банковскому еврейскому тресту. Только национализм спасет Россию.

Бдительны, как никогда, должны быть русские белые бойцы – первые фашисты. Стойко должны стоять на страже своих знамен и начертанных кровью лозунгов. Враг – среди нас, враг могущественнейший и не брезгующий ничем в достижении своих преступных целей. Для него все приемы хороши – от подкупа – до высочайших манифестов.

Виктор Ларионов
«Новое Слово», № 35, 27 августа 1939 года, с.1-2.

Виктор Трегубов: Продолжается война настоящего с поддельным. Где поддельное отчаянно пытается унизить настоящее

Феноменальный долбодятлизм ватников заключается еще и в том, что они не умеют унижать соперников.

При этом очень любят! Но не умеют.

Возьмем, например, Гаврилюка. Беркутобыдло, небось, было уверено, что оно его "в натуре опустило". Мол, унизило его как мужика и человека.

Результат? Гаврилюку в любви признается полстраны, а "опускавшим" его поцанам с большой буквы "О" разве что Ксюша Шкода отсосет, да и то по пьяни.

Вот теперь они героически пленили Надю Савченко. И сурово ее допросили. И хватило же мозгов этот допрос опубликовать.

Нет, серьезно.
А теперь сравниваем их же видео. На одних - Гиркин. Существо настолько плюгавое, что даже усы не особо спасают. Большеголовый низкрослый головастик с невнятным голосом и характерным профилем. Такой себе некогда приличный сын хорошей еврейской мамы, из которого вышел бы отличный библиотекарь, но который очень-очень хочет казаться белым офицером. Заигравшийся реконструктор.

А на других - вылитая Мария Мерсье (удивительное сходство даже внешне). Держащаяся на допросе лучше, чем Гиркин на интервью. Осознающая происходящая, не сражаясь с реальностью, а принимая ее и исполняя свой долг. Которой не надо никем казаться - она просто есть. Как и в случае Гаврилюка. Гаврилюк же козак не потому, что член какого-то карнавального объединения, а потому, что козак. И она офицер не потому, что погоны носит, а потому что офицер.

А Гиркин - человек, которому проще научиться убивать, чем посмотреть в зеркало.

Как и всем тамошним "казакам" Абибасского полка, народным мэрам местного разлива и прочим православным волхвам.

Продолжается война настоящего с поддельным. Где поддельное отчаянно пытается унизить настоящее.

Не получается почему-то.
P.S. Владимир Голышев: Ролик с пленной Надеждой Савченко, кроме всего прочего, превратил "белогвардейца Стрелкова" в "комиссара Гиркина". То, что он - патологический лжец и явный алкоголик (посмотрите внимательно на его лицо) - это еще полбеды. Беда в том, что его подельники с чисто пролетарской незамутнённостью умудрились распиарить реальный, а не ряженный ЭТАЛОН ЧЕСТИ - девушку, идеально воспроизводящую самый пленительный из белогвардейских образов. Рядом с НАСТОЯЩЕЙ Надеждой Савченко трепло Гиркин - очевидный фейк. И с этим уже ничего нельзя поделать... Вот как выглядела Надежда Савченко сто лет назад. По-моему, одно лицо. И всё остальное... Вот, почитайте - http://www.echo.msk.ru/blog/b_akunin/941547-echo/

Виталий Портников: Самая большая государственная тайна современной России

История эта произошла в сонном приморском городке, когда за случайным ужином я оказался за одним столом с приятелями приятелей, малознакомыми мне людьми, казалось, все свое свободное время проводивших не на побережье, а у телевизора – конечно, российского, какого же еще, других телевизоров не бывает. Собеседники рассказывали мне об ужасах украинского фашизма, “Правом секторе”, охотящемся за евреями, и о том, что Украина скоро рассыплется и вообще это Россия, а украинцев выдумали американцы, чтобы насолить Путину. Спорить не хотелось, хотелось закончить ужин поскорее. Я вяло заметил собеседникам, что сам живу в Киеве, с фашистами не сталкивался, “Правый сектор” за мной не охотился, хоть я и еврей, а знаменитого Яроша я видел один раз в жизни, хоть вроде бы занимаюсь не рукоделием, а политической журналистикой.

Глава семейства, пожилой обрюзгший человек, смотревший на угасавший закат уставшим взглядом человека, понимающего в этой жизни все, что разрешило понять начальство, тоже не был настроен на конфликт. Он потянулся ко мне с бокалом.

Да ладно тебе заливать, хохол! Давай лучше выпьем!

Я остолбенел. Впервые почти за прожитых мною полвека меня восприняли как этнического украинца – и это при том, что я только что объяснил этому самодовольному, не желающему ничего знать в жизни, кроме количества украденных денег, человеку, что я – еврей. Еврей. Жид, не хохол. Собственно, жидом он бы меня вот так, за общим столом не назвал бы – да, здесь половина могла быть в антисемитах, но в приличном обществе как-то не очень принято, о евреях в привычных выражениях теперь у нас говорят только после того, как они покидают застолье. А вот хохлом – запросто. И никто даже бровью не повел.

Так я впервые ощутил, что на самом деле чувствует украинец, когда случайный – или неслучайный – знакомый походя оскорбляет его, потому что даже не способен понять, что с презрением относится и к человеку, и к целому народу. Это презрение, как яд, разлито по России – и им больны почти все, от Путина, который прилюдно, на Петербургском экономическом форуме называет “хохлом” своего дружбана Тимченко – и до моего приморского собеседника. И этот яд опаснее любого антисемитизма или по ненависти по отношению к кавказцам, или ксенофобии к гастарбайтерам из Центральной Азии – ненависти и ксенофобии, ставшей сутью существования русского народа в последние десятилетия.

20 июн. 2014 г.

Михаэль Гофман: Minimal-SELF. Ми­ни­маль­ная лич­ность

"Не­за­уряд­ный в сво­их та­лан­тах че­ло­век пред­став­ля­ет опас­ность для демократического об­ще­ст­ва и дол­жен быть вы­бро­шен за борт.
В обществе равных лю­ди долж­ны пе­ре­стать быть лич­но­стя­ми."
Про­све­ти­тель Жан-Жак Рус­со в "Об­ще­ст­вен­ном До­го­во­ре".


Аме­ри­ка, рань­ше чем дру­гие стра­ны ми­ра, ста­ла оп­­­­­­­р­­е­­де­лять­ че­ло­ве­ка не тем, кто он как лич­ность, а тем, кто он как ра­бот­ник, так как вся жизнь стра­ны из­на­чаль­но строи­лась во­круг эконо­ми­ки и для эко­но­ми­ки.
Еще в 1951 го­ду, пре­зи­дент Чи­каг­ско­го уни­вер­си­те­та, Эр­нест Кол­велл, вы­сту­пая пе­ред вы­пу­ск­ни­ка­ми, го­во­рил о по­след­ст­ви­ях для об­ще­ст­ва, к ко­то­рым мо­жет при­вес­ти эко­но­ми­ка, ес­ли она ста­нет глав­ной и един­ст­вен­ной це­лью че­ло­ве­че­ской жиз­ни: "Эко­но­ми­че­ское об­ще­ст­во, ко­то­рое мы стро­им, при­не­сет мно­гие бла­га, и в то же вре­мя унич­то­жит объ­ем жиз­ни, ее не­по­сред­ст­вен­ность и ее мно­го­об­ра­зие, и в но­вой ат­мо­сфе­ре поя­вит­ся пло­ская, од­но­мер­ная че­ло­ве­че­ская поро­да."
Че­рез 10 лет эта че­ло­ве­че­ская по­ро­да поя­ви­лась как рас­про­стра­нен­ный со­ци­аль­ный тип, и со­цио­лог Гер­берт Мар­ку­зе, ис­поль­зо­вав оп­ре­де­ле­ние Эрн­ста Кол­вел­ла, на­звал свою кни­гу о ка­че­ст­вах Но­во­го Че­ло­ве­ка - "One-dimensional man", че­ло­век од­но­го из­ме­ре­ния. На­ко­нец, в 1975 го­ду поя­вил­ся еще один тер­мин, ми­ни­маль­ная лич­ность, "Мinimal-self", названиe кни­ги со­цио­ло­га Кри­сто­фе­ра Лаш.
Од­но­мер­ный че­ло­век не воз­ник слу­чай­но, в од­но­ча­сье, у не­го бы­ли пред­ше­ст­вен­ни­ки. В 18-19 ве­ках чле­ны про­тес­тант­ских сект ква­ке­ров, эми­шей и ме­но­­ни­тов на­зы­ва­ли се­бя "plain people", про­стые, чис­тые лю­ди. Это оз­на­ча­ло, что че­ло­век чист пе­ред бо­гом в сво­их про­стых же­ла­ни­ях и це­лях, что он прост как Пер­во­здан­ный Адам.

Михаэль Гофман: Виртуальный человек

Во вто­рой по­ло­ви­не два­дца­то­го ве­ка все эко­но­ми­че­ские, со­ци­аль­ные про­цес­сы были направлены в русло формирования нового психологическоо массового человеческого типа, виртуального, органично существующего в отрыве от реальности в виртуальной среде массовой информации.

Сред­ст­ва мас­со­вой ин­фор­ма­ции по­зво­ли­ли соз­дать но­вые фор­мы от­но­ше­ний, но­вое ми­ро­ощу­ще­ние, но­вый взгляд на мир и че­ло­ве­ка в нем. Тех­но­ло­гия из­ме­ня­ла об­ще­ст­вен­ную струк­ту­ру и об­ще­ст­вен­ное соз­на­ние зна­чи­тель­но эф­фек­тив­нее по­ли­ти­че­ских средств и социаль­ных ре­форм, так как в тех­но­ло­ги­че­ском об­ще­ст­ве боль­шая часть об­ще­ст­вен­ных отноше­ний про­ис­хо­дит че­рез фильтр тех­ни­че­ских уст­ройств, ис­поль­зуе­мых ин­ди­ви­ду­аль­но, те­ле­фон, те­ле­ви­зор, ком­пь­ю­тер, Ин­тер­нет. Че­ло­век сво­бо­ден в сво­ем вы­бо­ре, он мо­жет ими поль­зо­вать­ся или нет, но без них, се­го­дня, он не мо­жет су­ще­ст­во­вать и дол­жен адап­ти­ро­вать се­бя ко всем ок­ру­жаю­щим его ма­ши­нам.

Бес­про­во­лоч­ный те­ле­граф, те­ле­фо­на, став об­ще­дос­туп­ным в на­ча­ле ХХ-го ве­ка, пре­дос­та­вил не толь­ко ог­ром­ное ко­ли­че­ст­во кон­так­тов ме­ж­ду людь­ми, но и са­мо ка­че­ст­во об­ще­ния ста­ло иным. Бо­гат­ст­во, раз­но­об­ра­зие и ню­ан­сы не­по­сред­ст­вен­но­го кон­так­та бы­ло уп­ро­ще­но до плос­ко­го го­ло­са в об­ре­зан­ной мо­ду­ля­ции, и, або­нент, как фи­зи­че­ский объ­ект, пре­вра­щал­ся в зву­ко­вой фан­том.

Сергей Андреев: Радикальный традиционализм

Как правило, традиционалистская мысль отталкивается от Золотого века в противоположность современности, то есть веку Железному.

Однако из многих священных писаний, особенно тех, что носят явно гностический оттенок, видно, что исходная точка - это состояние до грехопадения или же начала творения Демиургом этого мира.

Таким образом, мир духа противопоставляется всей цикличности, дурной бесконечности, которая снова и снова идет от Золотого века к веку Железному и наоборот. Ведь, по сути, состояние человека в Золотом веке уже представляется оторванным от Принципа, а приход Золотого века на смену Железному представляет из себя лишь усиление этой оторванности, изначально присущей миру.

Следовательно, мы приходим к тому, что те структуры и кастовые иерархии, которые наши учителя считали чем-то единым, на деле таковыми не являются.

Некие намеки на это содержатся в самих текстах традиционалистов, а именно - в эволианском тезисе о том, что властью в традиционном обществе должны обладать наиболее свободные от своих низших, чисто животных импульсов (выражаясь нашим языком - причастные к абсолютной свободе) и геноновский тезис о силах контр-традиции, которая является неким инферальным жречеством в противовес жречеству традиционному.

19 июн. 2014 г.

Михаэль Дорфман: Откуда в России такой постмодернисткий постмодернизм

В 1900х русские шли в авангарде модернизма, но по по историческим причинам в России восторжествовала реакция, вернувшая классицизм и викторианство. Современные русские пришли в пост-модернизм, не имея за плечами опыта модернизма.

Викторианский классицизм постигал мир через экстраполяцию прошлого в будущее. Мысль классицизма отличает историзм, морализаторство и обобщение.

Модернизм ничего не разрушал и не высмеивал, а просто оценил малое, элементарное практически во всех сферах науки, искусства да и религии тоже.

Классицизм ценил великое, думал в масштабах миров, небесных тел и цивилизаций, ценил прошлое.

Модернизм ценит детали и самые малые из возможных структурных единиц, которые можно изучать - атом, элементарная частица энергии, предложение, текст, прикладные материалы для живописи, хроматические гаммы в музыке, переломные моменты в истории, сон или травматический опыт в психологии, количественная оценка в социологии, дарение подарков в антропологии, гены в бологии. Модернизм восхищался прошлым, но интересовался тем, что еще может быт открыто в лаборатории, найдено в библиотеке, выявлено на кушетке психоаналитика в подавленной сексуальной памяти и свободных ассоциациях, в аппликации цвета на холсте, в глоссах и морфемах, в количественных социальных трендах, в полевых исследованиях фольклористов и антропологов.

По историческим причинам в России модернизм был побежден и задавлен, и Россия пришла в постмодернизм без багажа модернизма.

Это похоже на то, как русское православие сформировалось через заимствование в XVI-XVII веках через Польшу и Украину идеи контрреформации (сегодня их принято называть католической реформацией) не имея опыта собственной реформации.

Интересно, что создатели модернизма - евреи: как Эйштейн в физике, Фрейд в психологии, Дюркгейм в социологии, Эмиль Боас в антропологии или Витгенштейн в философии. Они были социальными аутсайдерами, первым поколением, получившим полный доступ в европейскую культуру и как аутсайдеры (в терминах Грамши) потому не связанные с классицизмом ни исторически, ни культурно, ни генетически.

Точно также современные русские деконструируют постмодернизм, потому, что не имели реального модернизма и не связаны с модернизмом ни исторически, ни культурно. 

18 июн. 2014 г.

Дмитрий Дёмушкин: Курс на братоубийственную войну

Донецк, Славянск, Краматорск……. Сводки ежедневных потерь с обеих сторон стали уже обыденными и рядовыми, иногда информпространство искусственно содрогает журналистская братия, когда убиваю не пару десятков очередных ополченцев или солдат, а их коллегу, но и к этому, уверен, обывательский интерес тоже скоро оскудеет.

Ведь война - она по телевизору не очень страшная, даже очень впечатлительная девушка на фильме «Грозовые ворота» первый раз плачет, второй - переживает, а на третий - вяжет свитер.

Война по телевизору - это что-то далёкое и вас беспокоящее так же, как бытовая суета, сводки о боях между русскими на Украине звучат из телевизора между вашими любимыми сериалами, а вы время от времени прерываете их, выключая звук телевизора, потому что вам мама звонит по телефону спросить, полили ли вы цветы.

А там реально льётся кровь и всё громче призывы агитаторов и сторонников лить её в межгосударственном масштабе.

Пропагандисты-теоретики заворачивают всё это в обёртку необходимости, в их надуманных геополитических схемах всё логично и правильно, они - торговцы идеями, они умеют всё обернуть, находя рациональное зерно даже в убийстве родственников.

Андрей Мовчан: Россия и Запад: кто моральнее?

 Как-то так получилось, что почти одновременно (и не сговариваясь) с Александром Бауновым мне захотелось порассуждать, о каких традициях и какой морали сегодня идет речь в России. Сперва о том, какой морали у нас нет и не должно быть.

«Россия… – страна, которая стремится к построению справедливого общества, основанного прежде всего на моральных ценностях», – сказал семь лет назад В.В. Путин. Спустя шесть лет он же прямо противопоставил Западную Европу и Россию в смысле морали в послании Федеральному Собранию: «Разрушение традиционных ценностей сверху, которое мы наблюдаем во многих странах, губительно и проводится вопреки воле народного большинства. Нас все больше поддерживают в нашем стремлении сохранить традиционные ценности (курсив мой. – А.М.): ценности гуманизма, ценности традиционного мира, семьи и религиозные ценности».

На Валдайском форуме в 2013 году Путин был еще более откровенен: «Мы видим, как многие евро-атлантические страны фактически пошли по пути отказа от… христианских ценностей. Отрицаются нравственные начала... Что еще может быть большим свидетельством морального кризиса человеческого социума, как не утрата способности к самовоспроизводству. А сегодня практически все развитые страны уже не могут воспроизводить себя. Без ценностей, заложенных в христианстве и других мировых религиях, без формировавшихся тысячелетиями норм морали и нравственности люди неизбежно утратят человеческое достоинство. И мы считаем естественным и правильным эти ценности отстаивать».

Слова эти звучат возвышенно и привлекательно, но очень хочется проверить их фактами и цифрами. Только так мы сможем отделить пропаганду от реальной заботы о благе нации.

17 июн. 2014 г.

Леся Кайдаш: Бандеровцы vs ватники. Проведем-ка классификацию

Пост этот зрел давно, но как-то сформировался в единое только сейчас. Итак:
Русские и украинцы враги очень надолго. Это факт. Врагами они стали не потому что кто-то плохой, а кто-то хороший. А лишь потому, что плохие стали других тоже называть плохими. И мочить. А когда тебя мочат, стать плохим нетрудно. Более того, это природа.
Но несмотря на это, у меня куча русских друзей, а у моих русских знакомых масса любимчиков среди украинцев. Поэтому давайте все распечатаем себе на холодильник инструкцию, как отличить мух от котлет.
В конце концов, пора ж когда-то уже наступить миру, а не войне, а врага все равно надо знать в лицо.

Ватник
Ватник тупой. Жизненная биография ватника обычно складывается из узкого кругозора, полного отсутствия образования и насмешек одноклассников. В итоге мы получаем не так чтобы орка, но в общем-то существо, трудно идентифицируемое на предмет извилин. Скажем, если вы начнете что-то объяснять ватнику, он скорее всего будет использовать набор ключевых слов, как бот: бЕндеровцы, фашисты, убийцы, майдауны, правый сектор, в новостях сказали, укры, хохлы, хероям сала - и много мата, это принято в российской провинции. Ключевые слова будут переставляться в произвольном порядке, общее направление мысли будет сведено к тому, что "ты урод, горите все в аду".
Ватник никогда не учил историю. Сообщение о том, что Москву основал киевский князь является для него потрясением и поводом срочно грохнуться башкой об бетон от испуга, потому что ересь, которую он начинает писать, когда приходит в себя от новости, может объясниться только сотрясением.
Ватник имеет аллергию на словари, википедию и справочники. Он верит только ютубу и фейсбуку, потому что там бабушки и очевидцы. При слове "постановочно" и особенно при убийственном "давайте попробуем проанализировать" ватник падает в обморок и в бреду вопит: "жгите покрышки, уроды, не хочу в Евросоюз, бляяяяяяя!" Вакцины не существует, нужно просто оставить умирать и желательно влепить бан, чтобы не началась эпидемия.
Ватнику совершенно пофиг на любые попытки достучаться. Я бы написала более правильное слово, но я не ватник, поэтому ограничусь ругательным, но не матерным. Чтобы вычислить ватника сразу, достаточно просканировать его по 10 пунктам:

16 июн. 2014 г.

Вот он какой, план третьей мировой

 Выжимка:

1. США будут валить РосФед.
2. Валить будут, не вступая в прямой конфликт.
3. Выгода от этого огромная, и она покроет все возможные расходы.
4. Шансы на успех - более 80%. РосФед США воспринимают как европейскую, британскую псевдо-колонию, лже-государство, возглавляемое технической администрацией.
5. Тараном будет территория U, которую совсем не жалко, и судьба которой также играет третьестепенную роль.
 
На Украине происходит ровно тоже самое, что в Ливии, Ираке, Южном Судане, Мали, Афганистане и так далее. Приз - развал и демонтаж Ресурсной Федерации. Сомализация Украины и ливизация РФ. Американцы вбухали в противоракетную оборону 40 или более миллиардов долларов, оказалось, что эта "оборона" якобы дырявая. Но зачем такие ужасы, подумать только, если за сумму в несколько раз меньшую можно слить РФ в помойку, одновременно решив вопрос со вторым по силе ядерным потенциалом, дав попутно пинка недовольно шевелящимся гей-европейцам и лишив Китай тыла, а в Средней Азии вообще запалив войну на десятилетия вперед (еще раз привет Китаю, лишенному глухо и надолго любых союзников).

Дальше все как в природе. Верховный хищник наносит удар всегда наверняка (если не голоден и не торопится), стараясь избежать ненужных травм, ранений и ненужной борьбы. США напали на Ирак аккурат в тот момент, когда его армия была неспособна оказать даже формальное сопротивление, все дело уложилось в 2 недели. Нападение на Афганистан началось наступлением "туземной пехоты" из Северного альянса (подготовленным Россией) при американской поддержке с воздуха, и лишь затем - вводом американских частей. Талибы не смогли сопротивляться. В Ливии появление отрядов террористов, пардон, борцов за свободу из Бенгази (февраль-март 2011 года) совпало с высадкой в этой стране британских и американских спецподразделений, введением затем бесполетной зоны и началом гуманитарных бомбардировок (все спрессовалось в 3-4 недели). Удивительно, что даже при таком раскладе слабенькая армия Каддафи сопротивлялась более полугода, а для захвата Триполи США и их союзникам пришлось в открытую использовать свои части.

Понимает ли россиянская компрадорская олигархия, понимают ли путиноиды, что им всем выписали большую "черную метку"?

15 июн. 2014 г.

Игорь Эйдман: Откроется ли у украинской революции второе дыхание?

Конечно, российская интервенция затормозила развитие украинской революции. Но дело не только во внешней агрессии. Демократические европейские идеалы Майдана невозможно реализовать в рамках системной украинской политики. Политический класс в Украине (как и в России) безнадежно коррумпирован олигархатом (крупным полукриминальным бизнесом), которому де-факто принадлежит подлинная власть в стране. В этой ситуации страна обречена на тотальную коррупцию, а ее население – на бесправие.

Союз Майдана и «патриотической» части олигархата - временное явление, вызванное российской интервенцией. Порошенко, ставший президентом во многом благодаря этому единению перед общей угрозой, вряд ли сможет реализовать демократические идеалы революции. И дело, конечно, не в том, что он богат. Участие в большой украинской политике и бизнесе – путь интриг, рейдерства, коррупции, подкупов, предательств. Вряд ли «Савл» Порошенко станет «святым Павлом». Но главное даже не это. Как известно: «Никто не даст нам избавленья, ни бог, ни царь и ни герой», тем более, ни олигарх-Президент. «Добиться освобожденья» можно только «своею собственной рукой». Только новые идеалистически мотивированные люди в политике способны реализовать идеалы революции.

Пока участники Майдана парадоксально лишены политического представительства. Непривилегированное большинство населения еще ничего не получило от перемен. Реальная власть в руках все той же олигархии. Поле боя остается мародерам?

Преломить ситуацию может только появление новой мощной политической силы вне системной коррумпированной политики. Большинство людей на западе и востоке Украины испытывают общую ненависть к продажной бюрократии, купленной олигархатом. Жителей страны способно объединить широкое антиэлитное, антиолигархическое, антибюрократическое движение за демократические реформы. Новое движение могут поддержать люди из разных, в т.ч. «сепаратистских» регионов, где, видимо, уже начинают понимать, что в России они никому не нужны. Такое политическая сила смогло бы принять участие в неизбежных перевыборах Рады и радикально изменить политический ландшафт страны.

Предлагаю украинским друзьям обратить внимание на опыт итальянского «Движения пяти звезд» (25% на выборах в парламент) и испанского «Мы можем» (8% на выборах в Европарламент через несколько месяцев после создания). В Испании и Италии вначале тоже были массовые акции (М15, «оккупируй» и т.п.). Люди, выходившие на демонстрации, закаленные в схватках с полицией, поняли, что при всей ненависти к современной политике, для того, чтобы добиться реализации своих целей, им нужно участвовать в выборах. В результате с помощью самоорганизации в социальных сетях были быстро созданы мощные политические движения, успешно участвующие в выборах.

Вшанування 123-ї річниці з дня народження засновника ОУН Євгена Коновальц

Вшанування 123-ї річниці з дня народження засновника ОУН Євгена Коновальця за ініціативи Патріота України, Конгресу Українських націоналістів та представників музею визвольних змагань ім. С. Бандери, Івано-Франківськ

Commemoration of the 123-rd anniversary since the birth of the founder of OUN (Organization of Ukrainian Nationalists) Eugen Konovalets, on the initiative of Patriot of Ukraine, the Congress of Ukrainian Nationalists and the representatives of the museum of the liberation struggle named after Stepan Bandera, the city of Ivano-Frankivsk

"Сьогодні громадські організації міста провели акцію, присвячену Є. Коновальцю. Спочатку до пам'ятника провіднику ОУН поклали вінки, а потім на Вічевому майдані розмістили тематичну виставку. "Сьогодні ми проводимо вуличну виставку, присвячену 123-тій річниці від дня народження Є. Коновальця. Її мета: привернення уваги сучаних політиків та громадськості до постаті провідника ОУН, оскільки він у свій час був освіченим та грамотним військово-політичним діячем, і ми хотіли б, щоб сучасні керманичі у своїй діяльності рівнялися на нього." - розповів один з організаторів, С. Сивачук.

Учасники урочистостей отримували інформаційні листівки з короткою біографією та цитатами провідника ОУН. загалом громадськість відгукнулась позитивно: "Про виставку я дізналася від своїх друзів. Вважаю, що саме у вигляді вуличної виставки інформація сприймається найкраще, тобто ми маємо перед собою не просто "сухий" текст, а й ілюстрації та фотоматеріали, потрібні і важливі факти. Такий формат привертає увагу людей." - Н. Шкромида.

 
 
 
Організаторами заходу виступили декілька громадських організацій, зокрема ІФОГО "Патріот України", Конгрес Українських націоналістів, а також музей визвольних змагань ім. С. Бандери. Громадськість вважає, що Є. Коновалець - це історична постать про яку варто знати та говорити, адже він є чудовим прикладом мудрого провідника і керманича".

13 июн. 2014 г.

FREEDOM UKRAINE


 Polska Dla Ukrainy - Freedom For UkraineI Am Ukrainian - Georgian singers singing in support of Ukraine

Анатолий Тласкаланцев: Игла в Вене: Интернационал мрака и капитала против Альянса воли и времени

Намотав чалму из кашемира,
Клялся на огне черно-зелёном,
Что явился к нам Спаситель Мира
И зовут его теперь Геноном.
Т. Глушкова, «Наваждение»

Их всех, разоблачавших укробунты,
Плюс их духовных западных отцов,
Всех, кто кричал о злодеяньях хунты,
Сирийцев выдавая за донцов.
Д. Быков, «Футурологическое»

В сентябре 1814 года собрался Венский конгресс. Дворянская бюрократия и помещичья олигархия учреждала жандармерию Европы. Придушить крамольные идеи, истребить захотевших свободы, загнать в стойло чернь. Возвести на века правление монархии и церкви. Сковать железно, скрепить духовно. «Клянусь, по линии прямой Пипин Короткий предок мой. Префекту мы даём наказ, чтоб смерд не бунтовал у нас. Крестьян – под феодальный кнут, свинье-народу – рабский труд».

Не прошло и 200 лет, как в Вене собрались снова. Миллиардер Константин Малофеев, придворный православный олигарх, с патриархом российского евразийства Александром Дугиным принимали цвет европейского ультраконсерватизма. Контуры евромордора чертили вместе с ними Марион Ле Пен, Хайнц-Кристиан Штрахе, Волен Сидеров, принц Сикст Энрике де Парма-Бурбон.

Не хочется в праздники о грустном, но приходится. Никогда ещё 12 июня (день России, - ред.) не отмечалось в такой обстановке. Никогда ещё под авторитарное ужесточение и внешнюю агрессию правящей в РФ группировки не подводилась с такой интенсивностью идейно-философская база. Мистики-сектанты, неонацисты, бешеные от дворянства – все толпой собираются у трона. Варится крутая чёрная каша.
Бес духовности мрака

Государственная идеология современной РФ – охранительный консерватизм. На щит подняты – причём всерьёз — лучшие образчики горькой сатиры Щедрина: начальстволюбие города Глупова, восхищение медведями на воеводстве, заглатывание интеллигентных пескарей хищной карательной машиной, патриархальное смирение работяги-мужика перед паразитами-генералами. Культ власти и почтение к кнуту. Полицейское жлобство и церковно-домостроевское ханжество, отнюдь не распространяемое на вольные нравы элиты. Все эти степени защиты чиновного благоденствия и олигархического воровства клерки из управления общественных проектов АП нагло назвали «русской цивилизацией». Кстати, более оголтелую русофобию, чем эти излияния агитпропа, невозможно представить.
При этом постоянно подчёркивается особость пути и самобытность духовности. Мракобесие неотделимо от ксенофобии. Однако европейское шило, как обычно, прёт из московитского мешка. Для самого мракобесного отстоя Европы ворота открыты настежь. Западные отцы этой «русской духовности» уже не очень скрываются. В Вене они вышли на сцену.

С кем же (и для чего) встретились во дворце Лихтенштейнов Константин Малофеев, Александр Дугин и Илья Глазунов? Кто и как поможет строить православную цивилизацию «Русской Евразии»? Дело ведь серьёзное – объект предстоит сдавать под ключ товарищу Си Цзиньпину. А в КНР недосторев не принимают.

Александр Волынский: Об избранности евреев и их традициях

Изя Шамир обычный выкрест, каких было много и будет много.

Моя версия изложена в тексте "Евреи и Эволюция": 
http://azkenazim.narod.ru/jidevolutia.html
http://world.lib.ru/w/wolynskij_a/ewoljucija.shtml
http://azkenazim.narod.ru/index.html

Кратко могу сказать, что идея избранности иудеев это результат "самарийского синдрома".

Когда Израиль был уничтожен и 10 колен исчезли, а Иудея сумела сохраниться на некоторое время - была создана идея, которая хранила традицию Моисея в самых тяжелых обстоятельствах.
Понятно, что идея избранности присуща многим традициям. У ариев были избранные касты - "дважды рожденные", эллины и римляне презирали варваров, христиане понабрались презрения к язычникам (гоям) у иудеев и Церковь считает именно себя Новым Израилем то есть не иудеи избраны, а христиане.

Почему в иудаизме и особенно в фарисейском-талмудическом иудаизме столько ненависти?

Вот Шамир все время вспоминает Адольфа Гитлера и его идеи. Эти идеи выросли из ПОРАЖЕНИЯ ГЕРМАНИИ и из жажды РЕВАНША. Но поражение Германии было ерундой по сравнению с катастрофой в которой иудеи потеряли ВСЕ - Храм, Иерусалим и даже название страны, которую римляне (по Шамиру добрые освободители) назвали Палестина, чтобы и памяти не осталось о мятежной провинции. Ассирийцы, вавилоняне, римляне разрушали, выжигали, убивали женщин и детей РЕАЛЬНО, а иудеи рисовали картины страшной мести гоям только в своем травмированном воображении.

Михаил Шрайбман: Война и Протест в Украине

Война на Востоке, которую Национальная Гвардия и армия Украины ведут с отрядами интервентов и с местными сепаратистами, стала фактором, в известной мере объединившим украинцев. В связи с этим возникает два вопроса. Возможно ли теперь превращение страны в своего рода восточноевропейский Израиль, объединенный в борьбе против общего врага, в результате чего, внутри страны затруднены крупные социальные протесты (в осажденной крепости - все жители - солдаты, солдатам бунтовать не положено; такое положение выгодно, прежде всего, израильским олигархам). С другой стороны, возможна ли ситуация, когда в самой Украине начнутся протесты против войны или эти протесты, слившись с социальными выступлениями, перерастут в третий майдан?

Протесты против войны в Украине уже идут. Но если оставить в стороне небольшие акции колорадов, то мы увидим солдат и их родственников, недовольных подготовкой и снаряжением армии. И, хотя есть люди, недовольные самим фактом войны, нет недостатка в добровольцах. Вспомним, что в Украине имеются десятки тысяч добровольцев с хорошим армейским опытом, но их отказываются брать в армию и приписывают к Нац. Гвардии, тогда как эти военные не хотят служить под продажными украинскими ментами. Вспомним так же, что армейское начальство ворует деньги, предназначенные на закупку касок, бронежилетов и продовольствия. Все вместе выглядит как коррупция, глупость и измена. И все же, большинство украинцев за войну с сепарами.

Причины этого следующие.

На могиле Степана Бандеры в Мюнхене

Впервые за время поездки, в Мюнхене зал стоял во время исполнения гимна на Майдане. Потрясающие чувства.

На показе альманаха "Вавилон13", и фильмов из Крыма и с Востока Украины, а также замечательного ролика Юлии Гонтарук "Мобилизовани"https://www.youtube.com/watch?v=oOL0kxPH_J8 зрители аплодировали ребятам, бойцам, крымскому татарину, посылающему азбукой морзе слова "Украина с Вами" кораблю...

Вопросы тоже - самые необычные. Таких не было. Общались только на украинском языке. Русский так ни разу, кажется и не прозвучал

Отдельное спасибо организаторам, их вклад сложно недооценить!

Особенное место, особенное время. На показе присутствовали наследники Степана Бандеры. На следующий день - побывал у него на могиле. Черно-красный флаг, который в свое время побывал на Грушевского, долго висел в штабе 1 Сотни в Укр. Доме, который потом захватили, который нашелся, и ездил со мной и в Крым и в Славянск - на фото.

Отнес на могилу, попросил...даже не знаю - одобрения что ли...за своих соотечественников извинился, оболваненных и одурманенных, попросил зарядить этот флаг, который был символом правого дела, а не каких-либо секторов. Сказал что он стоял и будет стоять там где боролись и умирали за правое дело, за свою страну, за то чтобы страна была целой. Рассказал последние новости - хорошие и не очень.


 
Там воздух другой, возле его могилы. Место силы. Где-то что-то внутри шевелилось, пугливое, русское. И что-то вспоминалось сразу - майдановское, жесткое. Двойственные ощущения.

Отвезу по возвращению бойцам на Востоке. С приветом от Степана Бандеры.


https://www.facebook.com/cjereghi/posts/10152477066243960

НОРМ - 10 ЛЕТ

Мир вам, дорогие братья и сестры!

Ровно десять лет назад, в этот день в одной из мечетей на окраине Омска делегатами русских мусульманских общин из разных мест СНГ была учреждена Национальная Организация Русских Мусульман (НОРМ).

За эти десять лет был пройден большой путь, проделана немалая работа. Написано, переведено и распространено значительное количество исламской литературы, множество людей познакомлены с Исламом с неизвестных для современных людей сторон, немало из них, включая и весьма незаурядных людей, приняли его. Посланы на обучение исламским наукам первые русские студенты, которые сегодня уже становятся наставниками мусульман. Причем, не только русских и не только русскоязычных, но и в других странах и даже континентах земли. По милости Аллаха, внутри и вокруг наших джамаатов созданы и продолжают создаваться русские мусульманские семьи, уже растут потомственные русские мусульмане.

Все это время мы последовательно представляли русско-исламскую точку зрения в информационной среде, религиозной, общественной, культурной и политической сферах, отстаивали разными методами интересы русских мусульман.

На Украинском поле сошлась в сече Русь и Орда. Новая битва на поле Курукшетра

Ордынские янычары, воинство православное идут убивать украинцев. «А что с ними говорить, украинцев убивать нужно», - брызжа слюной, взывает один из главных кремлевских идеологов евразийской орды. Осталось лишь добавить: «Не убил хохла – день прожил зря!». И идут ордынские националисты убивать тех, кого еще вчера называли своими братьями, о ком говорили, что мы один народ. Нет, уже не один и «никогда мы не будем братьями, ни по Родине, ни по Матери». Есть Русь и Орда. Есть Руские и русские ордынцы.

Есть у Джорджа Мартина в цикле романов «Песнь Льда и Пламени»,  или смотрел сериал «Игра престолов», такой персонаж – Вонючка. Существо лишенное напрочь какой-либо воли, сломленное, подавленное. Игрушка и в то же время самый преданный слуга своего господина. Он не был таким изначально, он – Теон, наследный принц Железных островов, со своим характером и своими комплексами. Он был человеком, хорошим или плохим – это не имеет значения. Теон – человек. Но, он попал в плен к бастарду Болдона, на чьих знаменах красовался человек с содранной кожей. Бастард – маньяк, садист, он превращает Теона в Вонючку, в существо, не помнящее свое имя, забитое, боящееся своего хозяина и в то же время наиболее преданное ему. Вонючка готов убивать людей Железных островов, только потому, что так ему приказал хозяин.

Все эти ордынские националисты, убивающие или призывающие убивать украинцев, и есть Вонючки бастарда Болтона. Орда убивала в русских людях человечность. Резала их по живому, сдирала кожу, перемалывала. Жестоко карала за любую попытку сопротивления и вольнодумства. Бурными кровавыми потоками Орда, вымывала из народа Русь, постепенно превращая в одного большого коллективного Вонючку.

Народ России, именующий себя по старой памяти русским, - это и есть Вонючка. И не надо меня сейчас обвинять в русофобии, это трезвый взгляд на вещи. Ничего человеческого в ордынском народе не осталось. Безвольный и покорный, готовый славить тиранов, измывавшихся на протяжении столетий над телом и душой народа, и готовый идти убивать по приказу царя-батюшки аж до берегов заморских. Берега им турецкого захотелось, потешить решили государя.

Портреты Ленина, Сталина, Берьи, добавившийся к ним лик Путина. Славления Ивану Грозному и Александру Невскому, Батыеву побратиму. Красные знамена и церковные хоругви. Черносотенное движение. Кадыров - национальный герой. Сталинград и Чебурнет. Национал-предатели, гейопа. И над всем этим: «Убей украинца!». Безумство толпы.

Народ Вонючка! Без роду и племени. «Навоз», что скрепляет стены империи. Русских как нации больше нет. Есть Орда. И есть Русь!

Та самая Русь. Русь варягов и Русь Киева, Русь Разина и Русь Пугачева, Русь запорожцев и Русь Декабристов …… Живая, готовая бороться с Ордой. Мы - люди Руси. Мы - руские люди. Руские люди Украины; руские люди Московии; руские люди Ставрополья; руские люди ближнего и дальнего зарубежья. Мы и есть Русь. И Русь – это мы! Мы, это те, кто не прогнулся и не сломался, не нанялся и не продался, кто не забыл, кто он и какому народу принадлежит. Мы – это те, у кого есть воля, честь и совесть. Те, кто в наше безумное время сумел остаться человеком.

Орда бросает свои ускоглазые «дивизии» в бой, ее наемники обзаводятся БТРами и танками; ее тайные агенты подкупают украинских генералов. Орда наступает. Она не может иначе. Ордынские националисты никогда не радели о сохранении народа, все о чем они грезили, так это об империи от океана до океана. Народ – для них вопрос не первой важности, ибо они Вонючки, служение господину, вот их предназначение, гибнуть за расширение территории, вот к чему они себя готовили.

На Украинском поле сошлась в сече Русь и Орда. От исхода этой битвы будет зависеть судьба мира, ведь если победит Орда следующим может оказаться: «Убей поляка!», «Убей латыша и эстонца!», «Убей чеха или австрийца», «Не убил немца - день прожил зря!».

https://www.facebook.com/varyag.rus

12 июн. 2014 г.

ВОСТОЧНАЯ ФАЛАНГА ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ НАШИХ РУССКИХ СОРАТНИКОВ, ДРУЗЕЙ И ЧИТАТЕЛЕЙ С ДНЁМ РОССИИ!!!

ВОСТОЧНАЯ ФАЛАНГА ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ НАШИХ РУССКИХ СОРАТНИКОВ, ДРУЗЕЙ И ЧИТАТЕЛЕЙ С ДНЁМ РОССИИ!!!
С днём свободной и национальной России. России Новгорода и Пскова. Вече и избранной рады. Герцена и Достоевского. Цветаевой и Куприна. Солженицына и Сахарова.
Нас могут обвинить в руссофобии. Это не правда. Мы не ненавидим русских. У нас много русских друзей и товарищей русских националистов. Именно 12 июня 1990 года Россия освободилось от оков интернационального "союза нерушимого". К сожалению сегодня тень СССР и КГБ вновь накрыла Россию.
РУССКИЕ, РОССИЯ ВАША СТРАНА!!!
ЗА ВАШУ И НАШУ СВОБОДУ!!!
Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.

Mesoeurasia

Mesoeurasia
MESOEURASIA: портал этноантропологии, геокультуры и политософии www.mesoeurasia.org

How do you like our website?

>