Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция

7 февр. 2014 г.

Василь Рубан: Білий Пояс (з циклу "Бережа")

Рух «Білий пояс» виник для зміцнення білої раси. До нього входять дев'ять країн: Україна, Польща, Німеччина, Італія, Франція, Іспанія, Англія, Канада, Росія. Це країни які мають найбільші території серед країн населених білою расою,окрім того це воля вчителя, автора проекту. Вони розміщені у Північній півкулі. Всі інші країни з білим населенням можуть брати участь у рухові Білий пояс як солідарні, але первісна дев'ятка залишається сталою.

Прапор Білого пояса. Біле прямокутне полотнище, посередині арійський (кельтський) хрест червоного (бордового) кольору, в середні чотири обмежені крилами хреста і колом площини – зелені. По верхньому краю прапора напис малими літерами без інтервалу: б і л и й п о я с, по нижньому дев'ять дев'яток: 9 9 9 9 9 9 9 9 9 навпроти кожної верхньої літери. По краю праворуч назва держав у стовпчик з малої літери: україна польща німеччина італія франція іспанія англія канада росія

Для всіх держав-учасниць мається три ступені посвят.

1.Симпатики: можуть носити підвіски,каблучки,браслети,нагрудні медальйони,офіцерські бляхи із зображенням арійського хреста, або значок у вигляді прапора Білого пояса і належати до будь-якої релігії. Ці зображення також можуть бути витатуювані на тілі.

2.Те ж саме, але сповідувати вже лише арійську віру того обряду, який зберігся на території країни учасниці (наприклад, арійська віра українського обряду, арійська віра англійського обряду і т.д.), послуговуючись словом «Бог» і перевтіленнями Бога в національних звичаях конкретного народу. Творити на протязі дня три молитви до арійських Богів, у одній з яких використовується словосполучення «білий пояс».

3. Те ж саме що у двох попередніх ступенях посвяти, але святкувати мінімум календарних свят за арійським обрядом і проводити ритуали (весілля, хрестини, проводи і інші ритуали за місцевим народним звичаєм без юдоєвангельськи міфів, текстів і імен).

4. Четверта ступінь посв'яти стосується касти духовних вчителів і не має меж досконалості.

КОДЕКС ЧЕСТІ

1.Країни-учасники визнають непорушність наявних кордонів і ніколи не воюють одна з одною.

2.Визнають державне регулювання рівня життя громадян згідно стандартів цивілізованих країн.

3.Настановлюють громадян на правильне статеве життя і забороняють будь-яку публічність і пропаганду збочень.

4.Пропагують полігамні сім'ї і громадські шлюби.

5. Організовують суворий державний контроль за зарубіжними ліками і продуктами харчування. Мають на своїх територіях незалежні фармакологічні центри і індустрію по виробленню якісних продуктів харчування для всіх верств населення.

6.Забороняють аборти. Дають можливість жінці народити і віддати дитину до елітного притулку з Батьком і Матір'ю.

7.Організовують на державному рівні евтаназію для осіб змучених хворобою,чи каліцтвом від народження, не перекладаючи це важке рішення на батьків.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.

Mesoeurasia

Mesoeurasia
MESOEURASIA: портал этноантропологии, геокультуры и политософии www.mesoeurasia.org

How do you like our website?

>
Рейтинг@Mail.ru