Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция

17 февр. 2014 г.

Леся Оробець: Мої переконання

Мої переконання:

1. Вільна, неділима, процвітаюча Україна "від Сяну до Дону".

2. Кожен працюючий і продуктивний громадянин повинен процвітати в гідності і безпеці.

3. Покарання за злочин має бути невідворотним, правосуддя має настигнути злочинця з імовірністю 100%, хай навіть через роки і десятиліття. Це чесні люди мають права, а не злочинці.

4. Державний механізм має бути настільки маленьким і дешевим, наскільки це можливо. Державний апарат нічого не створює в принципі, держава тільки механізм перерозподілу ресурсів - і найбільш неефективний з усіх можливих.

5. Держава має займатись обороною від зовнішніх ворогів, дипломатичними зносинами, підтриманням безпеки громадян і їх майна, правосуддям, сприянням фундаментальним науковим дослідженням. ВСЕ.

6. З безвиході держава може бути змушена займатись будівництвом інфраструктури, регулюванням природних монополій (ринок електроенергії, газу, залізниця) і контролем технічних стандартів якості. Ці функції слід намагатись віддати приватній ініціативі, як тільки це стає вигіднішим для суспільного блага.

7. Багатство і продуктивність громадян, для блага яких власне державний механізм існує, є єдиним мірилом успішності державного менеджменту - ВВП на душу населення, продуктивність праці і тому подібні показники.
8. Оподаткування громадян для фінансування держави є необхідним злом. Чим менший відсоток ВВП розподіляється через державний бюджет, тим ефективніший державний менеджмент.

Ріст перерозподілу ВВП через бюджет, ріст розміру бюджету, ріст збору податків - цілі грабіжників і злодіїв. Чим більше награбовано чужого, тим більше можна вкрасти собі. Комуністи і інші види кримінальних злочинців це прекрасно продемонстрували.

Ефективні бізнесмени добиваються більшого виробництво меншими інвестиціями. Державний менеджмент - це те ж саме. Для чого 10 000 ядерних боєголовок, якщо і з 100 на нас ніхто не нападе?

9. Оподатковувати слід споживання, майно, пороки, право на експлуатацію природних ресурсів. З безвиході - заробітну плату (по ставці не більше 10%). Підприємницький прибуток оподатковувати не можна категорично. Суспільство, яке карає за успіх, прирікає себе на деградацію і бідність. Подобається чи не подобається, але це так.

10. Державний борг слід заборонити як явище в Конституції. Державним боргом фінансується винятково крадіжки і підкуп небажаючих працювати, а повертати його мають ті, хто працює і заробляє. Бюджет кожного року має зводитись з профіцитом, а профіцит складатись в резервний фонд на випадок війни чи катастроф.

Так веде фінансові справи сім'ї будь-яка здорова домогосподарка. А так як ведуться державні фінанси України зараз і велись до того, - ведуть свої фінанси винятково алкоголіки і наркомани - позичим/вкрадем на пляшку/дозу зараз, а там авось пронесе.

11. У кожного громадянина від народження рівні можливості - право на освіту, можливість отримати грант чи кредит на освіту залежно від своїх об'єктивно оцінених академічних успіхів (і тільки від цього, ніяких пільг і преференцій-нікому), вибрати професію, досягнути успіху в житті.

12. Кожен громадянин сам персонально несе відповідальність за себе і своє життя. Ніколи ніякої винагороди неробства, наркоманії і тому подібного. Жоден відвовідальний і працьовитий не повинен платити за безвідповідального і лінивого.

Працював 30 років день і ніч, зробив нову ефективну машину, став міліардером? Честь тобі і хвала, хай всі газети кричать "молодець", хай школярі бачать, для чого вчити математику й фізику. Пив пиво, тинявся по дворам з косяками, дивився серіали про бандітов і ментов? І хочеш БМВ? Ну вибачай, звернись в Лігу захисту їжачків, може там допоможуть. Вкрадеш - сядеш, в тюрмі відробиш десятикратно вартість вкраденого, може корисну професію здобудеш і почнеш життя спочатку.

Ці погляди мені здаються простими і випливаючими одне з одного. Все що я робила більш ніж 6 років як депутат, керувалось ними. Публікую їх на випадок, якщо ближчим часом в когось виникне бажання стверджувати, що я зрадила своїм переконанням:)

Слава Україні!

















Комментариев нет:

Отправить комментарий

Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.

Mesoeurasia

Mesoeurasia
MESOEURASIA: портал этноантропологии, геокультуры и политософии www.mesoeurasia.org

How do you like our website?

>
Рейтинг@Mail.ru