Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция

12 янв. 2014 г.

Сергій Чаплигін: Про мету і завдання революції

Дострокові вибори, блокування, страйк, відставки урядовців - не є метою Революції, а тільки засобами.

Метою Революції є розв'язання олігархії, усунення від влади всієї бюрократичної верхівки та демонополізація економіки.

Бо властивістю цієї політичної системи є те, що владу утримує певна, не дуже чисельна група осіб, пов'язана між собою корпоративними зв'язками, яка в 90-х роках захопила основні ресурси, основні інститути держави та монополізувала владу. Як система з власною метою, вона ставить себе над державою та народом, і в цій якості та природі, становить для України підвищену небезпеку, оскільки не може забезпечити, ані цілеспрямованості в державотворенні, ані соціального поступу.

Сьогоднішня політична система сама по собі ці завдання не вирішить - їх можуть вирішити революційні зміни, через формування органів народної влади явочним шляхом - в країні достатньо фахівців для організації ефективної роботи управлінських інститутів. І для цього не потрібні чиїсь вказівки - потрібні лише прояви політичної волі. Лише прямою дією формується громадянське суспільство.

Якщо хтось зауважить, що ця теза не відповідає чинному законодавству, то нагадаю, що українці століттями боролися не за чинне законодавство, а за власну державу. Тож вони мають пряме і безпосереднє право формувати державу за своїми звичаями та вподобаннями.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.

Mesoeurasia

Mesoeurasia
MESOEURASIA: портал этноантропологии, геокультуры и политософии www.mesoeurasia.org

How do you like our website?

>
Рейтинг@Mail.ru