Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция

14 дек. 2013 г.

Сергій Тарадайко: Вершник

І я глянув, – і ось кінь білий,
а той, хто на ньому сидів, мав лука.
І вінця йому дано, і він вийшов, як
переможець, і щоб перемогти.
(Об’явлення Івана Богослова, 6:2)

Ти сідаєш перед пультом, або монітором, або кермом і насамперед − щось вмикаєш: або двигун, або живлення. Тепер можна рухатись. Очевидно, мова про дуже відмінні пристрої, та при цьому ми відразу відчуваємо й дещо спільне. Передусім − отой загальний образ машини як такої. Виникає навіть якесь чуття небезпеки, особливо у тому випадку, коли йдеться про чужу чи незнайому поки машину. Здавалося б, усе просто: всі машини побудовані, власне кажучи, на знанні. Тому нам, аби впевнено себе почувати, необхідно лише засвоїти принцип дії та головні відомості з устрою. Втім, насправді − зовсім інакше. Бо давайте казати прямо: самі по собі знання дуже мало нам допоможуть. Адже перш за все тут потрібне якесь уміння, радше вправність аніж знання.

Може скластися таке враження, ніби згадане зараз явище цілковито стосується техніки. Втім, ідеться про дещо більше − про керування взагалі. Можна сказати, що так само керують і банком, і підприємством, і командою. Так само треба міцно тримати в руках якесь достатньо складне утворення. Більше того, чому б не піти ще далі? Чи не стало згадане явище самою суттю нашого часу? На відміну від минувшини, коли люди лише схилялися перед обставинами (тож і тлумачили їх як «фатум» або «долю»), − сьогодні ми намагаємося впливати на ці обставини чи хоч би скеровувати їх у потрібний для себе бік. Отже, бачимо вже певну схему: ти стикаєшся з чимось явно більшим за тебе (чи сильнішим, чи потужнішим, не важливо), проте керуєш ним саме ти.

Юлиус Эвола: О секрете вырождения

Каждый, кто пришел к отвержению рационалистического мифа о “прогрессе” и интерпретации истории как непрерывного позитивного развития человечества, приближается к мировоззрению, типичному для всех великих традиционных культур. В центре его – память о вырождении, медленном затемнении или коллапсе предшествующего, более высокого мира. Проникая глубже в эту новую (и старую) интерпретацию, мы сталкиваемся с определенными проблемами, главная из них – вопрос о секрете вырождения.

Этот вопрос, - в своем прямом смысле, - далеко не оригинален. Созерцая величественные руины культур, чьи имена не дошли до нас, но выражающих, даже в своей материальной сущности, неземное величие и мощь, каждый задавал себе вопросы о причинах гибели этих цивилизаций, и сознавал неадекватность схем, предлагаемых обычно в качестве ответа.

Мы благодарны графу де Гобино за лучшее и наиболее известное изложение этой проблемы, и за мастерскую критику основных гипотез, претендующих на ее решение. Его точка зрения, основанная на расовом мышлении и идее расовой чистоты, также во многом справедлива, но должна быть дополнена некоторыми данными наблюдений высшего порядка. Дело в том, что зачастую та или иная культура терпела крах, оставаясь расово чистой. Особенно ясно это видно на примере групп, терпевших медленное, неумолимое угасание, несмотря на то, что в расовом смысле они оставались изолированными, как островитяне. Ближайший пример – шведы и датчане. Эти народы сегодня – в тех же расовых условиях, что и двести лет назад, но от былого героического характера и расового сознания почти ничего не осталось.

Ігор Загребельний: Донцов про українську політичну реальність

… Подібний приклад пробудження національної стихії Донцов цілком справедливо бачив і в Національній революції 1917-1920 років. Донцов говорив про «спонтанний вибух української стихії в рр. 1917-21», який був повною антитезою тодішнього соціал-демократичного проводу: «Ніхто інший, а Винниченко, в 1920 році писав, що “довелося помічати увесь час на протязі цілої української революції, що іменно вони, ті, які не вміли навіть говорити по-українськи, вони були найбільш крайніми, запальними, непримиренними націоналістами”… Чому це було так? Мабуть, тому, що, хоч і не були вони заторкнуті просвітною пропагандою народолюбства демо-соціалістичних партій на Україні, але якраз завдяки тому, не були вони заторкнуті анемічним антимілітантним, антидержавним і пацифістичним москвофільством тих партій. Зате ті “непримиренні”… хоч мовно півзрусифіковані (українські “ірландці”) були насичені ще духом нашої давнини» («Від містики до політики»).
Досвід здобуття Україною незалежності у 1991 році підтвердив сподівання Донцова: колосальний протестний рух кінця 80-х – початку 90-х років минулого століття був виразним виявом стихійного націоналізму, на який розраховував мислитель. Проте інша частина вчення Донцова – вчення про важливість національного проводу та ідейного змісту національно-визвольного руху – була підтвердженою у досить неприємній формі. Те, що держава, котра постала у 1991 році, виявилася незалежною насамперед від самих українців і від історичної місії української нації, було повторенням сценарію 1917-1920 років. «Замість ту стихію оформити організаційно та ідейно, інтелігенція наша… почала лляти холодну воду на розпечене залізо народного гніву», – писав автор статті «За яку Україну?» про причини поразки «перших» Національно-визвольних змагань.

Александр Волынский: В России опричнина уже наступила

Во время массовых вымираний именно наиболее приспособленные и успешные виды вымирают первыми, просто потому, что они слишком узко специализированы, а преимущество получают всякие "эволюционные уроды". Украина очень подвижна в создании новых форм, в этом залог ее успешной самостоятельности.

А в России население распалось на тех кто "внутри государства" и тех кто "вне государства", опричнина уже наступила, единственное, что объединяет две части - это уголовная мораль.

Кризис на Украине вызван интуитивным отказом идти по московскому пути государственного строительства, а ориентироваться на европейский путь, где государство, хоть и не идеально, но президенты - не уголовники и не менты, которые мочат всех.

Московская модель - государство-насильник, переживало множество попыток изменить свою террористическую суть, сперва избавились от Орды, потом от бояр, потом от дворян, потом от евреев, но вот когда власть наконец стала вне сословной, оказалось, что природа и суть ее не поменялись, но выглядеть все стало откровенно хамски, как матросская моча на полу Зимнего дворца.

We are Militant Vanguard of Western Civilization against a new invasion of the Asiopian Hordes!

 We are Militant Vanguard of Western Civilization against a new invasion of the Asiopian Hordes!
Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.

Mesoeurasia

Mesoeurasia
MESOEURASIA: портал этноантропологии, геокультуры и политософии www.mesoeurasia.org

How do you like our website?

>
Рейтинг@Mail.ru