Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция

12 окт. 2013 г.

Allégorie, Napoléon régénérateur de l'Italie

Allégorie, Napoléon régénérateur de l'Italie

Андрей Фурсов: Откуда пошли «венецианцы», захватившие позже власть в Лондоне


Откуда пошли «венецианцы», захватившие позже власть в Лондоне. Глава 4 из книги А. Фурсова «De Conspiratione. О Заговоре» рассказывает о венецианской аристократии как об одном из субъектов мировой истории.

Венеция «стартовала» как территория, подконтрольная Ромейской империи (Византией ее стали называть немецкие историки с середины XVI в., чтобы единственной Римской империей в истории осталась Священная Римская империя). Однако в IX в. после похода сына Карла Великого Пипина в Северную Италию (810 г.) и заключения договора с Ромейской империей Венеция постепенно освободилась от византийского сюзеренитета. Венеция (или, как любовно и гордо называли этот город его жители, La Serenissima (Светлейшая) набрала историческую силу за счет разгрома бывшей метрополии. Венецианская верхушка сыграла большую роль в организации крестовых походов, по сути - международного разбоя, который они направляли вместе с бенедиктинцами и Ватиканом. Ну а организованный венецианцами (дожем был Энрико Дандоло) захват и разграбление Константинополя в 1204 г. во время Третьего крестового похода принес им 400 тыс. серебряных марок и немало других дивидендов, как материального, так и нематериального свойства (начиная от территории - три восьмых византийских владений - и ряда стратегических островов Средиземноморья, включая Крит и Кипр, и заканчивая фактом устранения геополитического соперника). Уже в первой трети XIII в. венецианцы, а также генуэзцы и ломбардцы опутали долговой сетью значительную часть Европы; в качестве политического союзника они использовали папу, поддерживая Рим в противостоянии императору Священной Римской империи. В значительной степени благодаря именно их позиции произошло падение Гогенштауфенов (1268 г.). Итальянские банки подбирали под себя Западную Европу, используя финансовые механизмы; в том же направлении работал орден тамплиеров.

Рахно Костянтин. [Рец. на:] Відейко М.Ю. Шляхами трипільського світу


2315957

Рахно Костянтин. [Рец. на:] Відейко М.Ю. Шляхами трипільського світу. – Київ: Наш час, 2007. – 296 с. // Бібліографія українського гончарства. 2008: Національний науковий щорічник. – Опішне: Українське народознавство, 2012. – Вип. 10. – С. 184-186.

«Шляхами трипільського світу» – чергова науково-популярна книга археолога Михайла Відейка, присвячена кукутено-трипільській культурі. Її назва перегукується з відомою книгою Юрія Шилова «Шляхи аріїв». Щоправда, в цій публікації значно менше, ніж в інших книгах Відейка, відведено місця полеміці з ідеями його постійного опонента.


Навпаки, в ній відчуваються поступ і чималі зрушення в осмисленні Трипілля. Бурхливі успіхи сучасних методів досліджень та відкриття мовознавців, істориків та інших на очах коректують поширені в вітчизняній археології ідеї. Після публікацій авторитетних антропологів [7] автор поступово відмовився від попередніх поглядів і був змушений визнати, що «антропологічний склад частини слов’ян, особливо болгар – носіїв так званого понтійського комплексу ознак сформувався на основі південноєвропеоїдного субстрату. Це ж значною мірою стосується й українців – представників дніпровсько-карпатської групи антропологічних типів, котрі за комплексом морфофізіологічних ознак займають проміжне положення між північними та південними європеоїдами, тяжіючи до останніх. Південноєвропеоїдний компонент широко представлений в трьох із чотирьох антропологічних зонах України: центральній, західній та південній. З усього викладеного вище цілком можна зробити висновок, що трипільські племена, чисельність яких в епоху розквіту Кукутень-Трипілля могла досягати сотень тисяч, відіграли важливу роль у формуванні генофонду пращурів українського народу – етносу півдня Східної Європи, фізичні риси якого почали формуватися задовго до появи на історичній арені слов’янства…» [2, с. 92].

Рахно Костянтин. [Рец. на:] Відейко М.Ю. Трипільська цивілізація

104-227Рахно Костянтин. [Рец. на:] Відейко М.Ю. Трипільська цивілізація. – Київ: Наш час, 2008. – 160 с. // Бібліографія українського гончарства. 2008: Національний науковий щорічник. – Опішне: Українське народознавство, 2012. – Вип. 10. – С. 180-183.

Археологічні культури – забутий і загублений світ, віднайдений науковцями. Одній із них, найвідомішій широкому загалу, присвячена книга археолога й невтомного популяризатора археологічних знань Михайла Відейка «Трипільська цивілізація». В її назві недарма відлунює всесвітньо відома «Цивілізація Богині» – монографія американської дослідниці Марії Гімбутас, присвячена неоліту та енеоліту Старої Європи, бо відчувається її вплив у оформленні та структурі.

Науково-популярна книга послідовно й цікаво розповідає про здобутки в археологічному вивченні цієї культури, про її періодизацію та залучення новітніх наукових методів до її вивчення, про сільське господарство, металургію й металообробку, видобуток та обробку кременю, гончарство, інші домашні виробництва, торгівлю й обмін, побут трипільців, про трипільську архітектуру й протоміста, трипільську знакову систему й орнаментику, торкається важливих і складних проблем, пов’язаних із Трипіллям.

Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.

Mesoeurasia

Mesoeurasia
MESOEURASIA: портал этноантропологии, геокультуры и политософии www.mesoeurasia.org

How do you like our website?

>
Рейтинг@Mail.ru